Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_pea

See on dokumendi vana versioon!


Aruanne Pearaamat

Objekti nime näitamine

Aruande peenhäälestuse all on seadistus Näita objekti nime, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.

Valuuta summade ja kursside näitamine

Aruande peenhäälestuse all on võimalik seadistada valuuta summade ja kursside tulpade kuvamine.

  • Näita valuuta summasid - näitab kande ridade teise saki all olevaid summasid;
  • Näita valuutat - näitab kande real olevat valuutat;
  • Näita kurssi - näitab kande real olevat kurssi;
  • Näita pöördkurssi - kurss kujul, nagu esitavad seda pangad. Oma olemuselt on see 1/Directo kurss.

:?: Väljade väärtuseid näidatakse ainult kande ridade taga. Summaridadel ei näidata nendes tulpades mingeid väärtusi. Kui on valitud vaade ainult summad, siis neid tulpi ei teki.

et/fin_aru_pea.1539257885.txt.gz · Viimati muutnud: 2018/10/11 14:38 persoon triin