Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:settings2

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:settings2 [2019/01/21 14:32]
lasma dzēsts
lv:settings2 [2019/01/31 09:59] (patlaban)
lasma izveidots
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu perioda slēgšana dokumentu veidiem====== +Šajā sadaļā ​aprakstīti "​Directo" ​galvenie uzstādījumi.\\ 
- +Galvenos ​uzstādījumus var atvērt, no galvenā loga uzklikšķinot ​uz ''​Galvenie uzstādījumi''​.\\ 
-**Lai konkrēta veida dokumentiem noteiktu finanšu perioda slēgšanas datumu** (jeb padarītu neiespējamu pirms norādītā perioda apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu apstiprināšanu ar datumu, kurš ir pirms finanšu slēgšanas datuma), **jādodas uz galveno uzstādījumu sadaļu ''​Nepieciešams apstiprinājums/​ turpināšana''​** un sadaļas apakšējā daļā esošajā **tabulā pie konkrētā dokumentu veida kolonnā ''​Slēgšana''​ jānorāda dokumentu veida slēgšanas datums.**\\ +{{ :lv:common_settings.png?nolink |}}
-Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
- +
-Attēlā piemērs, kurā noteikts avansa norēķinu finanšu slēgšanas datums: +
-{{ :​lv:​closure_avansa_nor.png?​nolink |}} +
- +
-P.S. Sistēmas uzstādījumos pie ''​Finanses slēgtas līdz''​ var noteikt finanšu slēgšanas datumu, kurš attiecināms uz visa veida dokumentiem,​ savukārt ​sadaļā ​''​Nepieciešams apstiprinājums/​ turpināšana''​ var noteikt konkrētu dokumentu veidu finanšu slēgšanas datumu. +
- +
-======Datulauku tipi====== +
- +
-**Datulauki ir papildus dokumentu lauciņi**, kurus var iekļaut un aizpildī"​Directo" ​dokumentos.\\ +
-Datulaukus var izveidot "​Directo"​ lietotāji ar atbilstošām tiesībām. Veidojot datulauku, lietotājs var noteikt, kuros dokumentos datulaukam jābūt pieejamam, kādā veidā datulauku varēs aizpildīt utml.\\ +
- +
-**Lai izveidotu datulauku, jādodas uz galveno ​uzstādījumu sadaļu ''​Datulauku tipi''​ un jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​** vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ +
-{{ :​lv:​datulauks_pievienot_jaunu.png?​nolink |}} +
- +
-Tad tiks atvērta jauna datulauka kartīte, kura jāaizpilda un jāsaglabā.\\ +
-\\ +
-**Datulauka kartītes lauciņu nozīme:​**\\ +
-• Kods – datulauka kods (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstīnājuma zīmes un simbolus).\\ +
-• Klase - **dokuments,​ kurā jāparādās daulaukam**. Vairumam klašu nosaukums sakrīt ar dokumenta nosaukumu. Taču ir klases, kuru nosaukums atšķiras:​\\ +
-o ja datulaukam jābūt redzamam **pamatlīdzekļu kartītēs**,​ tad jāizvēlas klase ''​Aktīvs'';​\\ +
-o ja datulaukam jābūt redzamam **grāmatvedības kontu kartītēs**,​ tad jāizvēlas klase ''​Konts'';​\\ +
-o ja datulaukam jābūt redzamam **visos dokumentos**,​ tad jāizvēlas klase ''​Kopīgs'';​\\ +
-o ja datulaukam jābūt redzamam **dokumentos ''​Pieprasīt piedāvājumus''​**,​ **pasūtījumos** (kuri atrodas sadaļā “Piegādātāji”),​ **dokumentos ''​Saņemtās preces''​** un **ienākošajos rēķinos**,​ tad jāizvēlas klase ''​P.rēķins'';​\\ +
-o ja datulaukam jābūt redzamam **personāla kartītēs** (jeb dokumentos ''​Personāls''​),​ tad jāizvēlas klase ''​Personīgs'';​\\ +
-o ja datulaukam jābūt redzamam **piedāvājumos,​ klientu pasūtījumos,​ izejošajos rēķinos, noliktavas pasūtījumos,​ dokumentos ''​Noliktavas kustība''​ un ''​Piegādes''​**,​ tad jāizvēlas klase ''​Rēķins'';​\\ +
-o ja datulaukam jābūt redzamam samaksas termiņu kartītēs, tad jāizvēlas klase ''​Termiņš''​.\\ +
- +
-• Nosaukums - **datulauka nosaukums, kurš ir redzams dokumentos.**\\ +
-• Pēc noklusējuma redzams – **nosacījums,​ kurš nosaka, vai, atverot dokumentu, kurā ir datulauks, datulauks uzreiz ir redzams**.\\ +
