Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:settings2

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:settings2 [2021/01/19 14:55]
marija
lv:settings2 [2022/07/05 14:37] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ galvenie uzstādījumi.\\ Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ galvenie uzstādījumi.\\
 +\\
 Galvenos uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Galvenie uzstādījumi''​.\\ Galvenos uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Galvenie uzstādījumi''​.\\
 {{ :​lv:​main_menu_common_settings.png?​nolink |}} {{ :​lv:​main_menu_common_settings.png?​nolink |}}
- 
-=====Lietotāju tiesības===== 
- 
-Lietotāju tiesības ir iespējams regulēt no sarakstiem ''​Lietotāji''​ un ''​Lietotāju grupas'',​ kas abi ir atrodami Directo Galvenajos uzstādījumos. 
-Katra lietotāja tiesību pamatā ir šī lietotāja grupas tiesības, bet izņēmuma gadījumos, tās var tikt individuāli grozītas. 
- 
-Saraksts ''​Lietotāji''​ tiesību maiņai ir jāizmanto tikai tad, ja ir jāveic minimālas korekcijas kādam lietotājam individuāli,​ kas papildinās šī lietotāja grupas noteiktās tiesības. 
- 
-Ja ir jānošķir sistēmas lietotāji, piešķirot tiem dažādas tiesības, ir vēlams katram atšķirīgam tiesību regulējumam izveidot savu grupu sarakstā ''​Lietotāju grupas''​ un tad pievienot katru lietotāju atbilstošai grupai. \\ 
-Piemēram, var būt tiesību grupas Pārdošana,​ Noliktava, Iepirkumi, Finanses, Projektu vadība utt. 
- 
-====Grupastiesību maiņa==== 
-Lai mainītu kādas grupas tiesības, ir jāuzkliksķina grupu sarakstā uz ''​Mainīt tiesības''​ saites, kas atrodas vienā rindiņā ar grupas nosaukumu, vai uz paša grupas nosaukuma. 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas1.png?​direct |}} 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas2.png?​direct |}} 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas3.png?​direct |}} 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas4.png?​direct |}} 
lv/settings2.1611060957.txt.gz · Labota: 2021/01/19 14:55 , labojis marija