Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_hankija

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:yld_hankija [2019/06/20 16:46]
egon
et:yld_hankija [2020/02/20 15:31] (Hetkel kehtiv)
triin [Seadistamine]
Rida 100: Rida 100:
 Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: ​ Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: ​
  
 +{{:​et:​triin20200220-151403.png}}
  
 **Sisaldus** - tekstilõik,​ mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt); **Sisaldus** - tekstilõik,​ mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt);
  
 **Artikkel** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust. ​ **Artikkel** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust. ​
 +
 +**Viitenumber** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust. ​
  
 **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid,​ Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud Seadistused->​Personal->​Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon,​ siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber,​ mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine. ​ **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid,​ Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud Seadistused->​Personal->​Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon,​ siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber,​ mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine. ​
  
 **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​ **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​
 +
 +**KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood. ​
  
 **Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​ **Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​
Rida 114: Rida 119:
  
 **Kasutaja** - reegli tulemusele vastav projekt. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine. ​ **Kasutaja** - reegli tulemusele vastav projekt. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine. ​
 +
 +**Artikkel** - reegli tulemusele vastav artiklikood. ​
  
 Väljade **Sisaldus, Artikkel ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja** on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse. ​ Väljade **Sisaldus, Artikkel ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja** on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse. ​
Rida 120: Rida 127:
 **Hankija automaatika** teeb järgmised sammud ja kirjeldatud järjekorras:​ **Hankija automaatika** teeb järgmised sammud ja kirjeldatud järjekorras:​
  
-1. Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud ​ainult teksti sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski muu reegli osa (Personal või Artikkel) ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja Sisaldus sisu? Siinjuures peab reegli väli Sisaldus omama mingit otsitavat teksti+**1.** Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud ​Personali kaardi alamregistriga **Dokumendid**
  
-Kui leitakse ostuarve ridamille kehtib tingimus ehk ostuarve ​rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis+Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadataksekas rea: 
  
-  * Asendatakse ​ostuarve ​rea Konto reeglis näidatud kontogaKui reeglis ei ole kontot, siis jääb ​ostuarve ​reale see kontomis seal juba oli+  * **Sisu** sisaldab mõne **Dokumendid** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve ​reaga;  
 +  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Dokumendid** __tüübile__ vastavat väärtust väljalt **Dok.nr.** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve ​aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​ Täpsemalttuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. \\ 
 +Näiteks e-arvest loodud ostuarve **Sisu** on järgmine: ''​95 milesDateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: ​         56.87 Gid:​704483382122005476''​\\
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Objekt reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli; +Reeglid ja personali kaart toimivad skemaatiliselt järgnevalt:​
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ​ostuarve ​reale see projektmis seal juba oli; +{{:​et:​egon20190620-172256.png}} 
 +  
 +Kui leitakse ​ostuarve ​ridamillel kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk **Sisu** sisaldab nii reegli **Sisaldust** kui ka Personali alamregistrist Dokumendid mõnd **Dok.nr**, millel on sama **tüüp** kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis: 
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Kasutaja ​reeglis näidatud ​kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli.+  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** ​reeglis näidatud ​kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood
  
-2. Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult teksti sisalduse otsimisega e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. St. reeglid, kus ükski muu reegli osa (Sisaldus Personal või Artikkel) ei ole kasutusel.  +{{:​et:​egon20190620-172640.png}}
-Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast leidub mõni tekstilõik,​ mis on kirjeldatud reegli väljal Artikkel? Otsitakse vastavat sisaldust. Seega kui soovitakse e-arvega kaasas olnud artiklite seast sisalduvust otsida, siis peab reegli väli Artikkel omama mingit otsitavat teksti+
  
-Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:  
  
-  ​Asendatakse ostuarve rea Konto reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  +**2.** Järgmisena ​ ​täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga ​**Seotud isikud**
- +
-  ​Asendatakse ostuarve rea Objekt reeglis näidatud objektigaKui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  +
- +
-  ​Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  +
- +
-  * Asendatakse ostuarve rea Kasutaja reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli;  +
- +
-3. Seejärel ​täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga ​Dokumendid+
  
 Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:  Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea: 
  
-  * Sisu sisaldab mõne Dokumendid ​tüüpi reegli välja Sisaldus sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga; ​+  ​* **Sisu** sisaldab mõne **Seotud isikud** ​tüüpi reegli välja ​**Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga; ​ 
 +  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Seotud isikud** __tüübile__ vastavat väärtust väljadelt **Nimi** või **Isikukood** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​ Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. ​
  
-  * Sisu sisaldab reegli ​väljale Personal valitud ​Personali ​alamregistri Dokumendid tüübile vastavat väärtust väljalt Dok.nr. kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele ​või on võrdne)? ​ Täpsemalttuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. ​+Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab ​nii reegli ​Sisaldust kui ka Personali ​alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel ​on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatudsiis: 
  
-Kui leitakse ​ostuarve ​ridamille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli ​Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Dokumendid mõnd Dok.nrmillel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis+  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. ​Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ​ostuarve ​reale see kontomis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati ​reegli ​alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jmsKui ka tuvastatud isikul ei ole objektisiis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis ​näidatud ​projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood. 
  
-  ​Asendatakse ostuarve rea Konto reeglis näidatud kontogaKui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli; +**3.** Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Vahendid**. ​
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Objekt reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
- 
-  * Asetatakse ostuarve reale väljale Kasutaja isiku, kes tuvastati, Directo kood.  
- 
-4. Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga Seotud isikud. ​ 
 Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:  Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea: 
  
-  * Sisu sisaldab mõne Dokumendid ​tüüpi reegli välja Sisaldus sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga; ​+  ​* **Sisu** sisaldab mõne **Vahendid** ​tüüpi reegli välja ​**Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga; ​ 
 +  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Vahendid** __tüübile__ vastavat väärtust väljalt **Kommentaar** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Vahendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli **Kommentaar** vastaval kirjel on tühi, siis vaadatakse, kas sellel real on täidetud väli **Inventar**. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadatakse, kas selle seerianumber (**SN**) leidub ostuarve rea **Sisus**. Täpsemalt, tuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. ​
  
-  * Sisu sisaldab reegli ​väljale Personal valitud ​Personali ​alamregistri Seotud isikud ​ tüübile vastavat väärtust väljadelt Nimi või Isikukood kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele ​või on võrdne)? ​ Täpsemalttuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. ​+Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab ​nii reegli ​Sisaldust kui ka Personali ​alamregistrist Vahendid mõnd Kommentaari ​või inventari, millel ​on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatudsiis: 
  
-Kui leitakse ​ostuarve ​ridamille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli ​Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodimillel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis+  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. ​Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ​ostuarve ​reale see kontomis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati ​reegli ​alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objektisiis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis ​näidatud ​projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood. 
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Konto reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
  
-  ​Asendatakse ostuarve ​rea Objekt reeglis näidatud objektigaKui reeglis ei ole objektisiis võetakse objekt isikult ​(personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ​ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objektmis seal juba oli; +**4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **teksti** sisalduse otsimisega e-arve ​rea infostSt. reeglidkus ükski muu reegli osa (Personal või Artikkel) ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadataksekas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti. ​
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. ​Kui reeglis ei ole projektisiis jääb ​ostuarve ​reale see projektmis seal juba oli; +Kui leitakse ostuarve ridamille kehtib tingimus ehk ostuarve ​rea Sisu sisaldab reegli Sisaldustsiis: 
  
-  * Asetatakse ​ostuarve reale väljale ​Kasutaja ​isikukes tuvastatiDirecto kood+  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ​ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajatsiis jääb ostuarve reale see kasutajamis seal juba oli.
  
