Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:per_aru_tooajad

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:per_aru_tooajad [2020/05/29 15:45]
lasma
lv:per_aru_tooajad [2022/06/02 11:48]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Atskaite Kavējumi====== 
-Atskaitē “Kavējumi” var iegūt informāciju par darbinieku ​kavējumiem, ​uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām.\\ +Izmantojot atskaiti ​Kavējumi var sagatavot darbinieku prombūtņu sarakstu, ​iegūt informāciju par darbinieku uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām ​un sagatavot darba laika uzskaites tabeli.\\ 
-======Kavējumu ​saraksts====== +=====Prombūtņu ​saraksts===== 
-Atskaitē ​Kavējumi” var iegūt sarakstu ar darbinieku ​kavējumiem, kurā redzams darbinieku kavējumu veids, kavējumu ilgums un sākuma un beigu datums.\\+Atskaitē Kavējumi var iegūt sarakstu ar darbinieku ​prombūtnēm.\\
 \\ \\
-Lai iegūtu sarakstu ​ar darbinieku kavējumiem,​ atskaitē “Kavējumi”:\\ +Lai sagatavotu darbinieku prombūtņu sarakstu:\\ 
-jānorāda ​periods, par kuru jāsagatavo atskaite;\\ +1) Jāatver atskaite ​Kavējumi. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS\\ 
-pie “Skatīt” ​jānorāda ​izvēles iespēja “parasts”.\\ + 
-{{ :lv:absences_r1.png?nolink ​|}}+2) Atskaitē ​jānorāda:\\ 
 +• **Periods**, par kurā ietilpstošajām prombūtnēm ​jāsagatavo atskaite.\\ 
 +Pie **Skats** ​jānorāda ​opcija **parasts**.\\ 
 +• Ja atskaitē jābūt parādītam prombūtņu ilgumam ne tikai kalendārajās,​ bet arī darba dienās, tad jāieliek ķeksītis pie **Darba dienas**.\\ 
 +• Pie **Apstiprinātie** jāatzīmē, vai atskaite jāsagatavo,​ ņemot vērā apstiprinātos,​ neapstiprinātos vai abu veidu dokumentus Kavējumi.\\ 
 +{{ :lv:atskaite_kavejumi_skats_parasts.png?direct ​|}}
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ atskaiti var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus,​ piemēram:​\\ +Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrēta ​darbinieka prombūtnēm, tad laukā **Persona** no darbinieku saraksta ​izvēlas konkrētais darbinieks. Savukārt, ja atskaite ​nav jāsagatavo ​tikai par vienu konkrētu darbinieku, tad lauks **Persona** ir atstāj tukšs.\\
-• ja ​atskaite jāsagatavo ​par konkrētu darbinieku, tad lauciņā “Persona” jānorāda konkrētā darbinieka kods;\\ +
-• lai atskaitē redzētu kavējumu ilgumu ne tikai kalendārajās dienās, bet arī darba dienās, jāieliek ķeksītis pie “darba dienas”;​\\ +
-{{ :​lv:​absences_r_work_days.png?​nolink |}} +
-• pie “Apstiprinātie” var noteikt, vai atskaite jāsagatavo,​ ņemot vērā apstiprinātos,​ neapstiprinātos vai abu veidu kavējumu dokumentus;​\\ +
-{{ :​lv:​absences_r_confirmed.png?​nolink |}} +
-• ja atskaite jāsagatavo ​par konkrēta ​tipa kavējumiem, tad lauciņā pie “Tips” ​norāda kavējuma tips;\\ +
-• ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbiniekiemtad pie “Departaments” jānorāda departaments;​\\ +
-ja atskaite jāsagatavo par konkrēta objekta darbiniekiem, tad lauciņā pie “Objekts” ​norāda objekta kods;\\ +
-• ja informācija par darbinieku kavējumiem ​jāsadala pa departamentiem vai objektiem, tad pie “Apakšsumma” jānorāda opcija “Departaments” vai “Objekts”.\\+
 \\ \\
-Lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +• Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbinieku prombūtnēm,​ tad laukā **Departaments** jānorāda departaments. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrēta departamenta darbiniekiem,​ tad lauks **Departaments** ir jāatstāj tukšs.\\ 
-======Uzkrātās un izmantotās atvaļinājuma ​dienas====== +\\ 
-Lai uzzinātu ​darbinieku uzkrāto un izmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, atskaitē “Kavējumi:\\ +• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētiem prombūtņu veidiem jeb kavējumu tipiem, tad laukā pie **Tips** jāieliek ķeksīši pie tiem kavējumu tipiem, par kuriem ir jāsagatavo atskaite.\\ 
-pie “Skatīt'​” ​jānorāda izvēles iespēja ​Atvaļinājums”;\\ +\\ 
-• pie ​"Periods" ​norāda periods. Parasti ​norāda 6 mēnešu periodu, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt ​atvaļinājuma ​informāciju par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām;\\ +3) Kad ir norādīti nepieciešamie kritēriji, uz kuriem balstoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
-{{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}} +\\ 
-ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā ​"Persona" ​jānorāda darbinieka kods.\\+Tad tiks sagatavota atskaite par darbinieku prombūtnēm.\\ 
 +{{ :​lv:​atskaite_kavejumi_skats_parasts_saraksts.png?​direct |}} 
 +Atskaitē būs redzams saraksts ar darbinieku prombūtnēm - prombūtņu veidi jeb kavējumu tipi, prombūtņu sākuma un beigu datums, ilgums dienās.\\ 
 +=====Nostrādāto stundu ievade darba laika uzskaites tabelē===== 
 + 
 +Darbiniekiem,​ pie kuru nostrādātajām stundām nav jānorāda projekti vai objekti, nostrādātās ​stundas var ievadīt darba laika uzskaites tabelē, kas atrodas atskaitē Kavējumi.\\ 
 +:?: Darbinieku, kuriem ir mēnešalga ​un normālais darba laiks, nostrādātās stundas tabelē nav jāievada – tās automātiski būs redzamas tabelē, balstoties uz darbinieka kartītē norādīto slodzi.\\  
 +\\ 
 +:?: Darbinieku nostrādātās stundas var ievadīt arī dokumentos Resursi. Nostrādātās stundas noteikti jāieva dokumentos Resursi tad, ja pie stundām jānorāda arī objekti un/vai projekti. Ja pie nostrādātājam stundām nav jānorāda objekti un/vai projekti, tad stundas var ievadīt vai nu no darba laika uzskaites tabeles, kas atrodas atskaitē Kavējumi, vai arī tās var ievadīt dokumentā Resursi.\\ 
 +\\ 
 +Šeit aprakstīts,​ kā ievadīt darbinieku nostrādātās stundas darba laika uzskaites tabelē, kas atrodas atskaitē Kavējumi.\\ 
 +Lai to izdarītu:​\\ 
 +1) No galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Kavējumi\\ 
 +\\ 
 +2) Atskaitē jānorāda:​\\ 
 +• **Periods**,​ par kuru jāievada nostrādātās stundas.\\ 
 +• Pie **Skats** jānorāda **Darba laika uzskaites tabele**.\\ 
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\ 
 +{{ :​lv:​tabele_mainit.png?​direct |}} 
 +Ja nepieciešams ievadīt konkrēta departamenta darbinieku nostrādātās stundas, tad pie **Departaments** jānorāda konkrētais departaments. Savukārt, ja nepieciešams ievadīt tikai konkrēta darbinieka nostrādātās stundas, tad laukā **Persona** jānorāda konkrētais darbinieks. (Lauki **Departaments** un **Persona** atskaitē nav jāazipilda obligāti – tos aizpilda tad, ja darba jāievada tikai konkrēta departamenta darbinieku vai konkrēta darbinieka nostrādātās stundas.)\\ 
 +\\ 
