Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:hooldus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:hooldus [2019/03/07 10:27]
lasma
lv:hooldus [2020/03/13 09:54] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 +======Dokumentu atvērējs======
 +
 +Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "​Apstiprināts"​),​ dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
 +:!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts,​ tad tam nav grāmatojuma.\\
 +\\
 +Lai atgrāmatotu dokumentu:​\\
 +1) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​FINANSES''​.\\
 +2) Jāatver atskaites sadaļa ''​Dokumentu atvērējs''​.\\
 +{{ :​lv:​document_opener.png?​nolink |}}
 +3) Lauciņā ''​Izvēlēties''​ ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 +\\
 +**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:​**\\
 +• **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
 +• **PIRK – ienākošie rēķini.**\\
 +• **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
 +• **MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\
 +• **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\
 +• **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\
 +• NĀRĀ – dokuments "​Naudas izmaksas"​.\\
 +• CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
 +• NIEKŠ – dokuments "​Naudas iemaksas"​.\\
 +• PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
 +• PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
 +• **ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\
 +• **ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\
 +• PROJEKTS – projekti.\\
 +• RESURSS – resursi.\\
 +• NORAKST. – artikulu norakstīšana.\\
 +• **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
 +• PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
 +• VIDUS – vidustransakcijas.\\
 +• PIEGĀDE – piegādes.\\
 +• RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
 +• KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
 +• Aptauja – pārskati.\\
 +• PROMBŪTNE – kavējumi.\\
 +• ORD – klientu pasūtījumi.\\
 +• RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
 +\\
 +4) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
 +{{ :​lv:​document_opener_example.png?​nolink |}}
 +Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: ​   100,​101,​102 ​  ).\\
 +\\
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​ATVĒRT''​.\\
 +{{ :​lv:​document_opener_open.png?​nolink |}}
 +\\
 +Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums,​ ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\
 +=====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
 +Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "​Saņemtās preces"​ un parādās paziņojums,​ ka "​preces jau ir izrakstītas"​ un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot,​ jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\
 +Šajā gadījumā dokumentu "​Saņemtās preces"​ varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\
 +
 +=====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
 +
 +<wrap important>​Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā,​ ir 199.</​wrap>​
 +
 +Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā.
 +
 +Ja dokumentu numuri, kas būtu jāatgrāmato,​ ir skaitļi pēc kārtas, tad MS Excel var ierakstīt pirmo numuru un, pavelkot rūtiņu pa labi, izmantot opciju Fill Series, lai iegūtu vajadzīgos skaitļus.
 +
 +{{ :​lv:​xls_fill_series.png?​direct |}}
 +
 +Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju,​ tad tie ir jāatlasa Directo atskaitē (piemēram, rēķinus var atlasīt rēķinu žurnālā),​ jāeksportē atskaite uz MS Excel, jāiezīmē stabiņš ar dokumentu numuriem, jānokopē
 +
 +{{ :​lv:​xls_copy.png?​direct |}}
 +
 +un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem.
 +
 +{{ :​lv:​xls_paste_special.png?​direct |}}
 +
 +Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu.
 +
 +{{ :​lv:​csv_save.png?​direct |}}
 +
 +Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu.
 +
 +{{ :​lv:​csv_open_as.png?​direct |}}
 +
 +Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{:​lv:​wordpad_replace.png?​direct|}}.
 +
 +Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos.
 +
 +Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi (vai palūgt palīdzību administratoram):​
 +
 +{{ :​lv:​csv_atdalitajs.png?​direct |}}
 +
 +======Datu atjaunošana======
 +
 Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "​Uzturēšana"​.\\ Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "​Uzturēšana"​.\\
 \\ \\
-Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ​"Uzturēšana" ​un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\+Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ​''​Uzturēšana'' ​un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
 {{ :​lv:​maintenance.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maintenance.png?​nolink |}}
  
Rinda 11: Rinda 98:
 Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga ''​UZTURĒT!''​. Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga ''​UZTURĒT!''​.
