Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:per_aru_tooajad

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:per_aru_tooajad [2021/04/16 14:47]
lasma
lv:per_aru_tooajad [2022/11/24 12:32] (patlaban)
lasma
Rinda 8: Rinda 8:
  
 2) Atskaitē jānorāda:​\\ 2) Atskaitē jānorāda:​\\
-''​Periods''​, par kurē ietilpstošajām prombūtnēm jāsagatavo atskaite.\\ +**Periods**, par kurā ietilpstošajām prombūtnēm jāsagatavo atskaite.\\ 
-• Pie ​''​Skats'' ​jānorāda ​izvēles iespēja ''​parasts''​.\\ +• Pie ​**Skats** jānorāda ​opcija **parasts**.\\ 
-• Ja atskaitē jābūt parādītam prombūtņu ilgumam ne tikai kalendārajās,​ bet arī darba dienās, tad jāieliek ķeksītis pie ''​Darba dienas''​.\\ +• Ja atskaitē jābūt parādītam prombūtņu ilgumam ne tikai kalendārajās,​ bet arī darba dienās, tad jāieliek ķeksītis pie **Darba dienas**.\\ 
-• Pie ​''​Apstiprinātie''​ var noteikt, vai atskaite jāsagatavo,​ ņemot vērā apstiprinātos,​ neapstiprinātos vai abu veidu dokumentus Kavējumi.\\+• Pie ​**Apstiprinātie** jāatzīmē, vai atskaite jāsagatavo,​ ņemot vērā apstiprinātos,​ neapstiprinātos vai abu veidu dokumentus Kavējumi.\\
 {{ :​lv:​atskaite_kavejumi_skats_parasts.png?​direct |}} {{ :​lv:​atskaite_kavejumi_skats_parasts.png?​direct |}}
 \\ \\
-• Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta darbinieka prombūtnēm,​ tad laukā ​''​Persona'' ​no darbinieku saraksta jāizvēlas konkrētais darbinieks. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu konkrētu darbinieku, tad lauks ''​Persona'' ​ir jāatstāj tukšs.\\+• Ja atskaite jāsagatavo ​tikai par konkrēta darbinieka prombūtnēm,​ tad laukā ​**Persona** no darbinieku saraksta jāizvēlas konkrētais darbinieks. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu konkrētu darbinieku, tad lauks **Persona** ir jāatstāj tukšs.\\
 \\ \\
-• Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbinieku prombūtnēm,​ tad laukā ​''​Departaments'' ​jānorāda departaments. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrēta departamenta darbiniekiem,​ tad lauks ''​Departaments'' ​ir jāatstāj tukšs.\\+• Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbinieku prombūtnēm,​ tad laukā ​**Departaments** jānorāda departaments. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrēta departamenta darbiniekiem,​ tad lauks **Departaments** ir jāatstāj tukšs.\\
 \\ \\
-• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētiem prombūtņu veidiem jeb kavējumu tipiem, tad laukā pie ''​Tips'' ​jāieliek ķeksīši pie tiem kavējumu tipiem, par kuriem ir jāsagatavo atskaite.\\+• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētiem prombūtņu veidiem jeb kavējumu tipiem, tad laukā pie **Tips** jāieliek ķeksīši pie tiem kavējumu tipiem, par kuriem ir jāsagatavo atskaite.\\
 \\ \\
 3) Kad ir norādīti nepieciešamie kritēriji, uz kuriem balstoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 3) Kad ir norādīti nepieciešamie kritēriji, uz kuriem balstoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
Rinda 25: Rinda 25:
 {{ :​lv:​atskaite_kavejumi_skats_parasts_saraksts.png?​direct |}} {{ :​lv:​atskaite_kavejumi_skats_parasts_saraksts.png?​direct |}}
 Atskaitē būs redzams saraksts ar darbinieku prombūtnēm - prombūtņu veidi jeb kavējumu tipi, prombūtņu sākuma un beigu datums, ilgums dienās.\\ Atskaitē būs redzams saraksts ar darbinieku prombūtnēm - prombūtņu veidi jeb kavējumu tipi, prombūtņu sākuma un beigu datums, ilgums dienās.\\
 +=====Nostrādāto stundu ievade darba laika uzskaites tabelē=====
 +
 +Darbiniekiem,​ pie kuru nostrādātajām stundām nav jānorāda projekti vai objekti, nostrādātās stundas var ievadīt darba laika uzskaites tabelē, kas atrodas atskaitē Kavējumi.\\
 +:?: Darbinieku, kuriem ir mēnešalga un normālais darba laiks, nostrādātās stundas tabelē nav jāievada – tās automātiski būs redzamas tabelē, balstoties uz darbinieka kartītē norādīto slodzi.\\ ​
 +\\
 +:?: Darbinieku nostrādātās stundas var ievadīt arī dokumentos Resursi. Nostrādātās stundas noteikti jāieva dokumentos Resursi tad, ja pie stundām jānorāda arī objekti un/vai projekti. Ja pie nostrādātājam stundām nav jānorāda objekti un/vai projekti, tad stundas var ievadīt vai nu no darba laika uzskaites tabeles, kas atrodas atskaitē Kavējumi, vai arī tās var ievadīt dokumentā Resursi.\\
 +\\
 +Šeit aprakstīts,​ kā ievadīt darbinieku nostrādātās stundas darba laika uzskaites tabelē, kas atrodas atskaitē Kavējumi.\\
 +Lai to izdarītu:​\\
 +1) No galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Kavējumi\\
 +\\
 +2) Atskaitē jānorāda:​\\
 +• **Periods**,​ par kuru jāievada nostrādātās stundas.\\
 +• Pie **Skats** jānorāda **Darba laika uzskaites tabele**.\\
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
 +{{ :​lv:​tabele_mainit.png?​direct |}}
 +Ja nepieciešams ievadīt konkrēta departamenta darbinieku nostrādātās stundas, tad pie **Departaments** jānorāda konkrētais departaments. Savukārt, ja nepieciešams ievadīt tikai konkrēta darbinieka nostrādātās stundas, tad laukā **Persona** jānorāda konkrētais darbinieks. (Lauki **Departaments** un **Persona** atskaitē nav jāazipilda obligāti – tos aizpilda tad, ja darba jāievada tikai konkrēta departamenta darbinieku vai konkrēta darbinieka nostrādātās stundas.)\\
 +\\
 +3) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE ''​.\\
 +4) Tad tiks parādīta darba laika uzskaites tabele.\\
 +Tabelē pie darbiniekiem,​ kuru kartītēs ir norādītas algas formulas, kas saistītas ar darba stundām (piemēram, stundas likmes formula), būs rindas, kurās jāieraksta nostrādātās darba stundas.\\
 +{{ :​lv:​tuksa_tabele_1.png?​direct |}}
 +
 +Attēlā redzamajā piemērā darbiniekam var ievadīt 2 veidu stundas: parastās darba stundas (rindā, kurā ir artikuls H), nakts stundas (rindā, kurā ir artikuls HN).\\
 +\\
 +Tabelē jāievada nostrādātās stundas.\\
 +{{ :​lv:​tabeles_aizpildisana.png?​direct |}}
 +5) Kad nostrādātās stundas ir ievadītas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +{{ :​lv:​tabele_poga_saglabat.png?​direct |}}
 +Tad tiks saglabātas ievadītās darbinieku nostrādātās stundas.\\
 +\\
 +:?: Saglabājot ievadītās stundas, automātiski tiks izveidots arī dokuments Resursi ar darbinieku nostrādātajām stundām.\\
  
