Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:personalas

Personalas

1. Valandinis darbo užmokestis

1.1. Prekės kortelė

Susikurkite naują prekės kortelę bei prekės klasę. Jų kodus padarykite vienodus, tipas turi būti Paprasta/paslauga pvz.:

1.2. Darbo užmokesčio formulė

Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tokia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS Daugiau informacijos kaip sukurti šią formulę galite rasti: Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas

Jei darbo užmokesčio formulė jau sukurta, patikrinkite, ar yra skyltyje Kaip nurodyta naujai sukurtos prekės klasė. Jei ne - pakeiskite prekės klasę bei išsaugokite formulę. Taip pat būtinai patikrinkite burbuliukus Mokesčių formulės ir Nedarbingumo tipai. Jei reikia priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus ar pakeiskite buhalterines sąskaitas.

1.3. Darbuotojo kortelė

Darbuotojo kortelėje, burbuliuke Darbo užmokestis:

 • Mokestis – įrašykite valandinį įkainį;
 • Formulė – pasirinkite darbo užmokesčio formulę skirtą valandiniam skaičiavimui;
 • Vartotojas – pasirinkite tą patį darbuotoją kurio kortelėje atliekate veiksmus;
 • Pradžios data – nurodykite nuo kada pradėti taikyti šią formulę:

Daugiau informacijos apie darbo užmokesčio formules galite rasti: Darbuotojai

1.4. Ataskaitoje: Darbo laiko apskaita

1.4.1. Nustatymai

Ataskaitoje Darbo laiko apskaita plaktuko ikonėlėje, Redaguojamos darbo valandos įrašykite naujai sukurtos prekės kodą, pvz. Valanda

1.4.2. Valandų įvedimas

Ataskaitoje Darbo laiko apskaita užsidėjus filtrus:

 • Asmuo – pasirinkite asmenį kuriam norite vesti valandas;
 • Laikotarpis – pasirinkite laikotarpį;
 • Rodyti – pasirinkite Tabelio informacija;
 • Uždėkite varnelę Pasikeitimas ir spauskite Ataskaita;
 • Susiraskite prekė kurią sukūrėte valandoms apskaityti ir suveskite reikiamas valandas. Spauskite Išsaugoti (išsaugojus susikurs išteklio dokumentas):

:?: Išsaugojus suvestas valandas susikurs išteklio dokumentas. Daugiau apie išteklio dokumentą galite rasti: Ištekliai

Atlikus aprašytus veiksmus galite skaičiuoti darbo užmokestį. Kaip tai padaryti galite rasti: Darbo užmokesčio priskaitymas

2. Metinė premija

Jei skaičiuojate metinį priedą, kurio priskaityta suma turi daryti įtaką vidurkio skaičiavimui per visus metus Jums reikia atlikti veiksmus aprašytus: Vidurkiu skaiciavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys menesiai

3. Viršvalandžių pridėjimas prie pagrindinio darbo užmokesčio

Šioje skiltyje bus aprašoma, kaip pridėti dirbtas viršvalandžiū valandas dienos ir nakties metu.

3.1. Prekės kortelė

Susikurkite naujas prekių korteles bei prekių klases. Jų kodus padarykite vienodus, tipas turi būti Paprasta/paslauga. PVZ.:

Pirmoji prekė - viršvalandžių vedimui dienos metu:

Antroji prekė - viršvalandžių vedimui nakties metu:

3.2. Darbo užmokesčio formulė

Sukurkite naujas darbo užmokesčio formules, jei tokių dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS. Spaudžiate F-2 naujas.

Pirmoji darbo užmokesčio formulė – viršvalandžiai dieną

Pildoma informacija:

 • Kodas
 • Aprašymas - DU formulės aprašymas.
 • Tipas - valanda.
 • Varnelė - veikia vidutinį darbo užmokestį.
 • Varnelė - grafikas
 • Skiltyje „Kiekis“ laukelyje dauginamas įrašome 1, laukelyje „NUO“ pasirenktame „Išteklių kiekis“ ir laukelyje „Kaip“ įrašome sukurtą prekės klasę „HOUR_VIRS“. Tai reiškia, kad kai pildysite dirbtus viršvalandius nedarbingumo ataskaitoje, susikurs ištkelių dokumentas, kurio valandos bus dauginamos iš 1.

 • Skiltyje „Viso“ įrašome kiek bus dauginama bei kokio darbo užmokesčio formulės.

Antroji darbo užmokesčio formulė – viršvalandžiai naktį

Darbo užmokesčio formulę kuriame taip pat, kaip buvo sukurta formulė viršvalandžiai dieną, tik skiltyje VISO pakeičiame kokiu tarifu bus dauginamas DU.

