Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

Command disabled: media
et:fin_aru_pea

Aruanne Pearaamat

Objekti nime näitamine

Aruande peenhäälestuse all on seadistus Näita objekti nime, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.

Valuuta summade ja kursside näitamine

Aruande peenhäälestuse all on võimalik seadistada valuuta summade ja kursside tulpade kuvamine.

  • Näita valuuta summasid - näitab kande ridade teise saki all olevaid summasid;
  • Näita valuutat - näitab kande real olevat valuutat;
  • Näita kurssi - näitab kande real olevat kurssi;
  • Näita pöördkurssi - kurss kujul, nagu esitavad seda pangad. Oma olemuselt on see 1/Directo kurss.

:?: Väljade väärtuseid näidatakse ainult kande ridade taga. Summaridadel ei näidata nendes tulpades mingeid väärtusi. Kui on valitud vaade ainult summad, siis neid tulpi ei teki.

Vahesummad

Pearaamatu aruande filter Vahesumma tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod.

Lõppsaldode nullimine

Soovi korral mineviku saldosid nullida, tuleb luua soovitud kuupäevaga (näiteks aasta lõpus) finantskanne.

Näide
Pearaamat kuvab projekti, millele on jäänud saldo:

Seejärel tuleks aruanne avada pika perioodiga ning vastavate filtritega, et näha, millistest tehingutest lõppsaldo kujuneb:

Saldot nulliv finantskanne:

:?: F2 klahv pearaamatu aknas avab uue finantskande.

:?: Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kanne salvestub sellest hoolimata.

et/fin_aru_pea.txt · Viimati muutnud: 2019/05/23 15:04 persoon triin