  
 +======Imports un Eksports======
 +
 +=====Datu imports=====
 +
 +====Jaunu ierakstu importēšana====
 +
 +Lai "​Directo"​ datubāzē importētu jaunus ierakstus, jāizveido Excel tabula ar importējamajiem datiem. Datiem ir jābūt sakārtotiem kolonnās.\\
 +\\
 +Attēlā ir redzams piemērs, kurā tiks importētas jaunas artikulu kartītes - piemērā tiks importēti artikulu kodi, nosaukumi, cena, klase.\\
 +{{ :​lv:​1.png?​300 |}}
 +\\
 +Lai importētu datus, jāatver atskaite ''​Uzturēšana'',​ kura atrodas kolonnā ''​FINANSES''​.\\
 +\\
 +Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''​Imports/​Eksports''​ un tajā jānospiež poga ''​Vairumievietne''​.\\
 +\\
 +Pēc tam lauciņā, kurš atrodas pie vārda ''​Tabula''​ jānorāda, kādi dati tiks importēti. Pēc tam jānospiež poga ''​Izvēlēties laukus, ko importēt''​
 +
 +{{ :​lv:​eksports_lv3.png?​400 |}}
 +
 +Jāizvēlas importējamie lauki. To secībai ir jāatbilst Excel importa faila kolonnu secībai. Kad tas ir izdarīts, jānospiež poga ''​Piemērot''​.\\
 +\\
 +Pēc tam Excel failā jāiezīmē un jānokopē importējamie dati. Kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē un nav jākopē.\\
 +{{ :​lv:​eksports_lv4.png?​400 |}}
 +
 +Importējamie dati jāiekopē "​Directo"​ logā.\\
 +Jānorāda, vai tiks izveidotas jaunas kartītes vai arī tiks atjaunotas jau esošās kartītes. Piemērā tiek importētas jaunas kartītes, tāpēc tiek norādīta opcija "tikai jaunos"​.\\
 +Pēc tam jānospiež poga ''​IMPORTĒT''​.\\
 +
 +{{ :​lv:​eksports_lv5.png?​500 |}}
 +
 +Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts importēto kartīšu skaits.\\
 +
 +====Esošu ierakstu atjaunošana====
 +
 +Esošu ierakstu atjaunošanai dati ir jāsagatavo un jāievieto Directo pēc tāda paša principā, kā apraksīts pie jaunu ierakstu veidošanas,​ bet pēdējā solī, pirms spiest "​Importēt",​ jaizvēlas variants "Tikai vecos"​. \\
 +Ja vienlaicīgi gan jāizveido jauni, gan jāatjauno esošie ieraksti, var izmantot variantu "​Atjaunot vecos un importēt jaunos"​.
 +
 +{{ :​lv:​import_update.png?​direct |}}
 +
 +====Datu pievienošana no faila====
 +
 +Lielāku datu apjomu importēšanai ir ieteicams izmantot iespēju nevis ievietot kopētos datus pārlūkprogrammas logā, bet ielasīt datus no faila.
 +Lai sagatavotu importa failu, ir jānokopē dati no Excel, tad jāatver teksta redaktors (Notepad), jāievieto tajā dati un jāsaglabā fails UTF-8 teksta formātā:
 +
 +{{ :​lv:​import_file_1.png?​direct |}}
 +
 +Tad datu importa logā ar pogu "​Pārlūkot"​ jānorāda saglabātais fails un jāspiež "​Importēt":​
 +
 +{{ :​lv:​import_file_2.png?​direct |}}
 +
 +====Datu sagatavošana importam====
 +
 +Sagatavojot datus Excel, garāka teksta laukiem ieteicams izmantot Excel funkcijas TRIM un CLEAN, kas attīra tekstu no liekām atstarpēm un neredzamajiem simboliem (kas var ietvert sevī pārejas jaunā rindā simbolus, kamdēļ importēšana var būt neveiksmīga). Ja pie datu importēšanas parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību,​ lai gan norādītās kolonnas izskatās, ka sakrīt, tad visdrīzāk teksta laukos ir šie neredzamie simboli.
 +
 +<wrap important>​Otra lieta, kas jāņem vērā - klientu un piegādātāju adreses laukos nedrīkst būt teksts pēdiņās.</​wrap>​
 +
 +=====Datu eksports=====
 +Lai eksportētu no "​Directo"​ datus:\\
 +1) Jāatver atskaite ''​Uzturēšana'',​ kura atrodas kolonnā ''​FINANSES''​.\\
 +2) Jāatver atskaite sadaļa ''​Imports/​Eksports''​.\\
 +3) Jānospiež poga ''​Vairumeksports''​.\\
 +4) Tad atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt. Eksportējamajiem laukiem var norādīt pielietojamos datu filtrus.\\
 +{{ :​lv:​export.png?​direct |}}
 +\\
 +5) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga ''​EKSPORTS''​.\\
lv/hooldus.1551947277.txt.gz · Labota: 2019/03/07 10:27 , labojis lasma