Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:or_aru_tasumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasumised [2019/07/03 14:15]
lasma
lv:or_aru_tasumised [2021/10/27 14:42]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Apmaksas žurnāls====== 
-Apmaksas žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus ​izejošo ​maksājumu dokumentus, kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu ​uzdevumi''​. Atskaitē var arī iegūt informāciju par izejošajiem maksājumiem, kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu ​uzdevumi''​.\\+Apmaksas žurnāls ir atskaite par maksājumu uzdevumiem.\\ 
 +Izmantojot šo atskaiti, ​var:\\ 
 +• Iegūt informāciju par maksājumu uzdevumiem.\\ 
 +• Vienlaicīgi apstiprināt ​jeb iegrāmatot ​vairākus maksājumu ​uzdevumu ​dokumentus.\\ 
 + 
 +=====Maksājumu ​uzdevumu iegrāmatošana===== 
 +Lai vienlaicīgi iegrāmatotu vairākus maksājumu ​uzdevumu dokumentus:​\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ 
 +kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Apmaksas žurnāls\\
 \\ \\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju,​ tiek ņemti vērā dati no izejošajiem maksājumiem,​ kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu uzdevumi''​. Atsevišķi izveidoti grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemti vērā.\\ +Tad tiks atvērta atskaite ​Apmaksas žurnāls.\\
-=====Vairāku izejošo maksājumu apstiprināšana===== +
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos maksājumus,​ atskaitē Apmaksas žurnāls ​**jānorāda maksājuma dokumentu periods un jānorāda izvēles iespēja “Neapstiprināts”** (sk. attēlu).\\ +
-{{ :​lv:​report_payments.png?​nolink |}} +
-Ja nepieciešams,​ meklēšanas filtrā jānorāda arī citi meklēšanas kritēriji, piemēram, internetbankai atbilstošais maksājuma veids.\\+
 \\ \\
-**Pēc tam jānospiež poga ''​Atskaite''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.**\\+2) Atskaitē jānorāda:​\\ 
 +• **Periods**, kurā ietilpstošie maksājumu uzdevumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ 
 +• Blakus laukam ​**Komentārs** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināti**.\\ 
 +{{ :​lv:​apmaksas_zurnals_periods_neapstiprinati.png?​direct |}}
 \\ \\
-Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem izejošajiem ​maksājumiem.\\ +• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra maksājumu uzdevuma dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rādīt rindas**.\\ 
-Sarakstā **ir jāieliek ķeksīši pie tiem maksājumiem, kuri jāapstiprina. Pēc tam nospiež poga ''​APSTIPRINĀT MAKSĀJUMUS''​.**\\ +• Ja ir jāapstiprina ​jeb jāiegrāmato tikai tie maksājumu uzdevumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids norāda laukā ​**Maksājuma veids**.\\
-{{ :​lv:​report_payments_checkboxes.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-**Pēc tam tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām nepieciešams apstiprināt visus norādītos maksājumus. Lai tos apstiprinātu,​ lodziņā jānospiež poga ''​OK''​.**\\ +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-=====Atskaites sagatavošana===== +
-**Lai atskaitē iegūtu informāciju par izejošajiem maksājumiem,​ noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams,​ informāciju par izejošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\+
 \\ \\
-Piemēram, var atlasīmaksājumus, kuri saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi.\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ​maksājumu uzdevumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ 
-Lai to izdarītu, lauciņā ''​Piegādātājs'' ​ir jānorāda piegādātāja kods vai arī lauciņā ''​Piegādātāju klase''​ ir jānorāda piegādātāju klases kods.\\ +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
-Piegādātāju vai piegādātāju klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem izejošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\+
 \\ \\
-Ja atskaites lauciņā ''​Maksājuma veids'' ​norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par izejošajiem maksājumiem,​ kuri ir saistīti ar konkrēto maksājuma veidu.\\+5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT MAKSĀJUMUS''​.\\
 \\ \\
-Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Komentārs'',​ var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie, gan arī neapstiprinātie ienākošie ​maksājumi.\\ +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie maksājumu uzdevumu dokumentiLai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\
-\\ +
-Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem atskaitē nepieciešams atspoguļot informāciju, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.\\ +
lv/or_aru_tasumised.txt · Labota: 2021/10/27 14:42 , labojis lasma