Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalutfi:mr_aru_kokku

Tämä on vanha versio dokumentista!


Sisällysluettelo

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Myyntikaaviot

Opastusvideo:https://youtu.be/4TdWjJd48nw

Aruanne näitab erinevat müügi statistikat mitmete parameetrite lõikes ning vajadusel tükeldatud ka ajaliselt
Aruanne põhineb arvetel ning näitab tulemust tulpgraafikus ning soovitult ka tabelis

Filtreeringud

  • Grupeeritud - grupeerib arved kas objekti, müüja, projekti, artikli, koha, artikliklassi või grupeerimata (kõik kokku)
  • ning ainult: grupeeringu filter - näiteks tükeldamise jaoks - üks objekt, üks artikkel jne
  • Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
  • (vali filter) - lisafilter - kas objekti või müüja järgi (kui grupeeritud on millegi muu järgi)
  • Tükelda - tükeldab aruande ajaliselt laiali - kas tunniks, nädalapäevaks (E-P), kuupäevaks (1-31), nädalaks, kuuks, kvartaliks või aastaks. Vaadata võib näiteks käivet nädala lõikes
  • Näita 1 ja Näita 2 - määravad, mis statistikat aruanne näitab - kas käivet, katet, laekumata summat, katteprotsenti, arvete arvu, müüdud artiklite arvu (tükke), erinevate klientide arve, keskmist ostu või kaubakulu. Ainult Näita 1 läheb graafiku peale. Kui Näita 2 on ka valitud, siis pannakse tabeli näitamine automaatselt peale
  • Olek- kas statistika käib kõikidelt, kinnitamata või kinnitatud arvetelt

Valikud

tabel - näitab tulemust lisaks graafikule ka tabelina

fi/mr_aru_kokku.1460654144.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/14 20:15 / samuli