Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_klient

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:yld_klient [2019/07/08 18:08]
kete
et:yld_klient [2020/02/20 11:55] (Hetkel kehtiv)
triin
Rida 65: Rida 65:
 **Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?​\\ ​ **Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?​\\ ​
  
-**Hoiatab** - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades\\  +**Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\  
-**Keelab** - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades\\  +**Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\  
-:!: Süsteemikates ​on nende kohta 1 seadistus, kuid kliendikaardile saab määrata ​erinevalt ​päevade arvu kaudu, millal hoiatab ja keelab.\\ ​+:!: Süsteemi seadistustes ​on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata ​kliendipõhiselt ​päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\ ​
  
  
Rida 157: Rida 157:
 ^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud,​ et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus,​ siis ostutelllimuse hankija võetakse sellest seadistusest.| ^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud,​ et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus,​ siis ostutelllimuse hankija võetakse sellest seadistusest.|
 ^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel| ^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel|
- + 
 +==== Nõusolekud ==== 
 +Nõusolekute registreerimise funktsionaalsus võimaldab rakendada andmekaitse regulatsioonidest tulenevat nõuet talletada klientide poolt antud load või keelud kontaktandmetele info (reklaam, pakkumised jms) edastamiseks. Lisaks on nõusolekute alusel võimalik pärida klientide andmete nimekirju (näiteks turunduslikel eesmärkidel).\\ 
 +Nõusolekute registreerimiseks on kliendikaardil sakk **Nõusolekud**:​\\ 
 +{{:​et:​egon20200214-120239.png}} 
 + 
 +Lehel on tabel, kuhu saab registreerida nõusoleku liigi, kanali ja kehtivuse (vt. Kasutamine) 
 +=== Seadistamine === 
 +Nõusolekute registreerimise toimimiseks on vajalik esmalt häälestada **Nõusolekute kanalid** ja **Nõusolekute liigid**. Need peab iga ettevõte iseseisvalt häälestama,​ sest edastamise meedium ning edastatav info tulenevad ettevõtte vajadustest ning võimalustest. 
 + 
 +== Nõusolekute kanalid == 
 +Nõusolekute kanalid on info edastamise meedium või tehnilised lahendused (e-mail, telefon, paberkandja jne.). Kanalite häälestamine toimub: ''​Seadistused->​Müügi seadistused->​ Nõusolekute kanalid''​ : 
 +{{:​et:​egon20200214-122025.png}} 
 + 
 +Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad: 
 +{{:​et:​egon20200214-122714.png}} 
 + 
 +**KOOD**- kanali tähis;\\ 
 +**NIMI**- kanali nimi, mida näeb kasutaja;​\\ 
 +**SULETUD**- määrab, kas kanal on aktiivses kasutuses. Valikud **EI; Jah**. Võimalus kanali kasutamine lõpetada (**Jah**);​\\ 
 +**SORTEERITUD**- kanali asukoht (järjekord) kliendi kaardi sakil **Nõusolekud** vasakult paremale;​\\ 
 +**Tõlkimine** - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.\\ 
 + 
 +== Nõusolekute liigid == 
 +Nõusolekute liigid on info liigid või vormid (uudiskiri, pakkumised jne.). Liikide häälestamine toimub: ''​Seadistused->​Müügi seadistused->​ Nõusolekute liigid''​ : 
 +{{:​et:​triin20200220-115517.png}} 
 + 
 +Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad: 
 +{{:​et:​egon20200214-124400.png}} 
 + 
 +**KOOD**- liigi tähis;\\ 
 +**NIMI**- liigi nimi (tekst); Seda näidatakse nõusolekute tabelis ja aruandes filtri valikuna;​\\ 
 +**VAIKIMISI**- määrab, kas liik on uuel kliendikaardil vaikimisi valitud. Valikud Ei/Jah;\\ 
 +**SULETUD**- määrab, kas liik on aktiivses kasutuses ja kas seda saab valida nõusolekute tabelisse. Valikud Ei/Jah;\\ 
 +**KEHTIB**- nõusoleku automaatse lõpetamise aeg päevades. Vt. Kasutamine;​\\ 
 +**Tõlkimine**- võimalus anda liigile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes. 
 + 
 +== Kasutamine == 