-5. Järgmisena  ​täidetakse need reeglid, mis on seotud ​Personali kaardi alamregistriga Vahendid.  +**5.** Viimasena ​täidetakse need reeglid, mis on seotud ​**artikli** sisalduse otsimisega e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. St. reeglid, kus ükski muu reegli osa (Sisaldus või Personal) ei ole kasutusel.  
-Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea: +Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast leidub mõni tekstilõik,​ mis on kirjeldatud reegli väljal **Artikkel**?​ Otsitakse vastavat sisaldust. Seega kui soovitakse e-arvega kaasas olnud artiklite seast sisalduvust otsida, siis peab reegli väli **Artikkel** omama mingit otsitavat teksti. ​
  
-  * Sisu sisaldab ​mõne Dokumendid tüüpi ​reegli ​välja Sisaldus sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga; ​+Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve reale jõudnud e-arve artikkel ​sisaldab reegli ​Artiklit, siis: 
  
-  * Sisu sisaldab reegli väljale Personal valitud Personali alamregistri Vahendid ​ tüübile vastavat väärtust väljalt Kommentaar kehtivate kirjete hulgast (ostuarve ​aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​Kui väli Kommentaar vastaval kirjel on tühi, siis vaadataksekas sellel real on täidetud väli Inventar. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadataksekas selle seerianumber (SN) leidub ​ostuarve rea SisusTäpsemalttuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isikkellega ​ostuarve ​antud rida on seotud+  * Asendatakse ​ostuarve ​rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. ​Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see kontomis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objektmis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ​ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektigaKui reeglis ei ole projektisiis jääb ostuarve reale see projektmis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ​ostuarve ​rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajagaKui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli; 
  
-Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:  
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Konto reeglis näidatud kontogaKui reeglis ei ole kontotsiis jääb ​ostuarve ​reale see kontomis seal juba oli; +:!: Iga järgnev samm võib kirjutada eelneva tulemuse üle, kui vastavat reeglit saab rakendadaSeega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid. Samasvõib olla käitumine, kus järgnev reegel kirjutab eelmise tulemuse üle, ka teadlik valik (näiteks, et ostuarve ​rida saaks kindlasti millegagi „pihta“)aga siis tuleb arvestada reeglite rakendamise järjekorda. ​
  
-  * Asendatakse ostuarve rea Objekt reeglis näidatud objektiga. ​Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli ​alusel ​ning lisatakse selle objekti hierarhiad jmsKui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli; +:!: Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra ​alusel ​alustades eespool olevast - iga järgmine reegel kirjutab eelneva üle
  
-  ​Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli; +**Näide:** E-arve real on sõne “BENSIIN 95“ 
  
-  * Asetatakse ostuarve reale väljale Kasutaja isikukes tuvastatiDirecto kood+Loome reeglidkus esimesel juhul tuvastatakse rida sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 4444) ja teisel juhul sõna „BENSIIN 95“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 4444välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks hoopis 5555.
  
-:!Iga järgnev samm võib kirjutada eelneva tulemuse ülekui vastavat reeglit saab rakendadaSeega on väga oluline teha reeglid ​mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid. Samasvõib olla käituminekus järgnev reegel kirjutab eelmise tulemuse üle, ka teadlik valik (näiteks, et ostuarve rida saaks kindlasti millegagi ​pihta)aga siis tuleb arvestada reeglite rakendamise järjekorda+:?kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %saame otsida „mida iganes“Tähtis ​on sellised nn üldised ​reeglid ​luua tabeli algusesmitte lõpussest vastasel juhul kirjutaks see spetsiifilised reeglid ​üle. Kui eelneva näite puhul lisada esimeseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333 siis loodavas ostuarves saaksid kõik read algatuseks kontoks 3333kuid kuna teised read rakenduvad hiljem ​siis BENSIIN ja BENSIIN 95 saavad kontod nii nagu näites kirjas.
  
-Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse tabelis eespool olevat. Näiteks, kui on loodud reeglid, kus esimesel juhul tuvastatakse rida sõne „BENSIIN“ abil ja teisel juhul sõne „BENSIIN 95“ abil. E-arve real on sõne „BENSIIN 95“ ja seega sobivad nii esimene kui teine reegel. ​ Konto, objekt, projekt, kasutaja rakendatakse esimese reegli (ehk sisalduse „BENSIIN“ järgi, kuna see on tabelis eespool. ​ 
  
  
  
et/yld_hankija.1561038405.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/06/20 16:46 persoon egon