3.3. Darbuotojo kortelė

Darbuotojų kortelėse turėsite užpildyti susikurtas šias dvi naujas darbo užmokesčio formules:

3.4. Ataskaitoje: Darbo laiko apskaita

3.4.1. Nustatymai

Ataskaitoje Darbo laiko apskaita plaktuko ikonėlėje, Redaguojamos darbo valandos įrašykite naujai sukurtų prekių kodus, pvz. HOUR_VIRS ir HOUR_VIRS_NIGHT

3.4.2. Valandų įvedimas

Ataskaitoje Darbo laiko apskaita užsidėjus filtrus:

 • Asmuo – pasirinkite asmenį kuriam norite vesti valandas;
 • Laikotarpis – pasirinkite laikotarpį;
 • Rodyti – pasirinkite Tabelio informacija;
 • Uždėkite varnelę Pasikeitimas ir spauskite Ataskaita;
 • Susiraskite prekė kurią sukūrėte valandoms apskaityti ir suveskite reikiamas valandas. Spauskite Išsaugoti (išsaugojus susikurs išteklio dokumentas):

:?: Išsaugojus suvestas valandas susikurs išteklio dokumentas. Daugiau apie išteklio dokumentą galite rasti: Ištekliai

Atlikus aprašytus veiksmus galite skaičiuoti darbo užmokestį. Kaip tai padaryti galite rasti: Darbo užmokesčio priskaitymas

4. Atostoginių skaičiavimas

Norint, kad į priskaitymo dokumentą įsikeltų atostoginių suma, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • Susikurti darbo užmokesčio formulę atostoginių skaičiavimui. Kaip susikurti DU formulę galite rasti: Atostogų formulės kūrimas
 • Einate: PERSONALAS → Dokumentai → Neatvykimai į darbą. Spaudžiate F-2 naujas. Įvedate kada darbuotojas atostogavo. Pasirenkate laikotarpį bei nedarbingumo tipą.

:?: Jeigu darbuotojas nėra išdirbęs trijų mėnesių, tuomet vidutinį dienos darbo užmokestį reikia įrašyti patiems į priskaitymo dokumentą. Kai darbuotojas bus išdirbęs tris mėnesius, tuomet sistema pati paskaičiuos vidutinį dienos DU ir įkels į priskaitymo dokumentą.

5. Ligos skaičiavimas

Norint, kad į priskaitymo dokumentą įsikeltų nedirbtų dienų (ligos) suma, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • Susikurti darbo užmokesčio formulę ligos skaičiavimui. Kaip susikurti DU formulę galite rasti: Ligos formulės kūrimas
 • Einate: PERSONALAS → Dokumentai → Neatvykimai į darbą. Spaudžiate F-2 naujas. Įvedate kada darbuotojas sirgo. Pasirenkate laikotarpį bei nedarbingumo tipą.

:?: Jeigu darbuotojas nėra išdirbęs trijų mėnesių, tuomet vidutinį dienos darbo užmokestį reikia įrašyti patiems į priskaitymo dokumentą. Kai darbuotojas bus išdirbęs tris mėnesius, tuomet sistema pati paskaičiuos vidutinį dienos DU ir įkels į priskaitymo dokumentą.

6. Papildomos atostogų dienos

Norint, kad sistema pridėtų papildomą atostogų dieną reikia susikurti papildomą „Nedarbingumo tipą“ kurį naudosite žymint kiek papildomų dienų pridėti prie kaupiamų atostogų skaičiaus.

Einate: NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Nedarbingumo tipai. Spauždiate F2-naujas.

Nedarbingumo tipe reikia užpildyti:

 • Kodas;
 • Aprašymas - nedarbingumo tipo aprašymas;
 • Sutrumpintas kodas - nedarbingumo tipo kodo sutrumpinimas, kuris bus atvaizduojams tabelio informacijoje;
 • Baigiasi“ – „Ne“ – nedarbingumo metu yra dirbama;
 • „Mažina atostogų dienas“ – „Adds“ – nemažina;
 • „Didina sukauptas atostogas“ – „Taip“ – didina;

Pavyzdys:

Jei darbuotojas dirbo lapkričio 1 d. ir norime jam paskaičiuoti dvi papildomas atostogų dienas:

Dokumente „Nedarbingumo žymėjimas“ pasirenkame nedarbingumo tipą „DP“ tą dieną kada jis dirbo, t. y. lapkričio 1 d.; Jei norime, už lapkričio 1 d., darbuotojui suteikti papildomą atostogų dieną, kitoje eilutėje renkamės naujai sukurtą nedarbingumo tipą „DP1“ ir nurodome pradžios ir pabaigos laikotarpį, kad gautųsi reikiamas atostogų dienų skaičius, pvz. „Dienos“ = 1

Suvedus tokį nedarbingumo dokumentą, sistema supras, kad darbuotojas dirbo šventinę dieną ir jam yra priskiriamos dvi papildomos atostogų dienos.

 • Tabelio informacija:

 • Atostogų likutis:

Nuorodos

lt/personalas.txt · Keista: 2019/10/21 13:56 vartotojo ieva