Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:leftnav

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:leftnav [2021/09/27 11:36]
lasma
lv:leftnav [2022/08/12 09:59] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
   * [[lv:​yldine|Vispārīgi]]   * [[lv:​yldine|Vispārīgi]]
-    * [[lv:news|Jaunumi]] +    * [[lv:news|Jaunākie Directo Help ieraksti]] 
-    * [[lv:start|BUJ]]+    * [[lv:start|Biežāk uzdotie jautājumi]]
     * [[lv:​portal|"​Directo"​ portāls]]     * [[lv:​portal|"​Directo"​ portāls]]
     * [[lv:​default|Galvenais logs]]     * [[lv:​default|Galvenais logs]]
Rinda 16: Rinda 16:
       * [[lv:​tekstid|Bieži izmantoto e-pasta tekstu izveidošana]]       * [[lv:​tekstid|Bieži izmantoto e-pasta tekstu izveidošana]]
       * [[lv:​datatyyp|Datulauku tipi]]       * [[lv:​datatyyp|Datulauku tipi]]
-      * [[lv:​document_closure|Perioda slēgšana dokumentu veidiem]] 
       * [[lv:​yld_numbriseeriad|Intervāli]]       * [[lv:​yld_numbriseeriad|Intervāli]]
       * [[lv:​users|Lietotāji]]       * [[lv:​users|Lietotāji]]
       * [[lv:​user_groups|Lietotāju grupas]]       * [[lv:​user_groups|Lietotāju grupas]]
-      * [[lv:kassa_seadistamine|Darbavietas]]+      * [[lv:event_statuses|Notikumu statusi]] 
 +      * [[lv:​event_types|Notikumu tipi]] 
 +      * [[lv:​kohustuslik|Obligāti aizpildāmie un ieteicamie dokumentu un kartīšu lauki]] 
 +      * [[lv:​document_closure|Perioda slēgšana dokumentu veidiem]] 
 +      * [[lv:​hankija_klass|Piegādātāju klases]] 
 +      * [[lv:​proj_stat|Projektu statusi]] 
 +      * [[lv:​proj_tyyp|Projektu tipi]]
     * [[lv:​finanses|Finanšu uzstādījumi]]     * [[lv:​finanses|Finanšu uzstādījumi]]
       * [[lv:​eelarve|Finanšu budžeti]]       * [[lv:​eelarve|Finanšu budžeti]]
       * [[lv:​konto|Kontu plāns]]       * [[lv:​konto|Kontu plāns]]
-      * [[lv:​eksportimine_panka|Maksājuma veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam]] 
       * [[lv:​fin_algsaldo|Operāciju kontu slēgšana]]       * [[lv:​fin_algsaldo|Operāciju kontu slēgšana]]
 +      * [[lv:​finkm|PVN kodi]]
 +      * [[lv:​tasumisviisid|Samaksas veidi]]
     * [[lv:​pardosanas_iestatijumi|Pārdošanas uzstādījumi]]     * [[lv:​pardosanas_iestatijumi|Pārdošanas uzstādījumi]]
       * [[lv:​aklassid|Artikulu klases]]       * [[lv:​aklassid|Artikulu klases]]
Rinda 33: Rinda 39:
       * [[lv:​customer_class|Klientu klases]]       * [[lv:​customer_class|Klientu klases]]
       * [[lv:​mueuegieelarve|Pārdošanas budžeti]]       * [[lv:​mueuegieelarve|Pārdošanas budžeti]]
 +      * [[lv:​tingimus|Samaksas termiņi]]
     * [[lv:​yld_personal2|Privātie (Lietotāja) uzstādījumi]]     * [[lv:​yld_personal2|Privātie (Lietotāja) uzstādījumi]]
       * [[lv:​yld_personal2#​rindu_skaita_noteiksana|Rindu skaita noteikšana]]       * [[lv:​yld_personal2#​rindu_skaita_noteiksana|Rindu skaita noteikšana]]
