Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:sm

Aastavahetuse toimingud seoses sotsiaalmaksuga

Vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile ja miinimum maksumäärade igaaastasele muutusele, tuleb Directos teha sotsiaalmaksu valemites muudatused/täiendused.

Valemitele tuleb lisada uued versioonid ja maksuvaba/vähemalt väljale uue perioodi minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.

Kui detsembri töötasu makstakse välja jaanuaris, siis tuleb töötasule rakendada jaanuaris kehtivat miinimum sotsiaalmaksu miinimumi. Selleks tuleb sotsiaalmaksu valemit muuta järgmiselt

  1. Kustutada periood 01.01.2019-31.12.2019
  2. Lisada uuesti periood 01.01.2019-30.11.2019
  3. Lisada uus periood 01.12.2019-31.12.2020

Seda muutust tuleb teha ainult tavalise sotsiaalmaksu valemiga. Kui töötajate töötasud on suuremad, kui kehtestatud sotsiaalmaksu minimaalne kohustus, siis eelnevalt kirjeldatud protseduuri ei ole vaja teha, sellisel juhul tuleb lisada uus periood 01.01.2020-31.12.2020.

Vähenendu töövõimega töötajate sotsiaalmaksu valemile tuleb lisada uus periood 01.01.2020-31.12.2020

Maksuameti selgitustega saab tutvuda siit: https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/maksumaarad

et/sm.txt · Viimati muutnud: 2019/12/17 17:20 persoon kulli