 +3) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE ''​.\\ 
 +4) Tad tiks parādīta darba laika uzskaites tabele.\\ 
 +Tabelē pie darbiniekiem,​ kuru kartītēs ir norādītas algas formulas, kas saistītas ar darba stundām (piemēram, stundas likmes formula), būs rindas, kurās jāieraksta nostrādātās darba stundas.\\ 
 +{{ :​lv:​tuksa_tabele_1.png?​direct |}} 
 + 
 +Attēlā redzamajā piemērā darbiniekam var ievadīt 2 veidu stundas: parastās darba stundas (rindā, kurā ir artikuls H), nakts stundas (rindā, kurā ir artikuls HN).\\ 
 +\\ 
 +Tabelē jāievada nostrādātās stundas.\\ 
 +{{ :​lv:​tabeles_aizpildisana.png?​direct |}} 
 +5) Kad nostrādātās stundas ir ievadītas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​tabele_poga_saglabat.png?​direct |}} 
 +Tad tiks saglabātas ievadītās darbinieku nostrādātās stundas.\\ 
 +\\ 
 +:?: Saglabājot ievadītās stundas, automātiski tiks izveidots arī dokuments Resursi ar darbinieku nostrādātajām stundām.\\ 
 + 
 +=====Darba laika uzskaites tabeles sagatavošana===== 
 +Lai sagatavotu darba laika uzskaites tabeli:\\ 
 +1) Jāatver atskaite Kavējumi (tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS).\\ 
 +\\ 
 +2) Atskaitē jānorāda **periods**,​ par kuru jāsagatavo tabele un pie **Skats** jānorāda opcija **Darba laika uzskaites tabele**.\\ 
 +{{ :​lv:​darba_laika_uzskaites_tabele.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +Tad tiks parādīta darba laika uzskaites tabele.\\ 
 + 
 +=====Atskaite par uzkrātajām un izmantotajām ​atvaļinājuma ​dienām===== 
 +Lai sagatavotu atskaiti par darbinieku uzkrāto un izmantoto atvaļinājuma dienu skaitu:\\ 
 +Jāatver atskaite ​Kavējumi. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS\\ 
 +\\ 
 +Atskaitē:\\ 
 +Pie **Skats** ​jānorāda izvēles iespēja ​**Atvaļinājums**.\\ 
 +Laukos ​pie **Periods** jānorāda 6 mēnešu periodu, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt informāciju par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām.\\ 
 +Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā ​**Persona** jānorāda darbinieka kods.\\
 \\ \\
 Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
Rinda 33: Rinda 82:
 \\ \\
 Atskaitē būs kolonnas:\\ Atskaitē būs kolonnas:\\
-• Sākuma datums ​– darba attiecību sākuma datums.\\ +• Sākuma datumsdarba attiecību sākuma datums.\\ 
-• Beigu datums ​– darba attiecību beigu datums.\\ +• Beigu datumsdarba attiecību beigu datums.\\ 
-• Uzkrātās dienas ​– **uzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.**\\ +• Uzkrātās dienasuzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.\\ 
-• Uzkrāts ​– **periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.**\\ +• Uzkrātsperiodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.\\ 
-• Izņemts ​– **periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.**\\ +• Izņemtsperiodā izņemtās atvaļinājuma dienas.\\ 
-• Atlikums ​ ​uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\+• Atlikums ​uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\ 
 +\\ 
 +Savukārt informāciju par vidējo izpeļņu var iegūt algu atskaitē, sagatavojot to skatā **vidējā alga**. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams [[lv:​per_aru_palgad#​atskaite_par_videjo_izpelnu|šeit.]]\\
lv/per_aru_tooajad.txt · Labota: 2022/06/02 11:48 , labojis lasma