Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_inventar

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:yld_inventar [2021/02/16 15:37]
lasma
lv:yld_inventar [2021/02/18 11:03] (patlaban)
lasma
Rinda 29: Rinda 29:
 • **Klase** ​ – [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzeklu_klases_izveidosana|norāda pamatlīdzekļu klasi, kurā ir pamatlīdzeklis (šis nav obligāti aizpildāms lauks - to aizpilda atkarībā no nepieciešamības). Pēc klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma procentu likme gadā.]]\\ • **Klase** ​ – [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzeklu_klases_izveidosana|norāda pamatlīdzekļu klasi, kurā ir pamatlīdzeklis (šis nav obligāti aizpildāms lauks - to aizpilda atkarībā no nepieciešamības). Pēc klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma procentu likme gadā.]]\\
 • **Nol. sākuma datums** – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.\\ • **Nol. sākuma datums** – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.\\
-Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums,​ tad lauciņā ​noteikti ​jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\+Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums,​ tad lauciņā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\
 • **Sākotnējā vērtība**.\\ • **Sākotnējā vērtība**.\\
-• **Nolietojums** – pamatlīdzekļa nolietojuma ​likme gadā.\\+• **Nolietojums** – pamatlīdzekļa nolietojuma ​procentu ​likme gadā.\\
 \\ \\
-Lai pamatlīdzeklim pēc lineārās metodes varētu aprēķināt nolietojumu,​ pamatlīdzekļa kartītē ​noteikti ​jābūt norādītiem šiem 6 grāmatvedības kontiem:\\+Lai pamatlīdzeklim pēc lineārās metodes varētu aprēķināt nolietojumu,​ pamatlīdzekļa kartītē jābūt norādītiem šiem 6 grāmatvedības kontiem:\\
 • **PL aktīva konts** – pamatlīdzekļa aktīva konts, piemēram, 1230.\\ • **PL aktīva konts** – pamatlīdzekļa aktīva konts, piemēram, 1230.\\
 • **Nolietojums (P)** – pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma konts.\\ • **Nolietojums (P)** – pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma konts.\\
Rinda 57: Rinda 57:
  
 ======Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana====== ======Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana======
-Pirms pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas jāpārliecinās,​ ka visās pamatlīdzekļu kartītēs ir norādīts pareizs nolietojuma sākuma datums, aprēķina metode, nolietojuma ​likme gadā, sākotnējā vērtība, grāmatvedības konti utml.\\+Pirms pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas jāpārliecinās,​ ka visās pamatlīdzekļu kartītēs ir norādīts pareizs nolietojuma sākuma datums, aprēķina metode, nolietojuma ​procentu ​likme gadā, sākotnējā vērtība, grāmatvedības konti utml.\\
 \\ \\
 Lai aprēķinātu pamatlīdzekļu nolietojumu:​\\ Lai aprēķinātu pamatlīdzekļu nolietojumu:​\\
Rinda 66: Rinda 66:
 • Mēnesis (kā arī gads), par kuru jāaprēķina nolietojums.\\ • Mēnesis (kā arī gads), par kuru jāaprēķina nolietojums.\\
 :?: Ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts,​ tad “Directo” aprēķinās nolietojumu arī par tiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts un kuri ir pirms norādītā mēneša.\\ :?: Ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts,​ tad “Directo” aprēķinās nolietojumu arī par tiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts un kuri ir pirms norādītā mēneša.\\
 +:?: Ja daļai pamatlīdzekļu par norādīto mēnesi nolietojums jau ir aprēķināts,​ tad šajā reizē aprēķinot nolietojumu,​ nolietojums tiks aprēķināts tikai tiem pamatlīdzekļiem,​ kuriem tas par norādīto mēnesi iepriekš vēl netika aprēķināts.\\
 • Ja nolietojums jāaprēķina nevis visiem pamatlīdzekļiem,​ bet tikai kādam konkrētam pamatlīdzeklim,​ tad laukā Pamatlīdzekļi jānorāda pamatlīdzeklis,​ kuram jāaprēķina nolietojums. Ja nolietojums jāaprēķina visiem pamatlīdzekļiem,​ tad šis lauks jāatstāj tukšs.\\ • Ja nolietojums jāaprēķina nevis visiem pamatlīdzekļiem,​ bet tikai kādam konkrētam pamatlīdzeklim,​ tad laukā Pamatlīdzekļi jānorāda pamatlīdzeklis,​ kuram jāaprēķina nolietojums. Ja nolietojums jāaprēķina visiem pamatlīdzekļiem,​ tad šis lauks jāatstāj tukšs.\\
 {{ :​lv:​pl_nolietojums.png?​direct |}} {{ :​lv:​pl_nolietojums.png?​direct |}}
Rinda 75: Rinda 76:
 ======Nolietojuma dzēšana====== ======Nolietojuma dzēšana======
 Pamatlīdzekļa nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nolietojuma grāmatojumu.\\ Pamatlīdzekļa nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nolietojuma grāmatojumu.\\
-Nepieciešamība dzēst nolietojuma grāmatojumu var rasties, ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, ja, aprēķinot nolietojumu,​ pamatlīdzekļu kartītēs ​nebija ​norādīta ​korekta ​informācija).\\+:?: Nepieciešamība dzēst nolietojuma grāmatojumu var rasties, ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, ja, aprēķinot nolietojumu,​ pamatlīdzekļu kartītēs ​bija norādīta ​nekorekta ​informācija, piemēram, nepareizs nolietojuma sākuma datums, sākotnējā vērtība vai nolietojuma procentu likme).\\
 \\ \\
 +Lai izdzēstu nolietojuma grāmatojumu:​\\
 1) Vispirms jāatver nolietojuma grāmatojums,​ kurš jāizdzēš. Nolietojuma grāmatojumu var atrast vairākos veidos:\\ 1) Vispirms jāatver nolietojuma grāmatojums,​ kurš jāizdzēš. Nolietojuma grāmatojumu var atrast vairākos veidos:\\
-Var atvērt ​kāda pamatlīdzekļa,​ kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums,​ kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas ''​Izmaiņas''​ jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).\\ +Atverot ​kāda pamatlīdzekļa,​ kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums,​ kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas ''​Izmaiņas''​ jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).\\ 
-Var atvērt ​dokumentu sarakstu Transakcijas (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES).\\+Atverot ​dokumentu sarakstu Transakcijas (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES).\\
 Tad tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā jāatlasa grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​INV''​.\\ Tad tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā jāatlasa grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​INV''​.\\
 {{ :​lv:​transakcijas_inv.png?​nolink |}} {{ :​lv:​transakcijas_inv.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Pēc tam jāatrod nepieciešamais grāmatojums un tas jāatver - lai atvērtu grāmatojumu,​ ir jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura.\\+Pēc tam jāatrod nepieciešamais ​nolietojuma ​grāmatojums un tas jāatver - lai atvērtu grāmatojumu,​ ir jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura.\\
 Atverot grāmatojumu jāpārliecinās,​ ka tas ir grāmatojums,​ kuru nepieciešams izdzēst.\\ Atverot grāmatojumu jāpārliecinās,​ ka tas ir grāmatojums,​ kuru nepieciešams izdzēst.\\
 \\ \\
Rinda 89: Rinda 91:
 3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai izdzēstu nolietojumu,​ jānospiež poga ''​OK''​.\\ 3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai izdzēstu nolietojumu,​ jānospiež poga ''​OK''​.\\
 ======Pamatlīdzekļa norakstīšana====== ======Pamatlīdzekļa norakstīšana======
-Pamatlīdzekli var norakstīt ​veidos:\\+Pamatlīdzekli var norakstīt ​vairākos ​veidos:\\
   * [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_norakstisana_neizveidojot_rekinu|norakstot un neizveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai]];​   * [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_norakstisana_neizveidojot_rekinu|norakstot un neizveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai]];​
   * [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_norakstisana_reize_izveidojot_rekinu_pamatlidzekla_pardosanai|norakstot un reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai.]]\\   * [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_norakstisana_reize_izveidojot_rekinu_pamatlidzekla_pardosanai|norakstot un reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai.]]\\
  
-Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas ​noteikti ​jāpārliecinās,​ ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst,​ ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.\\+Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas jāpārliecinās,​ ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst,​ ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.\\
 =====Pamatlīdzekļa norakstīšana,​ neizveidojot rēķinu===== =====Pamatlīdzekļa norakstīšana,​ neizveidojot rēķinu=====
 Lai norakstītu pamatlīdzekli,​ neizveidojot rēķinu tā pārdošanai:​\\ Lai norakstītu pamatlīdzekli,​ neizveidojot rēķinu tā pārdošanai:​\\
Rinda 130: Rinda 132:
 \\ \\
 4) Kad ir izveidots artikuls pamatlīdzekļa pārdošanai,​ tad ir jāatver tā pamatlīdzekļa,​ kurš jānoraksta un jāpārdod, kartīte.\\ 4) Kad ir izveidots artikuls pamatlīdzekļa pārdošanai,​ tad ir jāatver tā pamatlīdzekļa,​ kurš jānoraksta un jāpārdod, kartīte.\\
-Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas ​noteikti ​jāpārliecinās,​ vai pamatlīdzeklim ir aprēķināts viss nepieciešamais nolietojums. Uzkrātā nolietojuma vērtību var redzēt pamatlīdzekļa kartītes lauciņā ''​Nolietojums (P)''​. Ja nav aprēķināts viss nepieciešamais nolietojums,​ tad tas jāaprēķina.\\+Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas jāpārliecinās,​ vai pamatlīdzeklim ir aprēķināts viss nepieciešamais nolietojums. Uzkrātā nolietojuma vērtību var redzēt pamatlīdzekļa kartītes lauciņā ''​Nolietojums (P)''​. Ja nav aprēķināts viss nepieciešamais nolietojums,​ tad tas jāaprēķina.\\
 \\ \\
 Pēc tam, lai norakstītu pamatlīdzekli un izveidotu rēķinu tā pārdošanai:​\\ Pēc tam, lai norakstītu pamatlīdzekli un izveidotu rēķinu tā pārdošanai:​\\
Rinda 161: Rinda 163:
 Lai ātrāk aizpildītu pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases noder, arī atlasot informāciju atskaitēs par pamatlīdzekļiem.\\ Lai ātrāk aizpildītu pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases noder, arī atlasot informāciju atskaitēs par pamatlīdzekļiem.\\
 \\ \\
-Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma ​likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma ​likme gadā.\\+Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma ​procentu ​likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma ​procentu ​likme gadā.\\
 \\ \\
 Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:\\ Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:\\
Rinda 175: Rinda 177:
 • ''​Pārd. ieņēmumi''​ – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.\\ • ''​Pārd. ieņēmumi''​ – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.\\
 • ''​Pārd. izdevumi''​ - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.\\ • ''​Pārd. izdevumi''​ - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.\\
-• ''​NOLIET %''​ - var norādīt ​pamatlīdzekļu nolietojuma procentu ​likmi gadā.\\+• ''​NOLIET %''​ - pamatlīdzekļu nolietojuma procentu ​likme gadā.\\
 \\ \\
 4) Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 4) Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/yld_inventar.txt · Labota: 2021/02/18 11:03 , labojis lasma