Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:yld_hankija

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:yld_hankija [2019/07/05 15:51]
triin [Seadistamine]
et:yld_hankija [2021/05/26 17:57] (Hetkel kehtiv)
jane [Transport]
Rida 7: Rida 7:
  
 Hankijate register asub ''​Ost -> DOKUMENDID -> **Hankijad**''​ : Hankijate register asub ''​Ost -> DOKUMENDID -> **Hankijad**''​ :
- 
-{{:​et:​egon20180612-205301.png}} 
  
 Klikkides sõnal **Hankijad** avaneb hankijate register: Klikkides sõnal **Hankijad** avaneb hankijate register:
Rida 100: Rida 98:
 Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: ​ Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: ​
  
-{{:et:triin20190705-155120.png}}+{{:et:jane:​hankija_automaatika.png|}} 
  
 **Sisaldus** - tekstilõik,​ mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt); **Sisaldus** - tekstilõik,​ mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt);
  
 **Artikkel** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust. ​ **Artikkel** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust. ​
 +
 +**Viitenumber** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust. ​
 +
 +**Kogus** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5.
 +
 +**Summa** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. ​
  
 **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid,​ Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud Seadistused->​Personal->​Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon,​ siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber,​ mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine. ​ **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid,​ Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud Seadistused->​Personal->​Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon,​ siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber,​ mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine. ​
  
 **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​ **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​
 +
 +**KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood. ​
  
 **Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​ **Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​
Rida 114: Rida 121:
 **Projekt** - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​ **Projekt** - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​
  
-**Kasutaja** - reegli tulemusele vastav ​projekt. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine. ​+**Kasutaja** - reegli tulemusele vastav ​kasutaja kood. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine. ​
  
-Väljade ​**Sisaldus, ​Artikkel ​ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja** on need, mis reegli ​kehtivus korral rakendatakse+**Artikkel** ​reegli ​tulemusele vastav Directo artiklikood
  
-===Toimimine=== +**Klient** - reegli tulemusele vastav kliendikood.
-**Hankija automaatika** teeb järgmised sammud ja kirjeldatud järjekorras:​+
  
-**1.** Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult teksti sisalduse otsimisega e-arve rea infostStreeglid, kus ükski muu reegli osa (Personal või Artikkel) ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** ​sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti+**Sisu** - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtrisKui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstigaKui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve ​rea sisu. 
  
-Kui leitakse ostuarve ridamille kehtib tingimus ehk ostuarve ​rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis: +**Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav finantsretseptmis rakendatakse ​ostuarve ​loomisel. Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti. ​
  
-  ​Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontotsiis jääb ostuarve reale see kontomis seal juba oli;  +Väljade ​**Sisaldus, ArtikkelViitenumberKogus, Summa ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **KontoKM kood, Objekt, Projekt, ​KasutajaArtikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept** on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse
-  ​Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objektisiis jääb ostuarve reale see objektmis seal juba oli;  +
-  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projektisiis jääb ostuarve reale see projektmis seal juba oli;  +
-  ​Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli.+
  
-**2.** Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult teksti sisalduse otsimisega e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. St. reeglid, kus ükski muu reegli osa (Sisaldus Personal või Artikkel) ei ole kasutusel.  +===Toimimine=== 
-Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ​ja vaadatakse, kas e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast leidub mõni tekstilõik,​ mis on kirjeldatud ​reegli väljal **Artikkel**?​ Otsitakse vastavat sisaldust. Seega kui soovitakse e-arvega kaasas olnud artiklite seast sisalduvust otsida, siis peab reegli väli **Artikkel** omama mingit otsitavat teksti. ​+**Hankija automaatika** teeb järgmised sammud ​ja kirjeldatud ​järjekorras:​
  
-Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:  +**1.** Esmalt ​täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Dokumendid**. ​
- +
-  ​Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  +
-  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  +
-  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  +
-  * Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli;  +
- +
-**3.** Seejärel ​täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Dokumendid**. ​+
  
 Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:  Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea: 
  
-  * **Sisu** sisaldab mõne Dokumendid tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  +  * **Sisu** sisaldab mõne **Dokumendid** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  
-  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri ​Dokumendid ​**tüübile** vastavat väärtust väljalt **Dok.nr.** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​ Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. \\+  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Dokumendid** __tüübile__ ​vastavat väärtust väljalt **Dok.nr.** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​ Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. \\
 Näiteks e-arvest loodud ostuarve **Sisu** on järgmine: ''​95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: ​         56.87 Gid:​704483382122005476''​\\ Näiteks e-arvest loodud ostuarve **Sisu** on järgmine: ''​95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: ​         56.87 Gid:​704483382122005476''​\\
  
Rida 162: Rida 158:
  
  
-**4.** Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Seotud isikud**. ​+**2.** Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Seotud isikud**. ​
  
 Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:  Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea: 
  
-  * **Sisu** sisaldab mõne Dokumendid ​tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  +  * **Sisu** sisaldab mõne **Seotud isikud** ​tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  
-  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri ​Seotud isikud ​**tüübile** vastavat väärtust väljadelt **Nimi** või **Isikukood** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​ Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. ​+  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Seotud isikud** __tüübile__ ​vastavat väärtust väljadelt **Nimi** või **Isikukood** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​ Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. ​
  
 Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:  Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis: 
Rida 176: Rida 172:
   * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.    * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood. 
  