-      * [[lv:​yld_personal2#​e-pasta_sutisanas_iestatijumi|Pasta sūtīšanas iestatījumi]] ​    ​ +      * [[lv:​yld_personal2#​e-pasta_sutisanas_iestatijumi|E-pasta ​sūtīšanas iestatījumi]]  
-    * [[lv:yld_aru_menetlus|Dokumentu virzīšana (saskaņošana)]] +    * [[lv:ladu_seadistused|Noliktavas uzstādījumi]] 
-    * [[lv:​yld_retsept|Receptes ​(komplekti)]]+      * [[lv:​laod|Noliktavas]] 
 +      * [[lv:​otell_staatused|Pirkuma pasūtījumu statusi]] 
 +      ​* [[lv:​yld_retsept|Receptes]]
   * [[lv:​dokumendid|Dokumenti]]   * [[lv:​dokumendid|Dokumenti]]
-    * [[lv:sonumid|Ziņu sūtīšana dokumentos]]+    * [[lv:artikulu_lauki_dokumentos|Artikulu lauku attēlošana dokumentos]]
     * [[lv:​yld_print_form|Dokumentu izdrukas]]     * [[lv:​yld_print_form|Dokumentu izdrukas]]
     * [[lv:​yld_dok|Dokumentu pielikumi]]     * [[lv:​yld_dok|Dokumentu pielikumi]]
       * [[lv:​yld_aru_manused|Dokumenta izveidošana no pielikuma]]       * [[lv:​yld_aru_manused|Dokumenta izveidošana no pielikuma]]
 +    * [[lv:​sonumid|Ziņu sūtīšana dokumentos]]
     * [[lv:​yld_artikkel|Artikulu kartītes]]     * [[lv:​yld_artikkel|Artikulu kartītes]]
     * [[lv:​ladu_maha|Artikulu norakstīšana]]     * [[lv:​ladu_maha|Artikulu norakstīšana]]
Rinda 56: Rinda 66:
     * [[lv:​creditnote|Kredītrēķini]]     * [[lv:​creditnote|Kredītrēķini]]
     * [[lv:​leping|Līgumi]]     * [[lv:​leping|Līgumi]]
-    * [[lv:tasumine|Maksājuma uzdevumi]]+    * [[lv:yld_maksegraafik|Maksājumu grafiks]] 
 +    * [[lv:​or_tasumine|Maksājuma uzdevumi]] 
 +    * [[lv:​event|Notikumi]] 
 +    * [[lv:​objekt|Objekti]]
     * [[lv:​yld_inventar|Pamatlīdzekļi]]     * [[lv:​yld_inventar|Pamatlīdzekļi]]
     * [[lv:​yld_hankija|Piegādātāju kartītes]]     * [[lv:​yld_hankija|Piegādātāju kartītes]]
 +    * [[lv:​otell_tellimus|Pirkuma pasūtījumi]]
     * [[lv:​mr_arve|Rēķini]]     * [[lv:​mr_arve|Rēķini]]
     * [[lv:​sissetulek|Saņemtās preces]]     * [[lv:​sissetulek|Saņemtās preces]]
 +    * [[lv:​fin_kanne|Transakcijas jeb grāmatojumi]]
   * [[lv:​aruanded|Atskaites]]   * [[lv:​aruanded|Atskaites]]
     * [[lv:​or_aru_tasu_ennustus|Apmaksas prognoze]]     * [[lv:​or_aru_tasu_ennustus|Apmaksas prognoze]]
     * [[lv:​or_aru_tasumised|Apmaksas žurnāls]]     * [[lv:​or_aru_tasumised|Apmaksas žurnāls]]
     * [[lv:​ladu_aru_artikli_ajalugu|Artikulu kustības pārskats]]     * [[lv:​ladu_aru_artikli_ajalugu|Artikulu kustības pārskats]]
 +    * [[lv:​otell_aru_koond|Apvienotais pirkuma pasūtījums]]
 +    * [[lv:​fin_aru_bil|Bilance]]
     * [[lv:​mr_aru_hinnakiri|Cenu lapas]]     * [[lv:​mr_aru_hinnakiri|Cenu lapas]]
     * [[lv:​mr_saldokinnitus|Debitoru salīdzināšanas akti]]     * [[lv:​mr_saldokinnitus|Debitoru salīdzināšanas akti]]
