Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:fin_valjavote

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:fin_valjavote [2019/09/19 13:22]
kulli [LHV Connect]
et:fin_valjavote [2020/05/21 15:46] (Hetkel kehtiv)
triin [Faili import]
Rida 1: Rida 1:
-======Väljavõte======+======Pangaväljavõte======
 Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised,​ tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised,​ tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte).
  
Rida 8: Rida 8:
  
 :?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) :?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus)
 +
 +:!: Pangas on igal tehingul unikaalne tunnus, mis imporditakse ka Directosse. Väljavõtte import lisab ainult need read, mille unikaalne tunnus veel Directosse pole imporditud. See välistab olukorra, kus kogemata imporditakse samu kirjeid mitu korda. Kui sama väljavõte importida näiteks koheselt uuele pangaväljavõtte dokumendile,​ siis tulemuseks on ilma ühegi reata dokument.
 +
 +Imporditavateks formaatideks on
 +  * ISO XML EST (camt.053.001.02 / camt.052.001.02)
 +  * camt.054.001.02
 +  * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali arve tunnus arve lisaväljas ning määratud süsteemi seadistus ''​Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit''​
 +
 +=====Automaatkonteerimise reeglid=====
 +Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks,​ mida kajastatakse raamatupidamises finantskandena,​ nagu näiteks teenustasud,​ intressid, laenumaksed jms.
 +
 +====Uue reegli lisamine====
 +Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA
 +
 +{{:​et:​ott20191120-221726.png}}
 +
 +Selle lingi vajutamisel avaneb uue reegli loomise aken, mille tingimused on eeltäidetud vastava väljavõtte rea infoga. ​
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-110040.png}}
 +
 +Loodavale reeglile tuleb määrata kood ja nimi. Tingimuste bloki täitmisel peab silmas pidama, et reegel rakendub juhul, kui KÕIK tingimused on täidetud. Ülaltoodud näite puhul rakendub reegel tehingute puhul, kus
 +  - raha läks pangakontolt maha (suund Välja)
 +  - summa oli täpselt 0.16 Eurot (valuuta ja summavahemik on määratud)
 +  - makse selgitus oli Muu teenustasu
 +
 +Selleks, et reegel rakenduks universaalsemalt,​ võib tingimusi vähendada või kasutada täpse tekstivastavuse asemel tekstifragmendi otsingut. Näiteks selliste tingimuste puhul
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-110902.png}}
 +
 +rakendub reegel kõikidel juhtudel, kui arvelt läheb raha maha tehinguga, mille tüüp on TT_1 ja mille kirjelduses sisaldub tekst //​teenustasu//​
 +
 +Tingimuste täitmise järel tuleb määrata reegli rakendumise soovitud tulemus. Näide:
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-111204.png}}
 +
 +Sellele väljavõtte reale, mille puhul antud reegel rakendub, määratakse
 +  - tüüp Kanne
 +  - finantskonto 12345
 +  - objekt ADMIN
 +  - projekt PR001
 +  - proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga
 +
 +====Reeglite haldamine====
 +Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada.
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-111649.png}}
 +
 +====Reeglite rakendumine====
 +  * Reeglid rakenduvad kohe pärast väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et:​fin_valjavote#​automaatne_import|automaatselt importides]]) kuid ka pärast iga väljavõtte salvestamist (mis on abiks uute reeglite loomisel ja nende testimisel)
 +  * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita.
 +  * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud.
  
 =====Dokumentide genereerimine===== =====Dokumentide genereerimine=====
-Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument,​ tuleb ridade kohal valida vastava ​dokumenditüüpi ​kõrvake. Näide: valitud on Laekumine:+Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument,​ tuleb ridade kohal valida vastava ​dokumenditüübi ​kõrvake. Näide: valitud on Laekumine: 
 +{{:​et:​ott20191121-113301.png}}
  
-{{:​et:​vaeljavote.png|}}+====Üldist==== 
 +  * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. 
 +  * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud tasumisi ning need automaatselt juba ära siduda ​ (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas) ​  
 +  * Loodud/​tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. 
 +  * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust)  
 +  * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''​Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised''​ 
 + 
 +====Laekumise genereerimine====
  
 Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri:​ Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, arvestades sealjuures: Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri:​ Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, arvestades sealjuures:
Rida 24: Rida 83:
   * Kliendi saldoga arvete seisu   * Kliendi saldoga arvete seisu
  
-Tekkinud laekumise number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab laekumise avada, selle õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. ​Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk.+Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. 
 + 
 +:?: Ühine laekumine või tasumine luuakse ridadest, mille objekt, kasutaja ja viide on samad. St. eelnimetatud objekt, kasutaja ja viide lähevad laekumise või tasumise päisesse. 
 + 
 + 
 +====Finantskannete genereerimine==== 
 +Vajutades nuppu **Genereeri:​ Kanne** luuakse kanne väljavõtte dokumendi kõikidest ridadest, mille tüüp on **Kanne** sealjuures koonduvad read samale kandele, mille **aeg** ja **viide** (või viite puudumisel **reegel**) on samad. Kande loomise käigus kontrollib Directo finantskande vastavust reeglitele ja rikastab info vastavalt seadistustele (näiteks lisab objektidele hierarhiad).  
 + 
 +===Retsepti kasutamine=== 
 +Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast:​ 
 + 
 +  * Esimene rida peab olema valiku tüübiga **Parameeter**,​ //Rida// rea tunnus, näiteks 10, //Summa// näiteks **{100}** (100 asemel rakendub väljavõtte selle rea summa) 
 +  * Järgmised read on jagamised, valiku tüüp **Konto**, //Summa// on proportsioon mis väljendatakse arvutusena: näiteks **{0.20}*10**,​ mis tähendab 20% realt 10 (ehk selle väljavõtte rea summast) {{:​et:​ott20191121-103716.png}} 
 +  * Proportsiooni ridade summa peaks kokku võrduma 1. Vastasel juhul lisandub kandele ümardus 
 +  * Kui rakendub retsept, siis täidetakse kandel konto, nimetus, objekt, projekt ja km-kood retseptist (klient ja hankija võetakse tavapäraselt väljavõtte realt). 
  
-:?: Kui peale dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks.+ 
  
 =====Automaatne import===== =====Automaatne import=====
 Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02),​ mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele.  ​ Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02),​ mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele.  ​
  
-Väljavõte ​üritatakse tekitada kehtivasse ​seeriasse. Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/​koodist ka valuuta tunnust.+  * Väljavõte ​import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse ''​Transport>​Vaikimisi seeria'',​ kui on soov, et väljavõttedokument tekkiks konkreetsesse ​seeriasse. ​  
 +  * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/​koodist ka valuuta tunnust.
  
 ====Swedbank Gateway==== ====Swedbank Gateway====
et/fin_valjavote.1568888563.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/09/19 13:22 persoon kulli