Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:yld_artikkel

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:yld_artikkel [2018/12/11 11:21]
robertas
lt:yld_artikkel [2021/06/09 14:20]
jorinta [10. Prekės PVM]
Linija 3: Linija 3:
 Prekės kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie prekę arba paslaugą. Prekės kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie prekę arba paslaugą.
  
-===== Prekės kortelės įvedimas =====+===== 1. Prekės kortelės įvedimas =====
  
-Norėdami įvesti naują prekę, eikite: BENDRAS → Prekės ir spaudžiame F2-Naujas.+Norėdami įvesti naują prekę, eikite: BENDRAS ​→ Dokumentai ​→ Prekės ir spaudžiame F2-Naujas.
  
 //Būtina užpildyti laukus//: //Būtina užpildyti laukus//:
 +
 +{{:​lt:​prekes_kortele.png?​500|}}
  
   * Kodas - nurodomas prekės kodas (negalima naudoti lietuviškų raidžių ir skiriamųjų ženklų, tik skaičiai arba angliškos abėcėlės raidės);   * Kodas - nurodomas prekės kodas (negalima naudoti lietuviškų raidžių ir skiriamųjų ženklų, tik skaičiai arba angliškos abėcėlės raidės);
Linija 26: Linija 28:
   * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.   * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.
  
-===== Prekės įvestų duomenų koregavimas =====+===== 2. Prekės įvestų duomenų koregavimas =====
  
-Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis),​ tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.+Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis),​ tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS ​→ Dokumentai ​→ Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.
  
-===== Prekės trynimas =====+===== 3. Prekės trynimas =====
  
-Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Prekės) spaudžiamas mygtukas "​**Naikinti**"​. Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose,​ užsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą prekės kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose,​ ir prašys kuo nors jį pakeisti. Nurodžius kitą prekės kodą, trinamos prekės kodas visuose dokumentuose bus pakeistas į nurodytąjį,​ o jo kortelė išsitrins.+Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS ​→ Dokumentai ​→ Prekės) spaudžiamas mygtukas "​**Naikinti**"​. Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose,​ užsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą prekės kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose,​ ir prašys kuo nors jį pakeisti. Nurodžius kitą prekės kodą, trinamos prekės kodas visuose dokumentuose bus pakeistas į nurodytąjį,​ o jo kortelė išsitrins.
  
-===== Kodo keitimas =====+===== 4. Kodo keitimas =====
  
 Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/​pakeisti prekės kodą, reikia sukurti naują prekės kortelę (kaip žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose,​ kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/​pakeisti prekės kodą, reikia sukurti naują prekės kortelę (kaip žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose,​ kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
  
-===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai =====+===== 5. Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai =====
  
 Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį.
  
-===== Prekės uždarymas =====+===== 6. Prekės uždarymas =====
  
 Prekės kortelėje galima uždėti varnelę "​**Uždaryta**",​ uždėjus varnelę ir išsaugojus - tokia prekės kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose,​ kur reikia pasirinkti prekę, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte prekių sąrašą, "​uždarytos"​ prekės bus nerodomos. Prekės kortelėje galima uždėti varnelę "​**Uždaryta**",​ uždėjus varnelę ir išsaugojus - tokia prekės kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose,​ kur reikia pasirinkti prekę, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte prekių sąrašą, "​uždarytos"​ prekės bus nerodomos.
  
