Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:support [2021/01/20 12:20]
dagne
lv:support [2021/03/02 14:38] (patlaban)
dagne
Rinda 24: Rinda 24:
  
 Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts:
-Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā+Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā. Jāparliek uz - nē.
  
-Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts ​kolonnā //Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm:​ 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA.+Uzstādījums: Koncerna sākuma kompānijas ID - norādīts ​mātes firmas numurs no Koncerna uzstādījumiem.
  
-Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais kontsPēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot.  +Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā //Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA.
-Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!?+
  
 +Tad jāsaskaņo,​ jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot. \\
  
 +In the case of a group , the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic '​Account can only be from the group'​s chart of accounts'​. If the base is no longer the group'​s base, it must be changed to '​no'​.
 ---- ----
  
Rinda 52: Rinda 53:
 PVN deklerācijai nosaukumam jābūt PVN. Visās pielāgotās atskaites izmanto pvn dokumentu ar kodu PVN, citi kodi var būt tikai kā rezerves varianti.\\ PVN deklerācijai nosaukumam jābūt PVN. Visās pielāgotās atskaites izmanto pvn dokumentu ar kodu PVN, citi kodi var būt tikai kā rezerves varianti.\\
  
 +Sākumā izveido PVN deklarāciju un Saglabā.\\
 Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas:​ \\ Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas:​ \\
 • ALT + C  - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ • ALT + C  - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\
Rinda 374: Rinda 376:
 Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz.
 līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk.
-----+ 
 +Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.\\ 
 +1) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata;​\\ 
 +2) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts;​\\ 
 +Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma deļ, iesakām dalīt pa sīkākiem periodiem, piem.pa vienam mēnesim.\\ 
 +3) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/​auditorium,​ vajadzīgo datu apskatīšanai. 
 +------
 ====Transakciju atskaite Excel==== ====Transakciju atskaite Excel====
 Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet. Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet.
Rinda 437: Rinda 445:
 ====Statusi kolonnai DA==== ====Statusi kolonnai DA====
 D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, I - invoiced. D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, I - invoiced.
 +Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:​\\
 +PP - no shipment, no invoice\\
 +LP - shipment is, no invoice\\
 +OO - partial shipment, partial invoice\\
 +OA - partial shipment, invoice is\\
 +LO - shipment is, partial invoice\\
 +OP - partial shipment, no invoice\\
 +LA - sent and settled
 ------ ------
 ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu====
Rinda 540: Rinda 556:
 ---------- ----------
 ====Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs==== ====Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs====
-Pārdošanas reģistrs ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas ​un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +**Pārdošanas reģistrs** ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem un priekšapmaksu ​atlikumiem.
-Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto ​priekšapmaksu ​summu apmēru.+
 http://​wiki.directo.ee/​lv/​mr_aru_reskontro http://​wiki.directo.ee/​lv/​mr_aru_reskontro
  
-Pārdošanas ​reģistrs ir atskaite par klientu ​neapmaksātajiem ​rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +**Pirkumu ​reģistrs** ir atskaite par neapmaksātajiem ​ienākošajiem ​rēķiniem un priekšapmaksu ​atlikumiem.
-Atskaitē var uzzināt arī katra klienta ​rēķiniem ​nepiesaistīto ​un klientu pasūtījumiem piesaistīto ​priekšapmaksu ​summu apmēru.+
 http://​wiki.directo.ee/​lv/​or_aru_reskontro http://​wiki.directo.ee/​lv/​or_aru_reskontro
  
Rinda 562: Rinda 576:
 {{ :​lv:​pareizs_avansa_gramatojums.png?​direct |}} {{ :​lv:​pareizs_avansa_gramatojums.png?​direct |}}
 ------- -------
 +====kļūdas paziņojums====
 +Kļūdas paziņojums:​ Projekts tiek lietots - nevar izdzēst helpdesk: (int_konto_ajalugu)/​23.11.2020.....
 +{{ :​lv:​kludu_pazinojums_konto.png?​direct |}}
 +Jāpalaiž Uzturēšanā - Atjaunot kokntu vēsturi
 +{{ :​lv:​uzturesana_kntuvesture.png?​direct |}}
 +---------
 +====Saslēgums ar kasēm====
 +Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data. Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties,​ veidosies arī mūsu izcenojumi.
 +-------
 +====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru====
 +Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu\\
 +Sagatavojiet debitoru salīdzināšanas aktu, aizpildot atskaites filtru kā redzams attēlā (klients kā piemērs), bilances vērtība -10000, un pēc tam nospiediet pogu ATSKAITE. Atksaitē jāparādās 0.00 vērtībām:​\\
 +{{ :​lv:​salidzinasanas_akts1.png?​direct |}}
 +-------
 +====Datubāzes iemidzināšana====
 +IR datubāzes iemidzināšanas opcija. Izmaksas 10€/mēn. Visi dati tiek saglabāti, lietotāji atslēgti, kad nepieciešams atjaunot darbību pieslēdz lietotājus un strādā tālāk.\\
 +Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek **Magab**
 +--------
 +====Kā izmainīt PL vērtību uz nulli====
 +Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt,​ lai parādās atskaitēs un varētu vēlāk izmantot šo pamatlīdzekli ar citu vērtību, ja nepieciešams. \\
 +Jāizmanto **Value correction**\\
 +Pamatlīdzekļa kartiņā ir jānorāda korekcija, tad mainās pamatlīdzekļa vērtība. Papildus tam ir ar roku jāveido grāmatojums
 +Šī vērtību izmaiņa atskaitē parādīsies atsevišķi.. tātad tas nav nolietojums,​ bet vērtības izmaiņa. Vari pamēģināt kādā pamatlīdzeklī.. šīs rindas var pēc tam izdzēst
 +Izmaiņām nav paredzēts mass imports.. ​
  
 +Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu.
 +{{ :​lv:​pl_vertiba_nulle.png?​direct |}}
 +-----------
 +====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture====
 +Ja rodas problēmas piem. aprēķināt nolietojumu,​ izmet kļūdas paziņojumu,​ ka: Nav ko iekļaut transakcijā;​ vēsturē nav rindu, kurām nebutu transakciju.\\
 +Jāskatās, ko rādas PL kartiņas sadaļā IZMAIŅAS. \\
 +Ja nv izveidojusies transakcija,​ vai kļūdainas,​ tad jāizdzēš.\\
 +Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE.
 +----------
 +====Realizācijas atskaite====
 +Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats "​Krājumu līmeņu izmaiņas"​ un jāieķeksē "​nauda"​
 +{{ :​lv:​realizacija1.png?​direct |}}
 +------------
 +====Salīdzināšanas akti izdrukas info====
 +Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija,​ tā ir jānorāda sistēmas uzstādījumos.
 +Dažādās aktu izdrukās tā var nākt no dažādām vietām, bet lielākoties tiek izmantoti Fianšu info lauki:
 +Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi: ​
 +{{ :​lv:​fin_uzst.png?​direct |}}
 +Kā arī jāaizpilda galvenajos uzstādījumos info par uzņēmumu.
 +-----
 +====Sasinhronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem====
 +Google Calendar to sync Directo events. Google Account Setup / Linking to Direct
 +http://​wiki.directo.ee/​et/​google_calendar
 +-----
 +====Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas====
 +Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\
 +**Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\
 +Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.\\
  
 +Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins.
 +(Huppa)
 +------
 +====Koriģēt Noliktavas daudzumu===
 +Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:​\\
 +1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;​\\
 +2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.
 +-------
lv/support.1611138000.txt.gz · Labota: 2021/01/20 12:20 , labojis dagne