Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:isaf

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:isaf [2019/02/01 16:43]
ugne
lt:isaf [2021/09/21 08:08]
paulius
Linija 12: Linija 12:
   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​
   * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. ​   * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. ​
 +
 +:?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris. ​
  
 ==== Šalis ==== ==== Šalis ====
Linija 91: Linija 93:
  
 ===== Ataskaitos formavimas ===== ===== Ataskaitos formavimas =====
 +
 +==== Naudojami filtrai ====
  
 Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. ​ Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. ​
  
 Ataskaitoje pildome šią informaciją: ​ Ataskaitoje pildome šią informaciją: ​
-  * Nuo, iki - parinkite laikotarpį,​ už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;  +  ​* **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį,​ už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;  
-  * Kokios sąskaitos - pasirinkite,​ ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms,​ ar tik pardavimo sąskaitoms,​ ar tik pirkimo sąskaitoms. ​+  ​* **Kokios sąskaitos** - pasirinkite,​ ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms,​ ar tik pardavimo sąskaitoms,​ ar tik pirkimo sąskaitoms. ​
 Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.  ​ Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.  ​
  
 Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: ​ Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: ​
-  * Rinkmenų skaičius - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;​ +  ​* **Rinkmenų skaičius** - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;​ 
-  * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. ​+  ​* **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. ​:!: Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių!
  
 {{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +Galimi filtrai:
 +
 +  * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu.
 +  * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu.
 +  * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu.
 +  * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę.
 +  * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę.
 +  * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją.
 +
 +:?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
 +
 +{{ :​lt:​isaf_filtrai.png |}} 
 +==== Duomenų peržiūra ====
 +
 +Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti,​ kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.
 +
 +{{ :​lt:​lentele.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +==== Klaidų tikrinimas ====
 +
 +Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti,​ ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.  ​
 +
 +Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.  ​
 +
 +{{ :​lt:​klaidos.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +==== XML failo formavimas ====
 +
 +Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. ​
 +
 +{{ :​lt:​xml.png?​nolink&​600 |}}
lt/isaf.txt · Keista: 2021/09/21 08:08 vartotojo paulius