Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:leftnav

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:leftnav [2021/04/12 14:07]
lasma
lv:leftnav [2022/01/05 13:35] (patlaban)
lasma
Rinda 2: Rinda 2:
     * [[lv:​news|Jaunumi]]     * [[lv:​news|Jaunumi]]
     * [[lv:​start|BUJ]]     * [[lv:​start|BUJ]]
 +    * [[lv:​portal|"​Directo"​ portāls]]
     * [[lv:​default|Galvenais logs]]     * [[lv:​default|Galvenais logs]]
     * [[lv:​t_list|Dokumentu saraksti]]     * [[lv:​t_list|Dokumentu saraksti]]
Rinda 23: Rinda 24:
       * [[lv:​eelarve|Finanšu budžeti]]       * [[lv:​eelarve|Finanšu budžeti]]
       * [[lv:​konto|Kontu plāns]]       * [[lv:​konto|Kontu plāns]]
-      * [[lv:​eksportimine_panka|Maksājuma veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam]] 
       * [[lv:​fin_algsaldo|Operāciju kontu slēgšana]]       * [[lv:​fin_algsaldo|Operāciju kontu slēgšana]]
     * [[lv:​pardosanas_iestatijumi|Pārdošanas uzstādījumi]]     * [[lv:​pardosanas_iestatijumi|Pārdošanas uzstādījumi]]
Rinda 32: Rinda 32:
       * [[lv:​customer_class|Klientu klases]]       * [[lv:​customer_class|Klientu klases]]
       * [[lv:​mueuegieelarve|Pārdošanas budžeti]]       * [[lv:​mueuegieelarve|Pārdošanas budžeti]]
 +      * [[lv:​tingimus|Samaksas termiņi]]
     * [[lv:​yld_personal2|Privātie (Lietotāja) uzstādījumi]]     * [[lv:​yld_personal2|Privātie (Lietotāja) uzstādījumi]]
       * [[lv:​yld_personal2#​rindu_skaita_noteiksana|Rindu skaita noteikšana]]       * [[lv:​yld_personal2#​rindu_skaita_noteiksana|Rindu skaita noteikšana]]
Rinda 38: Rinda 39:
     * [[lv:​yld_retsept|Receptes (komplekti)]]     * [[lv:​yld_retsept|Receptes (komplekti)]]
   * [[lv:​dokumendid|Dokumenti]]   * [[lv:​dokumendid|Dokumenti]]
 +    * [[lv:​sonumid|Ziņu sūtīšana dokumentos]]
     * [[lv:​yld_print_form|Dokumentu izdrukas]]     * [[lv:​yld_print_form|Dokumentu izdrukas]]
     * [[lv:​yld_dok|Dokumentu pielikumi]]     * [[lv:​yld_dok|Dokumentu pielikumi]]
       * [[lv:​yld_aru_manused|Dokumenta izveidošana no pielikuma]]       * [[lv:​yld_aru_manused|Dokumenta izveidošana no pielikuma]]
 +    * [[lv:​yld_artikkel|Artikulu kartītes]]
     * [[lv:​ladu_maha|Artikulu norakstīšana]]     * [[lv:​ladu_maha|Artikulu norakstīšana]]
     * [[lv:​fin_kulutus|Avansa norēķini]]     * [[lv:​fin_kulutus|Avansa norēķini]]
Rinda 47: Rinda 50:
     * [[lv:​mr_laekumine|Ienākošie maksājumi]]     * [[lv:​mr_laekumine|Ienākošie maksājumi]]
     * [[lv:​or_arve|Ienākošie rēķini]]     * [[lv:​or_arve|Ienākošie rēķini]]
 +    * [[lv:​fin_tasaarveldus|Ieskaits]]
     * [[lv:​ladu_inventuur|Inventarizācija]]     * [[lv:​ladu_inventuur|Inventarizācija]]
