Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:fin_valjavote

Väljavõte

Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte).

Faili import

Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema 18 (SEPA EST). Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp IMPORT SEPA EST. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida.

Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta.

:?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus)

Dokumentide genereerimine

Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüüpi kõrvake. Näide: valitud on Laekumine:

Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp Genereeri: Laekumine. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, arvestades sealjuures:

 • Kliendi viitenumbri sobivust
 • Arve viitenumbri sobivust
 • Tellimuse viitenumbri sobivust
 • Kliendi äriregistri numbri sobivust
 • Kliendi arveldusarve sobivust
 • Kliendi nime ja maksja nime sobivust
 • Kirjelduse ja arve numbri sobivust
 • Kliendi saldoga arvete seisu

Tekkinud laekumise number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab laekumise avada, selle õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk.

:?: Kui peale dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks.

Automaatne import

Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele.

Väljavõte üritatakse tekitada kehtivasse seeriasse. Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust.

Swedbank Gateway

 1. Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus>Elektrooniline pangandus>Swedbank Gateway Operaatori kanali leping, operaatoriks valida OÜ Directo
 2. Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve info@directo.ee

LHV Connect

 1. Täitke LHV Connecti taotlus, valige tarkvaraks Directo ja teenuseks Automaatne kontoväljavõte
 2. Määrake Directo süsteemi seadistustes Transport>LHV IBAN'id arveldusarved, mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse
 3. Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve info@directo.ee
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2019/09/19 13:22 persoon kulli