Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:toode_aru_analyys

TOOTMISE ANALÜÜTIKA

Tootmise analüütika on mõeldud tootmisjuhile, et

 • saada ülevaade tootmistellimuse põhiselt toote omahinna kujunemisest
 • saada ülevaade Tootmise tagasiside aruande kaudu registreeritud töödest
 • korrigeerida vajadusel Tootmise tagasiside aruande kaudu registreeritud aegu ja koguseid

Rohkem infot Tootmise tagasiside aruande kohta vaata: http://wiki.directo.ee/et/toode_aru_startstop

Tootmises registreeritud andmete alusel on võimalik koostada ka näidikuid: http://wiki.directo.ee/et/naidikud#tootmise_naeidikute_seadistamine

1. Lühikirjeldus

Aruanne võtab info Tootmistellimustelt, Retseptidest, Artiklikaartidelt ja Tootmise tagasiside aruande tausta tabelist, kuhu salvestatakse tööde aegade ja koguste registreerimine kasutajate poolt.

:?: Aruandes kaks erinevat vaadet

JOONIS 1.1

 • VAADE 1: Tootmistellimused
  • annab ülevaate toote omahinna kujunemisest tootmistellimuste lõikes.
  • annab ülevaate toote omahinna erinevusest võrreldes retsepti alusel arvutatud omahinnaga.
 • VAADE 2: Tootmise tagasiside
  • annab ülevaate koguste ja tööaja registreerimistest Tootmise tagasiside aruandes.
  • võimaldab korrigeerida Tootmise tagasiside aruande kaudu registreeritud tööde aegu ja koguseid.

2. Filtrid ja veerud

Filtrid on jaotatud mitmesse osasse ning neid on võimalik välja tuua ning peita. Joonis 2.1 annab ülevaate, millised filtrid kehtivad vaatele Tootmistellimused ja millised filtrid vaatele Tootmise tagasiside.

JOONIS 2.1

Aruande tabeli vaatesse on võimalik juurde lisada veerge. Juurde lisatavate veergude valik avaneb + märgi alt (Joonised 2.2 ja 2.3). Kummalgi vaatel on oma juurde lisatavate veergude valik.

JOONIS 2.2

JOONIS 2.3

3. Seadistused/peenhäälestus

JOONIS 3.1

(1) Retsepti alusel omahinna arvutuseks hinnad võetakse

 • Artiklikaardilt
 • Retseptist

Vaikimisi seadistatud, et artiklikaardilt.

Mõjub plokile Omahinna arvutamine retsepti alusel.

Kui valitud artiklikaardilt, siis võetakse arvutustes aluseks ostuhind artiklikaardilt.

Kui valitud retseptist, siis võetakse teenuste puhul arvutuses aluseks retseptist töökulu ja laoartiklite puhul algne kulu.

(2) Norm.aeg, saab määrata, kas Tegelik aeg, Norm.aeg ja Erinevus näidatakse: tundides, minutites või sekundites. Vastavalt valikule muutub ka ühiku nimetus veeru päises kas h, min või sec.

4. VAADE Tootmistellimused

 • annab ülevaate toote omahinna kujunemisest tootmistellimuste lõikes.
 • võimalik vaadata toote omahinna võrdlust retsepti alusel arvutatud omahinnaga.
 • aruandesse võetakse tootmistellimused, millel on väljuv toode ainult ühel real.
 • tootmistellimused sorteeritakse toot. aja järgi, uuemad eespool.
 • plokki „Tootmistellimus“ ja „Omahind ühele ühikule“ näidatakse väärtuseid, kui tootmistellimus on kinnitatud.
 • „Omahind retsepti alusel“ plokki näidatakse väärtust, kui retsepti kõik read on artikkel tüüpi.

4.1 Plokk: Omahind ühele ühikule

:?: Väärtuseid kuvatakse ainult kinnitatud tootmistellimuse puhul.

JOONIS 4.1

JOONIS 4.2

TABEL 4.1

VEERGRIDADETA VAADE (Joonis 4.1)RIDADEGA VAADE (Joonis 4.2)
KogusVälja toote kogus alati 1.Artikli kogus ühele ühikule (Arvutuseks tootmistellimuselt artikli arv. kogus / välja. toote arv. kogusega)
ÜhikÜhik artiklikaardilÜhik artiklikaardil
Laoart.Laoartiklite maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tootmistellimusele kasutatud laoID-de küljest)Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on laoartikkel, Kuvatakse artikli maksumus ühele ühikule. (Arvutuseks kogus tulbast arv.kogus ja raha tootmistellimusele kasutatud laoID-de küljest)
TööTeenuse artikilte, millel on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud, maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus ja sellele on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud. Kuvatakse artikli maksumus ühele ühikule. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)
ÜldTeenuse artiklite, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud, maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud. (Arvutuseks kogus tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)
KokkuToote omahind kokkuArtikli maksumus kokku ühele ühikule.

4.2 Plokk: Tootmistellimus

:?: Väärtuseid kuvatakse ainult kinnitatud tootmistellimuse puhul.

