Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:per_aru_tooajad

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:per_aru_tooajad [2019/03/22 10:04]
lasma
lv:per_aru_tooajad [2019/05/28 09:29]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Atskaitē “Kavējumi” var iegūt informāciju par darbinieku kavējumiem,​ uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām ​un vidējo bruto algu.\\+======Par atskaiti====== 
 +Atskaitē “Kavējumi” var iegūt informāciju par darbinieku kavējumiem,​ uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām.\\
 ======Kavējumu saraksts====== ======Kavējumu saraksts======
 Atskaitē “Kavējumi” var iegūt sarakstu ar darbinieku kavējumiem,​ kurā redzams darbinieku kavējumu veids, kavējumu ilgums un sākuma un beigu datums.\\ Atskaitē “Kavējumi” var iegūt sarakstu ar darbinieku kavējumiem,​ kurā redzams darbinieku kavējumu veids, kavējumu ilgums un sākuma un beigu datums.\\
 \\ \\
-Lai iegūtu sarakstu ar darbinieku kavējumiem,​ atskaitē “Kavējumi” ​noteikti:\\+Lai iegūtu sarakstu ar darbinieku kavējumiem,​ atskaitē “Kavējumi”:​\\
 • jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite;\\ • jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite;\\
 • pie “Skatīt” jānorāda izvēles iespēja “parasts”.\\ • pie “Skatīt” jānorāda izvēles iespēja “parasts”.\\
Rinda 20: Rinda 21:
 \\ \\
 Lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\ Lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\
-======Uzkrātās un izmantotās atvaļinājuma dienas ​un vidējā bruto alga====== +======Uzkrātās un izmantotās atvaļinājuma dienas====== 
-Lai uzzinātu darbinieku atvaļinājums uzkrājumu un vidējo bruto algu 6 mēnešu periodā, jāatver atskaite ​“Kavējumi” ​.\\ +Lai uzzinātu darbinieku ​uzkrāto un izmantoto ​atvaļinājuma dienu skaitu, atskaitē “Kavējumi”:\\ 
-Atskaitē ​pie ''​Skatīt'​' ​jānorāda izvēles iespēja ​''​Atvaļinājums''​. Lauciņos ​pie ''​Periods''​ parasti ​norāda 6 mēnešu ​periods, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt atvaļinājuma uzkrājumu un vidējo bruto algu.\\ +pie Skatīt'​” jānorāda izvēles iespēja ​Atvaļinājums”;\\ 
-Ja nepieciešams sagatavot atskaiti par konkrētu darbinieku, tad lauciņā ''​Persona''​ jānorāda darbinieka kods.\\+pie "Periods" jānorāda periods. Parasti ​norāda 6 mēnešu ​periodu, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt atvaļinājuma ​informāciju par uzkrātajām ​un izmantotajām atvaļinājuma dienām;\\
 {{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}} {{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}}
 +• ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā "​Persona"​ jānorāda darbinieka kods.\\
 +\\
 Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\ Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\
 \\ \\
-Tad tiks sagatavota atskaite par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām ​un vidējo bruto algu.\\+Tad tiks sagatavota atskaite par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām.\\
 \\ \\
 Atskaitē būs kolonnas:\\ Atskaitē būs kolonnas:\\
Rinda 33: Rinda 36:
 • Beigu datums – darba attiecību beigu datums.\\ • Beigu datums – darba attiecību beigu datums.\\
 • Uzkrātās dienas – **uzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.**\\ • Uzkrātās dienas – **uzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.**\\
-• Uzkrāts – **atskaites filtrā norādītajā ​periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.**\\ +• Uzkrāts – **periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.**\\ 
-• Izņemts – **atskaites filtrā norādītajā ​periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.**\\+• Izņemts – **periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.**\\
 • Atlikums =  uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\ • Atlikums =  uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\
-• Vidējā bruto – **vidējā bruto alga par iepriekšējiem 6 mēnešiem uz filtrā norādītā perioda pēdējo dienu**. Kolonnā tiks parādīta vidējā bruto alga par iepriekšējiem **6 mēnešiem** uz filtrā norādītā perioda pēdējo dienu pat tad, ja atskaites meklēšanas filtrā nav norādīts 6 mēnešu periods.\\ 
-• Uzkrājums bruto = atlikums * vidējā bruto\\ 
-\\ 
- 
lv/per_aru_tooajad.txt · Labota: 2021/05/07 12:39 , labojis lasma