 +:?: Prekės kortelėje ​ "​**Uždaryta**"​ pasirinkimas bus tik tada, jei prekės nėra sandėlyje(iuose). ​
 +
 +===== 7. Pakeitimai =====
 +
 +Prekės kortelėje galima nurodyti prekės duomenų pakeitimus. Pakeitimai gali būti kuriami tik ateities data. 
 +  * **Ką keisti** - pasirenkame kokį duomenį norime pakeisti;
 +  * **Nauja vertė** - pasirenkame į kokią reikšmę pasirinktą duomenį norime pakeisti; ​
 +  * **Naudojamas nuo - Naudojamas iki** - nurodome datas nuo kada iki kada nauja reikšmė bus aktyvi; ​
 +
 +pagal pvz reiškia, kad prekės pavadinimas nuo rugsėjo 15 iki rugsėjo 20 bus laikinas pavadinimas. ​
 +
 +{{:​lt:​pakeitimai.pav.png|}}
 +
 +===== 8. Susijusios prekės =====
 +
 +Prekės kortelės burbuliuke **Susijusios prekės** galite parinkti prekes kurios yra šios prekės atitikmenys.
 +
 +{{ :​lt:​preke_susijusi_preke.png |}}
 +
 +Pardavimo dokumente, ties prekės kodu, spauskite klavišų kombinaciją **ALT+R**
 +
 +Naujame lange matysite prekių sąrašą, kurios yra priskirtos prekės kortelės burbuliuke **Susijusios prekės**
 +
 +{{ :​lt:​preke_susijusi_preke3.png |}}
 +
 +===== 9. Prekės paveiksliuko atvaizdavimas =====
 +
 +Prekės kortelės laukelyje URL nurodžius paveiksliuko adresą:
 +
 +{{ :​lt:​preke_url.png |}}
 +
 +Jį galima atvaizduoti spausdinimo formose bei matyti ataskaitose (sandėlio kiekis, prekės statistika, rekomenduojami pirkimai, užsakymų sąrašas, pirkimo užsakymų sąrašas).
 +
 +{{ :​lt:​preke_url1.png |}}
 +
 +Norint, kad paveiksliuką rodytų ataskaitose,​ reikia atlikti šiuos nustatymus. Einame: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> BENDRA PAIEŠKA -> F2-NAUJAS.
 +
 +Reikia užpidlyti šiuos laukelius:
 +
 +  * **Kodas** - įrašomas prekės modulio kodas **ARTIKKEL**;​
 +  * **Antraštė** - įrašomas prekės laukelio pavadinimas **URL**;
 +  * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirenkamas požymis TAIP. Tik tuomet rodys prekės paveiksliuką.
 +
 +{{ :​lt:​preke_url2.png |}}
 +
 +Jeigu paveiksliuko adresas nėra nurodomos prekės kortelės laukelyje URL, šią informaciją galite įrašyti prekės duomenų laukelyje. Taip pat, kad ši informacija būtų imama iš prekės kortelės konkretaus duomenų laukelio, reikia nustatyme pasirinkti duomenų lauką. ​
 +
 +EINAME: NUSATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI -> Nustatymas: ​
 +
 +{{ :​lt:​preke_url4.png |}}
 +
 +:?: Paveiksliuko rodymą gali išjungti kiekvienas vartotojas. EINAME: NUSTATYMAI -> ASMENINIAI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAS -> Laukeliai kuriuose nerodoma išplėstinė info. Pažymime varnelę **PREKĖ**.
 +
 +{{ :​lt:​preke_url3.png |}}
 +
 +===== 10. Prekės PVM =====
 +
 +Prekės kortelės burbuliuke **Sąskaitos** galima nurodyti prekei taikomo PVM kodą, bei buhalterinę sąskaitą.
 +
 +PVM ir buhalterinę sąskaitą galima pasirinkti kiekvienai PVM zonai. Pasirenkame reikamą laukelį, ant jo kairiuoju pelės klavišu paspaudžiame du kartus ir iš atsidariusio sąrašo išsirenkame reikiamą PVM kodą. Atliekant tokius pat veiksmus galime įsivesti ir buhalterinę sąskaitą.
 +
 +
 +{{ :​lt:​prekes_pvm.png |}}
  
 +Nuorodos:
  
 +  * [[lt:​yld_variandid|Variantai]]
  
  
  
lt/yld_artikkel.txt · Keista: 2023/02/24 08:55 vartotojo indrep