Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:or_aru_tasumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_tasumised [2019/07/03 14:15]
lasma
lv:or_aru_tasumised [2021/02/26 09:19]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Apmaksas žurnāls====== 
-Apmaksas žurnālā var vienlaicīgi ​apstiprināt vairākus izejošo ​maksājumu dokumentus, kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu uzdevumi''​. Atskaitē var arī iegūt informāciju par izejošajiem maksājumiem, kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu uzdevumi''​.\\+Apmaksas žurnāls ir atskaite par maksājuma uzdevumiem.\\ 
 +Izmantojot šo atskaiti, arī var izvēlēties,​ kuri maksājuma uzdevumu dokumenti jāiegrāmato un pēc tam vienlaicīgi ​iegrāmatot visus izvēlētos ​maksājuma uzdevumu ​dokumentus.\\ 
 +=====Maksājuma uzdevumu iegrāmatošana===== 
 +Lai vienlaicīgi iegrāmatotu vairākus ​maksājuma uzdevumu dokumentus:​\\ 
 +1) Jāatver atskaite Apmaksas žurnāls\\ 
 +kolonna PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Apmaksas žurnāls\\
 \\ \\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju,​ tiek ņemti vērā dati no izejošajiem maksājumiem,​ kuri atrodas dokumentu sarakstā ​''​Maksājumu uzdevumi''​. Atsevišķi izveidoti grāmatojumikuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemti vērā.\\ +2) Atskaitē pie ''​Periods'' ​jānorāda periodskurā ietilpstošie maksājuma uzdevumu dokumenti jāiegrāmato (dokumenti tiks atlasīti atskaitē ​pēc dokumentu galvenē ​norādītā datuma).\\ 
-=====Vairāku izejošmaksājumu apstiprināšana===== +Jānorāda izvēles iespēja ​''​neapstiprināts''​.\\ 
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos maksājumus, ​atskaitē ​Apmaksas žurnāls **jānorāda maksājuma dokumentu periods un jānorāda izvēles iespēja ​“Neapstiprināts”** (sk. attēlu).\\ +{{ :lv:apmaksas_z_1.png?direct ​|}} 
-{{ :lv:report_payments.png?nolink ​|}} +Ja nepieciešams, ​lai atskaitē tiktu parādīts maksājuma uzdevumu rindu saturs, tad arī ieliek ķeksītis pie ''​rādīt rindas''​.\\
-Ja nepieciešams, ​meklēšanas filtrā jānorāda arī citi meklēšanas kritēriji, piemēram, internetbankai atbilstošais maksājuma veids.\\+
 \\ \\
-**Pēc tam jānospiež poga ''​Atskaite''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.**\\+3) Jānospiež poga ''​Atskaite''​.\\
 \\ \\
-Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem izejošajiem ​maksājumiem.\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ​maksājuma uzdevumu dokumentiem.\\ 
-Sarakstā ​**ir jāieliek ​ķeksīši pie tiem maksājumiem, kuri jāapstiprina. Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT MAKSĀJUMUS''​.**\\ +Sarakstā ir jāatstāj ​ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato.\\ 
-{{ :​lv:​report_payments_checkboxes.png?​nolink |}}+ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT MAKSĀJUMUS''​.\\
 \\ \\
-**Pēc tam tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām ​nepieciešams apstiprināt visus norādītos maksājumus. Lai tos apstiprinātu,​ lodziņā ​nospiež poga ''​OK''​.**\\ +6) Tad tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāiegrāmato visi izvēlētie maksājuma uzdevumu dokumenti. Lai tos iegrāmatotu, lodziņā jānospiež poga ''​OK''​.\\
-=====Atskaites sagatavošana===== +
-**Lai atskaitē iegūtu informāciju par izejošajiem maksājumiem,​ noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams,​ informāciju par izejošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\ +
-\\ +
-Piemēram, var atlasīt ​maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi.\\ +
-Lai to izdarītu, lauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods vai arī lauciņā ''​Piegādātāju klase''​ ir jānorāda piegādātāju klases kods.\\ +
-Piegādātāju vai piegādātāju klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem izejošajiem maksājumiemkuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\ +
-\\ +
-Ja atskaites lauciņā ''​Maksājuma veids''​ norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par izejošajiem maksājumiem,​ kuri ir saistīti ar konkrēto maksājuma veidu.\\ +
-\\ +
-Savukārt izvēlnes ​lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Komentārs'',​ var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie,​ gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\ +
-\\ +
-Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem atskaitē nepieciešams atspoguļot informāciju, ​jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.\\ +
lv/or_aru_tasumised.txt · Labota: 2021/10/27 14:42 , labojis lasma