Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:isaf

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lt:isaf [2019/02/01 16:43]
ugne
lt:isaf [2020/09/22 12:03]
modesta [Pildoma informacija]
Linija 12: Linija 12:
   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​
   * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. ​   * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. ​
 +
 +:?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris. ​
  
 ==== Šalis ==== ==== Šalis ====
Linija 91: Linija 93:
  
 ===== Ataskaitos formavimas ===== ===== Ataskaitos formavimas =====
 +
 +==== Naudojami filtrai ====
  
 Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. ​ Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. ​
  
 Ataskaitoje pildome šią informaciją: ​ Ataskaitoje pildome šią informaciją: ​
-  * Nuo, iki - parinkite laikotarpį,​ už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;  +  ​* **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį,​ už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;  
-  * Kokios sąskaitos - pasirinkite,​ ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms,​ ar tik pardavimo sąskaitoms,​ ar tik pirkimo sąskaitoms. ​+  ​* **Kokios sąskaitos** - pasirinkite,​ ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms,​ ar tik pardavimo sąskaitoms,​ ar tik pirkimo sąskaitoms. ​
 Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.  ​ Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.  ​
  
 Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: ​ Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: ​
-  * Rinkmenų skaičius - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;​ +  ​* **Rinkmenų skaičius** - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;​ 
-  * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. ​+  ​* **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. ​
  
 {{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +Galimi filtrai:
 +
 +  * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu.
 +  * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu.
 +  * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu.
 +  * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę.
 +  * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę.
 +  * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją.
 +
 +:?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
 +
 +{{ :​lt:​isaf_filtrai.png |}} 
 +==== Duomenų peržiūra ====
 +
 +Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti,​ kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.
 +
 +{{ :​lt:​lentele.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +==== Klaidų tikrinimas ====
 +
 +Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti,​ ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.  ​
 +
 +Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.  ​
 +
 +{{ :​lt:​klaidos.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +==== XML failo formavimas ====
 +
 +Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. ​
 +
 +{{ :​lt:​xml.png?​nolink&​600 |}}
lt/isaf.txt · Keista: 2021/09/21 08:08 vartotojo paulius