-**5.** Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Vahendid**. ​+**3.** Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Vahendid**. ​ 
  
 Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:  Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea: 
  
-  * **Sisu** sisaldab mõne Dokumendid ​tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  +  * **Sisu** sisaldab mõne **Vahendid** ​tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  
-  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri ​Vahendid ​**tüübile** vastavat väärtust väljalt **Kommentaar** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri ​Seotud isikud ​vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli **Kommentaar** vastaval kirjel on tühi, siis vaadatakse, kas sellel real on täidetud väli **Inventar**. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadatakse, kas selle seerianumber (**SN**) leidub ostuarve rea **Sisus**. Täpsemalt, tuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. ​+  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Vahendid** __tüübile__ ​vastavat väärtust väljalt **Kommentaar** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri ​Vahendid ​vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli **Kommentaar** vastaval kirjel on tühi, siis vaadatakse, kas sellel real on täidetud väli **Inventar**. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadatakse, kas selle seerianumber (**SN**) leidub ostuarve rea **Sisus**. Täpsemalt, tuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. ​
  
-Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist ​Seotud isikud ​mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis: +Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist ​Vahendid ​mõnd Kommentaari ​või inventari, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis: 
  
   * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;    * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli; 
Rida 190: Rida 187:
   * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.    * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood. 
  
-:!: Iga järgnev samm võib kirjutada eelneva tulemuse üle, kui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid. Samas, võib olla käitumine, kus järgnev reegel kirjutab eelmise tulemuse üle, ka teadlik valik (näiteks, et ostuarve rida saaks kindlasti millegagi „pihta“),​ aga siis tuleb arvestada reeglite rakendamise järjekorda. ​ 
  
-:!: Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - iga järgmine reegel kirjutab eelneva üle+**4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **teksti**, **artikli**,​ **viitenumbri**,​ **koguse** ja **summa** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski Personali ja Finantsretsepti rida ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti. ​  
 + 
 +Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:  
 + 
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli. 
 + 
 + 
 +:!: Iga järgnev samm EI kirjuta eelneva tulemuse üle, kui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid.  
 + 
 +:!: Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - kui rida "saab pihta" mitme reegliga, siis rakendub ainult esimene
  
-**Näide:** E-arve real on sõna “BENSIIN 95“ +**Näide:** E-arve real on sõne “BENSIIN 95“ 
  
-Loome reeglid, kus esimesel ​juhul tuvastatakse rida sõna „BENSIIN“ ​abil (määrame kontoks 4444) ja teisel ​juhul sõna „BENSIIN ​95“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks ​4444, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks ​hoopis 5555.+Loome reegli, kus esimesel ​real on Sisalduseks ​sõna „BENSIIN ​95“ (määrame kontoks 4444) ja teisel ​real nö üldisema reegli ​sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks ​5555, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks ​esimesel reeglireal määratud konto 4444.
  
-:?: kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli ​alguses, mitte lõpus, sest vastasel juhul kirjutaks see spetsiifilised reeglid „üle“. Kui eelneva ​näite ​puhul lisada ​esimeseks ​kirjelduse reaks % ja kontoks 3333 siis loodavas ostuarves ​saaksid ​kõik read algatuseks kontoks 3333, kuid kuna teised read rakenduvad hiljem siis BENSIIN ja BENSIIN 95 saavad kontod nii nagu näites kirjas.+:?: kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli lõpus, sest vastasel juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid „ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva ​reeglinäite ​puhul lisada ​viimaseks ​kirjelduse reaks % ja kontoks 3333 siis loodavas ostuarves ​rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ja BENSIIN 95 ning edasi kõik ülejäänud ridadele (mis ei sisalda ​BENSIIN ja BENSIIN 95) määrataks kontoks 3333.
  
  
 +==== Transport ====
 +Ostuarvete loomisel:
 +{{:​et:​jane:​chrome_vtvdguamqj.png|}}
  
 +**Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul**- e-mailiaadress,​ kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel;​\\
 +**Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid**-kasutaja kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale ''​Kasutaja'';​\\
 +**Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid**-objekti kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''​Objekt'';​\\
 +**Tekst artikliväljale,​ kui sisendokumendi artikkel on puudu**-
 +**Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid**- numbriseeria,​ mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;\\
 +**Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read**- finantskonto,​ kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;\\
 +**Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/​Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse ''​Dokumentide transport'',​ siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema;
  
et/yld_hankija.1562331090.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/07/05 15:51 persoon triin