 +Nõusolekud või keeldumised registreeritakse kliendikaardi sakil **Nõusolekud**:​ 
 + 
 +{{:​et:​egon20200214-173930.png}} 
 + 
 +**Liik**- valik **Nõusoleku liikidest**,​ mis __ei ole__ suletud. Vaikimisi on lehele asetatud kõik liigid, mille tunnus **VAIKIMISI** on **Jah**. Vt. Nõusolekute liigid;\\ 
 +**E-mail, Telefon, ...**- kanalite tulbad kanalite sorteerimise järjekorras. Kanali ja Liigi ristumiskohas on rippmenüü nõusoleku tüübi määramiseks:​ tühi/​Jah/​Ei;​\\ 
 +**Algus**- nõusoleku kehtivuse algus. Kui kasutaja on valinud nõusoleku tüübi Liigi ja Kanali ristumiskohas,​ siis täidetakse algus käesoleva kuupäevaga. Kasutaja ei saa ise algust käesolevast ajast hilisemaks või varasemaks muuta;\\ 
 +**Lõpp**- nõusoleku lõppemise kuupäev. Kasutaja saab nõusoleku registreerimisel vajadusel kohe ka lõpu määrata, kui see on teada. Lõpp peab olema hilisem kui algus. Kui liigile on määratud kehtivuse aeg päevades, siis täidab programm lõpu automaatselt kuupäevaga=>​Algus + liigi kehtivuse päevade arv. Enne salvestamist saab kasutaja automaatselt pakutud lõppu muuta või kustutada. Kui lõpp on juba salvestatud,​ siis seda ei saa enam muuta;\\ 
 +**Kasutaja**- kasutaja, kes lisas kirje või tegi viimase muudatuse;​\\ 
 +**Aeg** - kirje viimase muutmise aeg;\\ 
 +**Kommentaar**- kasutaja sisestatav tekst, märkus;​\\ 
 +**Näita**- filter, mis määrab, kas näidatakse kõiki, aktiivseid või suletud (Lõpp on varasem, kui on käesolev kuupäev) kirjeid. Rippmenüü valikutega kõik/​Aktiivsed/​Suletud. Käivitab päringu kohe, kui väärtust vahetatakse;​ 
 + 
 +  * Tulemuse saab salvestada kliendikaardi nupuga **Salvesta** 
 +  * Salvestatakse ainult need kirjed, millele on valitud mõni Jah või Ei (tühju ei salvestata);​ 
 +  * Topeltklikk kanali nimel täidab kogu tulba (kõik liigid antud kanali piires) sama väärtusega- esimene kord **Jah**. Teine kord **Ei** ja kolmandal korral muudab tulba tühjaks; 
 +  * Uue kliendikaardi loomisel näidatakse tabelis neid liike, mis on määratud vaikimisi liikideks, aga kirjed ei ole seejuures salvestatud (Jah/Ei valimata);​ 
 +  * Salvestatud kliendikaardil näidatakse salvestatud kirjeid (Jah/Ei väärtusega) ning lisatakse read nende liikidega, mis on vaikimisi liigiks määratud ja tabelis puudub nende kohta salvestatud kirje, mille Algus< hetke aeg< Lõpp (tühi=lõpmatus). 
 +  * Kui kirjel on väli Lõpp täidetud, siis ei saa enam kirjet muuta (v.a. Kommentaar);​ 
 +  * Kui Kanal on märgitud suletuks, siis näidatakse seda tulpa ikkagi, aga sellele ei saa valida väärtusi (Jah/Ei). Olemasolevaid kirjeid ei muudeta. Suletud kanalid on järjekorra lõpus ehk paremal. 
 + 
 +=== Aruanded === 
 +Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel. 
 + 
 +== Aruanne Klientide nimekiri == 
 +Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid: 
 + 
 +**Liik**- filtreerib nõusoleku liigi alusel. Rippmenüü,​ milles on kasutusel olevad nõusolekute liigid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku liik, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud liigiga nõusolek;​\\ 
 +**Kanal**- filtreerib nõusoleku kanali alusel. Rippmenüü,​ milles on kasutusel olevad nõusolekute kanalid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku kanal, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud kanaliga nõusolek;​\\ 
 +**Nõusolek**- filtreerib nõusoleku tüübi (tühi/​Jah/​Ei) alusel;\\ 
 +**Nõusolek seisuga**- võimaldab filtreerida kasnõusoleku alguse või lõpu järgi kasutades võrdus- ja võrdlusmärke (=,<,<​=,>,>​= ) kuupäeva suhtes. 
 + 
 +Filtrid öötavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.\\ 
 +Aruande tulemisse tekib info, mis on valitud teiste aruande parameetritega (linnukesed jms.): 
 +{{:​et:​egon20200214-182804.png}} 
 +  
 /* Viide juhendile D2D */ /* Viide juhendile D2D */
 {{page>​et:​directo2directo}} {{page>​et:​directo2directo}}
  
  
et/yld_klient.1562598535.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/07/08 18:08 persoon kete