Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:per_aru_tooajad

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:per_aru_tooajad [2020/05/29 15:45]
lasma
lv:per_aru_tooajad [2021/04/13 10:51]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Atskaite Kavējumi====== 
-Atskaitē ​Kavējumi” var iegūt informāciju par darbinieku kavējumiem,​ uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām.\\ +Atskaitē Kavējumi var iegūt informāciju par darbinieku ​prombūtnēm jeb kavējumiem,​ uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām ​un sagatavot darba laika uzskaites tabeli.\\ 
-======Kavējumu ​saraksts====== +=====Prombūtņu ​saraksts===== 
-Atskaitē ​Kavējumi” var iegūt sarakstu ar darbinieku ​kavējumiem, kurā redzams darbinieku kavējumu veids, kavējumu ilgums un sākuma un beigu datums.\\+Atskaitē Kavējumi var iegūt sarakstu ar darbinieku ​prombūtnēm.\\
 \\ \\
-Lai iegūtu sarakstu ar darbinieku kavējumiem, atskaitē “Kavējumi”:\\ +Lai iegūtu sarakstu ar darbinieku kavējumiem:\\ 
-jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite;​\\ +1) Jāatver atskaite ​Kavējumi. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS\\ 
-• pie ​“Skatīt” ​jānorāda izvēles iespēja ​parasts.\\ + 
-{{ :lv:absences_r1.png?nolink ​|}}+2) Atskaitē ​jānorāda:\\ 
 +periods, par kuru jāsagatavo atskaite;​\\ 
 +• pie ​''​Skats'' ​jānorāda izvēles iespēja ​''​parasts''​.\\ 
 +• ja atskaitē jābūt parādītam prombūtņu ilgumam ne tikai kalendārajās,​ bet arī darba dienās, tad jāieliek ķeksītis pie ''​Darba dienas''​.\\ 
 +• pie ''​Apstiprinātie''​ var noteikt, vai atskaite jāsagatavo,​ ņemot vērā apstiprinātos,​ neapstiprinātos vai abu veidu dokumentus Kavējumi.\\ 
 +{{ :lv:atskaite_kavejumi_skats_parasts.png?direct ​|}}
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ atskaiti var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus,​ piemēram:​\\ +Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta darbinieka prombūtnēm, tad laukā ''​Persona''​ no darbinieku saraksta ​izvēlas ​konkrētais darbinieksSavukārt, ja atskaite ​nav jāsagatavo ​tikai par vienu konkrētu darbinieku, tad lauks ''​Persona''​ ir atstāj tukšs.\\
-• ja ​atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā Persona” norāda ​konkrētā darbinieka kods;\\ +
-• lai atskaitē redzētu kavējumu ilgumu ne tikai kalendārajās dienās, bet arī darba dienās, jāieliek ķeksītis pie “darba dienas”;​\\ +
-{{ :​lv:​absences_r_work_days.png?nolink |}} +
-• pie “Apstiprinātie” var noteiktvai atskaite jāsagatavo,​ ņemot vērā apstiprinātos,​ neapstiprinātos vai abu veidu kavējumu dokumentus;​\\ +
-{{ :​lv:​absences_r_confirmed.png?​nolink |}} +
-ja atskaite jāsagatavo par konkrēta tipa kavējumiem, tad lauciņā pie “Tips” ​norāda kavējuma tips;\\ +
-• ja atskaite ​jāsagatavo par konkrēta departamenta darbiniekiem,​ tad pie “Departaments” jānorāda departaments;​\\ +
-• ja atskaite jāsagatavo par konkrēta objekta darbiniekiem,​ tad lauciņā pie “Objekts” jānorāda objekta kods;\\ +
-• ja informācija par darbinieku kavējumiem jāsadala pa departamentiem vai objektiem, tad pie “Apakšsumma” jānorāda opcija “Departaments” vai “Objekts”.\\+
 \\ \\
-Lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbinieku prombūtnēm,​ tad laukā ''​Departaments''​ jānorāda departaments. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrēta departamenta darbiniekiem,​ tad lauks ''​Departaments''​ ir jāatstāj tukšs.\\ 
-======Uzkrātāun izmantotāatvaļinājuma ​dienas====== +\\ 
-Lai uzzinātu darbinieku uzkrāto un izmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, atskaitē ​Kavējumi:\\ +Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētiem kavējumu veidiem, tad laukā pie ''​Tips''​ jāieliek ķeksīši pie tiem kavējumu tipiem, par kuriem ir jāsagatavo atskaite.\\ 
-• pie ​“Skatīt'” jānorāda izvēles iespēja ​Atvaļinājums;\\ +\\ 
-• pie ​"Periods" ​jānorāda periods. Parasti norāda 6 mēnešu periodu, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt atvaļinājuma informāciju par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām;\\+3) Kad ir norādīti nepieciešamie kritēriji, uz kuriem balstoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +Tad tiks sagatavota atskaite par darbinieku prombūtnēm.\\ 
 +{{ :​lv:​atskaite_kavejumi_skats_parasts_saraksts.png?​direct |}} 
 +Atskaitē būs redzams saraksts ar darbinieku prombūtnēm - prombūtņu veidi jeb kavējumu tipi, prombūtņu sākuma un beigu datums, ilgums dienās.\\ 
 +=====Atskaite par uzkrātajāun izmantotajāatvaļinājuma ​dienām===== 
 +Lai uzzinātu darbinieku uzkrāto un izmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, atskaitē Kavējumi:​\\ 
 +• pie ''​Skats'' ​jānorāda izvēles iespēja ​''​Atvaļinājums''​;\\ 
 +laukos ​pie ''​Periods'' ​jānorāda periods. Parasti norāda 6 mēnešu periodu, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt atvaļinājuma informāciju par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām;\\
 {{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}} {{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}}
-• ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā ​"Persona" ​jānorāda darbinieka kods.\\+• ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā ​''​Persona'' ​jānorāda darbinieka kods.\\
 \\ \\
 Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
lv/per_aru_tooajad.txt · Labota: 2022/11/24 12:32 , labojis lasma