Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:or_arve [2019/05/20 16:54]
lasma
lv:or_arve [2019/05/20 16:55] (patlaban)
lasma
Rinda 31: Rinda 31:
 • **Kredīta konts**.\\ • **Kredīta konts**.\\
 • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\
-• Ja nepieciešams,​ jāpiesaista rēķinam avansa maksājums.\\+[[lv:​or_arve#​avansa_piesaistisana_ienakosajam_rekinam 
 +|Ja nepieciešams,​ jāpiesaista rēķinam avansa maksājums]].\\
 • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski,​ ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski,​ ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\
 \\ \\
lv/or_arve.txt · Labota: 2019/05/20 16:55 , labojis lasma