Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalutfi:gdpr

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:gdpr [2018/04/20 10:36]
samuli
fi:gdpr [2018/04/20 13:37] (nykyinen)
samuli
Rivi 7: Rivi 7:
  
 ==== Rekisterinpitäjän vastuu === ==== Rekisterinpitäjän vastuu ===
-Jokainen organisaatio,​ jolla on henkilötietorekisteri,​ toimii sen osalta rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjällä on siis aina vastuu tietosuoja-asetuksen noudattamisesta. Helpottaaksemme rekisterinpitäjän vastuuta toteuttaa rekisteröidyn oikeuksia, Directo ​henkilötietojen käsittelijänä toimivana ​ohjelmistotalona auttaa siinä, että asiat on mahdollista tarkistaa meidän ohjelmistostamme.+Jokainen organisaatio,​ jolla on henkilötietorekisteri,​ toimii sen osalta rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjällä on siis aina vastuu tietosuoja-asetuksen noudattamisesta. Helpottaaksemme rekisterinpitäjän vastuuta toteuttaa rekisteröidyn oikeuksia, Directo ohjelmistotalona auttaa siinä, että asetuksen mukaiset ​asiat on mahdollista tarkistaa meidän ohjelmistostamme.
  
 ==== Roolit === ==== Roolit ===
Rivi 19: Rivi 19:
   * Rekisteröidyllä yksityishenkilöllä on oikeus tietää mitä tietoa hänestä on rekisteröity,​ mihin, miten ja keiden toimesta tietoja on käytetty. Directon käyttäjäloki on muutettu loputtomaksi ja sieltä löytyy nyt tiedot, joilla voidaan vastata edellä mainittuihin kysymyksiin.   * Rekisteröidyllä yksityishenkilöllä on oikeus tietää mitä tietoa hänestä on rekisteröity,​ mihin, miten ja keiden toimesta tietoja on käytetty. Directon käyttäjäloki on muutettu loputtomaksi ja sieltä löytyy nyt tiedot, joilla voidaan vastata edellä mainittuihin kysymyksiin.
   * Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjän on poistettava tiedot, paitsi silloin, kun niiden (osittainen) säilyttäminen säädetään toisessa laissa. Directossa asiakas voidaan poistaa, ja tässä yhteydessä asiakkaan tiedot annetaan uudelle asiakkaalle,​ joka voi olla anonyymi. Näin asiakkaan henkilötiedot poistuvat asiakasrekisteristä,​ eikä niitä enää ole Directossa asetuksen henkilörekisterimääritelmän mukaisessa muodossa olemassa. Asiakkaan tiedot eivät kuitenkaan poistu tai muutu kirjanpidon perusteena olevista vahvistetuista liiketapahtumista,​ esim. myyntilaskut.   * Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjän on poistettava tiedot, paitsi silloin, kun niiden (osittainen) säilyttäminen säädetään toisessa laissa. Directossa asiakas voidaan poistaa, ja tässä yhteydessä asiakkaan tiedot annetaan uudelle asiakkaalle,​ joka voi olla anonyymi. Näin asiakkaan henkilötiedot poistuvat asiakasrekisteristä,​ eikä niitä enää ole Directossa asetuksen henkilörekisterimääritelmän mukaisessa muodossa olemassa. Asiakkaan tiedot eivät kuitenkaan poistu tai muutu kirjanpidon perusteena olevista vahvistetuista liiketapahtumista,​ esim. myyntilaskut.
-  * Erikseen kannattaa arvioida ne riskit, jotka voivat liittyä siihen, että käyttäjä vie Directosta ulos tietoja ja tallentaa sen paikallisesti esim. tietokoneensa kovalevylle. Esimerkki: Directon käyttäjä tarkistaa yhtiön yksityinen asiakaskortin,​ jolloin käyttäjälokiin syntyy vastaava merkintä. Nyt on kuitenkin mahdollista,​ että käyttäjä Leikkaa-Liimaa henkilökohtaisia tietoja asiakaskortilta ja tallentaa ne tietokoneelle. Tällaisesta toimenpiteestä ei jää mitään tietoja Directoon ja nyt käyttäjä on luonut mahdollisesti uuden henkilörekisterin. ​Tällaisten riskien merkitys kasvaa, jos Directoa käyttää henkilöä EU: n ulkopuolella,​ koska tietojen siirrosta EU:n ulkopuolelle on aina pyydettävä erillinen lupa. +  * Erikseen kannattaa arvioida ne riskit, jotka voivat liittyä siihen, että käyttäjä vie Directosta ulos tietoja ja tallentaa sen paikallisesti esim. tietokoneensa kovalevylle. Tällaisesta toimenpiteestä ei välttämättä ​jää mitään tietoja Directoon ja nyt käyttäjä on luonut mahdollisesti uuden henkilörekisterin.
 ==== Tietojen säilyttäminen ==== ==== Tietojen säilyttäminen ====
-  * Directoon tallennettu data, joka saattaa sisältää henkilötietoja,​ on fyysisesti tallennettu Telia Eesti AS palvelinkeskukseen Tallinnassa. +  * Directoon tallennettu data, joka saattaa sisältää henkilötietoja,​ on fyysisesti tallennettu Telia Eesti AS palvelinkeskukseen, joka sijaitsee EU:​ssa ​Tallinnassa ​Virossa
-  * Varmuuskopiot sijaitsevat Tallinnassa Virossa. +  * Varmuuskopiot sijaitsevat ​EU:​ssa ​Tallinnassa Virossa. 
-  * Varmuuskopioista vastuulliset henkilöt asuvat Tallinnassa Virossa.+  * Varmuuskopioista vastuulliset henkilöt asuvat ​EU:​ssa ​Tallinnassa Virossa.
   * Directon käyttämän palvelinkeskuksen Telia Eesti AS:n toiminta on sertifioitu Bureau Veritaksen toimesta ISO 27001 standardin mukaisesti. GDPR:n vaatimukset ovat yhteneviä ISO 27001 standardin kanssa.   * Directon käyttämän palvelinkeskuksen Telia Eesti AS:n toiminta on sertifioitu Bureau Veritaksen toimesta ISO 27001 standardin mukaisesti. GDPR:n vaatimukset ovat yhteneviä ISO 27001 standardin kanssa.
   * Koska Directo on 100% pilvipalveluna toteutettu, niin käyttäjän omalle koneelle ei tallenneta Directon toimesta mitään tietoja.  ​   * Koska Directo on 100% pilvipalveluna toteutettu, niin käyttäjän omalle koneelle ei tallenneta Directon toimesta mitään tietoja.  ​
  
  
fi/gdpr.1524209767.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2018/04/20 10:36 / samuli