 +    * [[lv:​yld_aru_menetlus|Dokumentu parakstīšana un atskaite Saskaņošana]]
     * [[lv:​mr_aru_laek_ennustus|Ieskaitīšanas prognoze]]     * [[lv:​mr_aru_laek_ennustus|Ieskaitīšanas prognoze]]
     * [[lv:​ladu_aru_intrastat|Intrastat]]     * [[lv:​ladu_aru_intrastat|Intrastat]]
 +    * [[lv:​yld_aru_muudatused|Izmaiņas]]
     * [[lv:​fin_aru_per|Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite]]     * [[lv:​fin_aru_per|Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite]]
     * [[lv:​mr_aru_kl_stat|Klientu statistika]]     * [[lv:​mr_aru_kl_stat|Klientu statistika]]
     * [[lv:​or_saldokinnitus|Kreditoru salīdzināšanas akti]]     * [[lv:​or_saldokinnitus|Kreditoru salīdzināšanas akti]]
     * [[lv:​yld_aru_log|Lietojuma reģistrs]]     * [[lv:​yld_aru_log|Lietojuma reģistrs]]
 +    * [[lv:​yld_aru_lepingud|Līgumu saraksts]]
     * [[lv:​mr_aru_laekumised|Maksājumu žurnāls]]     * [[lv:​mr_aru_laekumised|Maksājumu žurnāls]]
     * [[lv:​mr_aru_arved_maksmata|Neapmaksātie rēķini]]     * [[lv:​mr_aru_arved_maksmata|Neapmaksātie rēķini]]
     * [[lv:​ladu_aru_seis|Noliktavas atlikums]]     * [[lv:​ladu_aru_seis|Noliktavas atlikums]]
 +    * [[lv:​yld_aru_events|Notikumu saraksts]]
     * [[lv:​mr_aru_reskontro|Pārdošanas reģistrs]]     * [[lv:​mr_aru_reskontro|Pārdošanas reģistrs]]
 +    * [[lv:​fin_aru_kasu|Peļņas vai zaudējumu aprēķins]]
     * [[lv:​mr_aru_per|Periodiskais klientu pārskats]]     * [[lv:​mr_aru_per|Periodiskais klientu pārskats]]
     * [[lv:​or_aru_per|Periodiskais piegādātāju pārskats]]     * [[lv:​or_aru_per|Periodiskais piegādātāju pārskats]]
-    * [[lv:​or_aru_hank_stat|Piegādātāja statistika]]+    * [[lv:​or_aru_hank_stat|Piegādātāju statistika]]
     * [[lv:​or_aru_reskontro|Pirkumu reģistrs]]     * [[lv:​or_aru_reskontro|Pirkumu reģistrs]]
     * [[lv:​yld_aru_projekt_koond|Projekta kopsavilkums]]     * [[lv:​yld_aru_projekt_koond|Projekta kopsavilkums]]
 +    * [[lv:​yld_aru_projekt_stat|Projektu statistika]]
     * [[lv:​kaibemaks|PVN deklarācija]]     * [[lv:​kaibemaks|PVN deklarācija]]
     * [[lv:​mr_aru_realisatsioon|Realizācija]]     * [[lv:​mr_aru_realisatsioon|Realizācija]]
Rinda 95: Rinda 118:
     * [[lv:​absences|Prombūtņu veidi jeb kavējumu tipi]]     * [[lv:​absences|Prombūtņu veidi jeb kavējumu tipi]]
     * [[lv:​per_maksuvalem|Nodokļu formulas]]     * [[lv:​per_maksuvalem|Nodokļu formulas]]
-    * [[lv:​per_ajad|Prombūtņu ​ievadīšana]]+    * [[lv:​per_ajad|Prombūtņu ​reģistrēšana]]
     * [[lv:​per_pyhad|Valsts oficiālās svētku dienas]]     * [[lv:​per_pyhad|Valsts oficiālās svētku dienas]]
     * [[lv:​working_day_card|Pārceltās darba dienas]]     * [[lv:​working_day_card|Pārceltās darba dienas]]
lv/leftnav.1632731781.txt.gz · Labota: 2021/09/27 11:36 , labojis lasma