Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:fin_valjavote

Väljavõte

Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte).

Faili import

Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema 18 (SEPA EST). Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp IMPORT SEPA EST. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida.

Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta.

:?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus)

Dokumentide genereerimine

Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüüpi kõrvake. Näide: valitud on Laekumine:

Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp Genereeri: Laekumine. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, arvestades sealjuures:

 • Kliendi viitenumbri sobivust
 • Arve viitenumbri sobivust
 • Tellimuse viitenumbri sobivust
 • Kliendi äriregistri numbri sobivust
 • Kliendi arveldusarve sobivust
 • Kliendi nime ja maksja nime sobivus
 • Kirjelduse ja arve numbri sobivust
 • Kliendi saldoga arvete seisu

Tekkinud laekumise number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kus kaudu saab laekumise avada, selle õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk.

:?: Kui peale dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks.

Automaatne import

Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toeatatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), mis tekkib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei tekki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele

Väljavõte üritatakse tekitada kehtivasse seeriasse. Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust.

Hetkel toetatud automaatkanalid on:

 • Swedbank Gateway

Käivitamine

 1. Paluda teenus aktiveerida Directo poolel, selleks saata palve info@directo.ee
 2. pangas oma kliendihalduri poole pöörduda ja paluda Gateway häälestamist nii, et operaator on Directo
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2018/11/23 11:07 persoon olga