Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:per_aru_personal

Personali nimekirja aruanne

Personali nimekirja aruandest on võimalik erinevate vaadete ja filtrite abil välja võtta personali andmeid.

Aruande loogika on järgmine: aruande ülemine osa puudutab kogu personali moodulis olevat infot ja ridadega osa konkreetset sakki personali kaardil.

Uuringud

Uuringute real saab filtreerida ainult neid uuringuid, mille tüübile on vaikimisi dokumendiks määratud kasutaja.

Uuringute filtreerimise sektsiooni leiab personali nimekirja aruande alumisest osast. Filtritele on loodud ka vastav vaade, kust on võimalik näha uuringu väljade väärtusi.

Küsimus väljal saab plussfiltri abil valitavaid küsimusi juurde lisada.

Keskmised

Töötajate arv, taandatud täistööajale- aruandes määrata töösuhtele periood, näiteks kehtiv 01.11.2019 kuni 30.11.2019 ja valida vaade töösuhe. Selle tulemusena kuvatakse aruandes 01.11.2019-30.11.2019 kehtiva töösuhtega töötajaid ja nende töösuhteid. Aruande all on TTK (täistööajale taandatud keskmine) mis näitab täistööajale taandatud töötajate keskmist arvu.

Keskmine töötajate arv- aruandes määrata töösuhtele periood, näiteks kehtiv 01.11.2019 kuni 30.11.2019 ja valida vaade töösuhe. Selle tulemusena kuvatakse aruandes 01.11.2019-30.11.2019 kehtiva töösuhtega töötajaid ja nende töösuhteid. Aruande all on PA (peade arv ehk keskmine töötajate arv) mis näitab töötajate keskmist arvu.

et/per_aru_personal.txt · Viimati muutnud: 2020/03/24 10:25 persoon kulli