JOONIS 4.3

JOONIS 4.4

TABEL 4.2

VEERGRIDADETA VAADE (Joonis 4.3)RIDADEGA VAADE (Joonis 4.4)
KogusVälja toote arv kogus.Tootmistellimuselt veerust arv. kogus.
ÜhikÜhik artiklikaardilÜhik artiklikaardil
Laoart.Laoartiklite maksumus tootmistellimusele kokku. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tootmistellimusele kasutatud laoID-de küljest.) Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on laoartikkel, Laoartikli maksumus tootmistellimusele kokku. (Arvutuseks kogus tulbast arv.kogus ja raha tootmistellimusele kasutatud laoID-de küljest). On link ja avab vaate (artikli ajaloo vaade), kus näha, mis laoID läksid kasutusele ja millistelt sissetulekutelt need pärinevad.
TööTeenuse artikilte, millel on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud, maksumus tootmistellimusele kokku. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus ja sellele on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud. Kuvatakse artikli maksumus tootmistellimusele. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)
ÜldTeenuse artiklite, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud, maksumus tootmistellimusele kokku. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud. (Arvutuseks kogus tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)
KokkuTootmistellimuse maksumus kokku.Artikli maksumus kokku.

4.3 Plokk: Omahind retsepti alusel

 • Arvutuse aluseks retseptis olevad kogused.
 • Hinnad sõltuvalt peenhäälestuse seadistusest (Punkt 3. (1)).

JOONIS 4.5

JOONIS 4.6

TABEL 4.3

VEERGRIDADETA VAADE (Joonis 4.5)RIDADEGA VAADE (Joonis 4.6)
KogusVälja toote kogus alati 1.Artikli kogus ühele ühikule (Arvutuseks retseptist artikli kogus)
ÜhikÜhik artiklikaardilÜhik artiklikaardil
Laoart.Laoartiklite maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas artiklikaardilt ostuhind või retseptist Algne kulu)Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on laoartikkel, Kuvatakse artikli maksumus ühele ühikule. (Arvutuseks kogus retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Algne kulu)
TööTeenuse artiklite, millel on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud, maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Töökulu.)Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus ja sellele on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud. Kuvatakse artikli maksumus ühele ühikule. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Töökulu.)
ÜldTeenuse artiklite, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud, maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Töökulu.)Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Töökulu.)
KokkuToote omahind kokkuArtikli maksumus kokku ühele ühikule.

5. VAADE Tootmise tagasiside

Aruandesse kuvatakse tööde read.

5.1 Tootmise tagasisidega registreeritud andmete kuvamine

 • Aruanne annab ülevaate koguste ja tööaja raporteerimisest Tootmise tagasiside aruandest.
 • Aruandesse võetakse tootmistellimused, milledel on väljuv toode ainult ühel real.
 • Aruandes ei kuvata Töös ridu ehk siis neid, millega töötaja hetkel tegeleb.

Vaikimisi vaatesse kuvatakse üks TRN kokku (jOONIS 5.1).

Linnukesega „Näita ridu tegijate lõikes“ tulevad juurde read, kus näidatud, kes on töö teostajad (Joonis 5.2).

Linnukesega „Näita detailselt ridu tegijate lõikes“ tulevad nähtavale read, mis iga Alusta, Peata, Teata kogus ja Seiska tekitasid, soovituslik juurde valida ka veerg Tegevus (Joonis 5.3).

JOONIS 5.1

JOONIS 5.2

JOONIS 5.3

5.2 Tootmise tagasisidega registreeritud andmete korrigeerimine

Tootmise analüütika aruandes, vaates Tootmise tagasiside on olemas ka andmete muutmise võimalus (Joonis 5.4).

JOONIS 5.4

Ridadele, mida saab korrigeerida, tekib ette pliiatsiga ikoon (Joonis 5.5), korrigeerimise võimalus tekib ainult kinnitamata tootmistellimustele.

JOONIS 5.5

Klikkides pliiatsiga ikoonile rea alguses avaneb aken aja ning koguse korrigeerimiseks (Joonis 5.5).

Rea korrigeerimisel uuendatakse tootmistellimusel selle kasutaja töö real algusaega, kulunud aega ning ressursikaardil vastavat rida (algusaeg, kogus, tehtud).

JOONIS 5.6

NÄIDE

Tootmistellimus 100005, Töö 05, algselt Alguse aeg ja Kulunud aeg.

Tootmise analüütika, Tootmistellimus 100005, Töö 05, algselt Alguse aeg ja Kulunud aeg.

Tootmise analüütikas Muuda vaatega avatud rida.

Algusaja väljal parem hiireklikk avab kalendri koos kellaga.

Kellal antud tööle uus algusaeg ning klikkides kuupäeval muudetakse aeg.

Muuda vaade uue algusajaga, arvutatud on uus kestvus ning korrigeeritud kasutaja poolt ka tehtud kogus.

Pärast muudatuste tegemist Tootmise analüütika vaade

Pärast muudatuste tegemist Tootmistellimuse vaade

et/toode_aru_analyys.txt · Viimati muutnud: 2021/05/26 14:40 persoon mer