- +
-o Ja pie ''​Pēc noklusējuma redzams''​ ir atzīmēts ''​Jā'',​ tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz ir redzams.\\ +
-Attēlā redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kura nosaukums ir “Zīmols” un kurš pēc noklusējuma ir redzams:​\\ +
-{{ :​lv:​datulauks_redzams.png?​nolink&​400 |}} +
- +
-o Ja pie ''​Pēc noklusējuma redzams''​ ir atzīmēts ''​Nē'',​ tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz nav redzams.\\ +
-Attēlos ir redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kurš, atverot dokumentu, nav redzams, un kuru var izvēlētiesuzspiežot uz datulauka tipa lauciņa:​\\ +
-{{ :​lv:​datulauks_neredzams1.png?​nolink&​400 |}} +
- +
-{{ :​lv:​datulauks_neredzams2.png?​nolink&​300 |}} +
- +
-• **Brīdināt,​ ja nav aizpildīts**:​\\ +
-o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ ir atzīmēts ''​Nē'',​ tad, atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "​Directo"​ neziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\ +
-o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ ir atzīmēts ''​Jā'',​ tad atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "​Directo"​ ziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\ +
-Attēlā ir parādīts ziņojums, kurš informē, ka dokumentā nav aizpildīts datulauks, kura nosaukums ir “Zīmols”:​\\ +
-{{ :​lv:​datulauks_nav_aizpildits.png?​nolink&​300 |}} +
-o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ ir atzīmēts ''​Jā un nevar saglabāt'',​ tad dokumentus, kuri nav jāapstiprina,​ bet tikai jāsaglabā (piemēram, artikulu kartītes, klientu kartītes, piegādātāju kartītes, līgumus) nevarēs saglabāt, ja tajos nebūs aizpildīts konkrētais datulauks.\\ +
- +
-• Pasūtījums (šajā gadījumā jāsaprot kā secība) – šajā lauciņā **var norādīt, kurš pēc kārtas konkrētais datulauks parādīsies dokumentā** (piemēram, ja nepieciešams,​ lai konkrētais datulauks dokumentā ir redzams kā pirmais datulauks, tad lauciņā jāieraksta 1). Šo lauciņu var arī neaizpildīt.\\ +
-• Tips – **tips nosaka, kā varēs aizpildīt datulauku** (izvēles iespējas redzamas zemāk esošajā attēlā).\\ +
- +
-Piemēram, ja datulaukā ir jānorāda kāds no uzņēmuma datubāzes “Directo” lietotājiem,​ tad kā tips jāizvēlas ''​Lietotājs''​. Tad datulauku varēs aizpildīt, datulaukā norādot lietotāja kodu.\\ +
- +
-Savukārt, ja datulauks jāaizpilda,​ norādot konkrētu datumu, ir jāizvēlas tips ''​Datums/​Laiks''​. Tad, lai aizpildītu datulauku, datulauka aizpildīšanas lauciņā datumu varēs norādīt, ar peles labo klikšķi ieklikšķinot ​lauciņā un kalendārā,​ kurš pēc tam tiks atvērts, norādot nepieciešamo datumu (vai arī lauciņā vienkārši korekti ierakstot datumu, mēneša dienu, mēnesi un gadu atdalot ar punktu, un pēc gada neliekot punktu (piemēram, 30.07.2018)).\\ +
-{{ :​lv:​datulauka_tipi.png?​nolink&​500 |}} +
- +
-**Izmantojot tipu ''​Nolaižams'',​ var izveidot datulauku, kura aizpildīšanai nepieciešams izvēlēties vienu no nolaižamā lodziņā piedāvātām opcijām. Opcijas var izveidot datulauka kartītes sadaļā ​''​Ierobežojumi''​** //(aprakstu par ierobežojumiem skatīt zemāk)//.\\ +
- +
-• Ierobežojumi – **ja datulauka tips ir ''​Nolaižams'',​ tad lauciņā ''​Ierobežojumi''​ jānorāda nolaižamajā lauciņā atspoguļotās izvēles iespējas**. Katra izvēles iespēja ir jāatdala viena no otras ar komatu (bez atstarpēm),​ un pirms 1. izvēles iespējas jābūt komatam:\\ +
-{{ :lv:datulauka_opcijas_.png?nolink |}} +
- +
-Šādi izskatās rezultāts:​\\ +
-{{ :​lv:​datulauka_opcijas2.png?​nolink |}} +
- +
-Lai saglabātu datulauka kartīti, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.+
lv/settings2.txt · Labota: 2019/01/31 09:59 , labojis lasma