 =====Darba laika uzskaites tabeles sagatavošana===== =====Darba laika uzskaites tabeles sagatavošana=====
Rinda 30: Rinda 62:
 1) Jāatver atskaite Kavējumi (tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS).\\ 1) Jāatver atskaite Kavējumi (tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS).\\
 \\ \\
-2) Atskaitē jānorāda periods, par kuru jāsagatavo tabele un pie ''​Skats'' ​jānorāda opcija ​''​Darba laika uzskaites tabele''​.\\+2) Atskaitē jānorāda ​**periods**, par kuru jāsagatavo tabele un pie **Skats** jānorāda opcija ​**Darba laika uzskaites tabele**.\\
 {{ :​lv:​darba_laika_uzskaites_tabele.png?​direct |}} {{ :​lv:​darba_laika_uzskaites_tabele.png?​direct |}}
 \\ \\
Rinda 41: Rinda 73:
 \\ \\
 Atskaitē:​\\ Atskaitē:​\\
-pie ''​Skats'' ​jānorāda izvēles iespēja ​''​Atvaļinājums'';​\\ +Pie **Skats** jānorāda izvēles iespēja ​**Atvaļinājums**.\\ 
-laukos ​pie ''​Periods'' ​jānorāda periods. Parasti norāda 6 mēnešu periodu, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt ​atvaļinājuma informāciju par uzkrātajām un izmantotajām ​atvaļinājuma ​dienām;\\ +Laukos ​pie **Periods** jānorāda periods, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt uzkrāto atvaļinājuma ​dienu skaitu.\\ 
-{{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}} +Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad laukā **Persona** jānorāda ​konkrētā ​darbinieka kods.\\
-ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā ''​Persona'' ​jānorāda darbinieka kods.\\+
 \\ \\
 Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
Rinda 51: Rinda 82:
 \\ \\
 Atskaitē būs kolonnas:\\ Atskaitē būs kolonnas:\\
-• Sākuma datums ​– darba attiecību sākuma datums.\\ +• Sākuma datumsdarba attiecību sākuma datums.\\ 
-• Beigu datums ​– darba attiecību beigu datums.\\ +• Beigu datumsdarba attiecību beigu datums.\\ 
-• Uzkrātās dienas ​– **uzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.**\\ +• Uzkrātās dienasuzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.\\ 
-• Uzkrāts ​– **periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.**\\ +• Uzkrātsperiodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.\\ 
-• Izņemts ​– **periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.**\\ +• Izņemtsperiodā izņemtās atvaļinājuma dienas.\\ 
-• Atlikums ​ ​uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\+• Atlikums ​uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\ 
 +\\ 
 +Savukārt informāciju par vidējo izpeļņu var iegūt algu atskaitē, sagatavojot to skatā **vidējā alga**. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams [[lv:​per_aru_palgad#​atskaite_par_videjo_izpelnu|šeit.]]\\
lv/per_aru_tooajad.1618573659.txt.gz · Labota: 2021/04/16 14:47 , labojis lasma