     * [[lv:​yld_klient|Klientu kartītes]]     * [[lv:​yld_klient|Klientu kartītes]]
Rinda 52: Rinda 56:
     * [[lv:​creditnote|Kredītrēķini]]     * [[lv:​creditnote|Kredītrēķini]]
     * [[lv:​leping|Līgumi]]     * [[lv:​leping|Līgumi]]
-    * [[lv:tasumine|Maksājuma uzdevumi]]+    * [[lv:yld_maksegraafik|Maksājumu grafiks]] 
 +    * [[lv:​or_tasumine|Maksājuma uzdevumi]] 
 +    * [[lv:​event|Notikumi]]
     * [[lv:​yld_inventar|Pamatlīdzekļi]]     * [[lv:​yld_inventar|Pamatlīdzekļi]]
     * [[lv:​yld_hankija|Piegādātāju kartītes]]     * [[lv:​yld_hankija|Piegādātāju kartītes]]
Rinda 66: Rinda 72:
     * [[lv:​ladu_aru_intrastat|Intrastat]]     * [[lv:​ladu_aru_intrastat|Intrastat]]
     * [[lv:​fin_aru_per|Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite]]     * [[lv:​fin_aru_per|Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite]]
 +    * [[lv:​mr_aru_kl_stat|Klientu statistika]]
     * [[lv:​or_saldokinnitus|Kreditoru salīdzināšanas akti]]     * [[lv:​or_saldokinnitus|Kreditoru salīdzināšanas akti]]
     * [[lv:​yld_aru_log|Lietojuma reģistrs]]     * [[lv:​yld_aru_log|Lietojuma reģistrs]]
 +    * [[lv:​yld_aru_lepingud|Līgumu saraksts]]
     * [[lv:​mr_aru_laekumised|Maksājumu žurnāls]]     * [[lv:​mr_aru_laekumised|Maksājumu žurnāls]]
-    * [[lv:​mr_aru_arved_maksmata|Nesamaksātie rēķini]]+    * [[lv:​mr_aru_arved_maksmata|Neapmaksātie rēķini]]
     * [[lv:​ladu_aru_seis|Noliktavas atlikums]]     * [[lv:​ladu_aru_seis|Noliktavas atlikums]]
     * [[lv:​mr_aru_reskontro|Pārdošanas reģistrs]]     * [[lv:​mr_aru_reskontro|Pārdošanas reģistrs]]
-    * [[lv:​or_aru_hank_stat|Piegādātāja statistika]]+    ​* [[lv:​fin_aru_kasu|Peļņas vai zaudējumu aprēķins]] 
 +    * [[lv:​mr_aru_per|Periodiskais klientu pārskats]] 
 +    * [[lv:​or_aru_per|Periodiskais piegādātāju pārskats]] 
 +    ​* [[lv:​or_aru_hank_stat|Piegādātāju statistika]]
     * [[lv:​or_aru_reskontro|Pirkumu reģistrs]]     * [[lv:​or_aru_reskontro|Pirkumu reģistrs]]
 +    * [[lv:​yld_aru_projekt_koond|Projekta kopsavilkums]]
     * [[lv:​kaibemaks|PVN deklarācija]]     * [[lv:​kaibemaks|PVN deklarācija]]
 +    * [[lv:​mr_aru_realisatsioon|Realizācija]]
     * [[lv:​mr_aru_arved|Rēķinu žurnāls]]     * [[lv:​mr_aru_arved|Rēķinu žurnāls]]
     * [[lv:​mr_aru_art_stat|Statistika par artikuliem]]     * [[lv:​mr_aru_art_stat|Statistika par artikuliem]]
Rinda 81: Rinda 94:
     * [[lv:​per_tasumine|Algas avansu izmaksāšana]]     * [[lv:​per_tasumine|Algas avansu izmaksāšana]]
     * [[lv:​per_aru_palgad|Algu atskaite]]     * [[lv:​per_aru_palgad|Algu atskaite]]
 +    * [[lv:​per_aru_tooajad|Atskaite Kavējumi]]
     * [[lv:​per_ametikohad|Amati]]     * [[lv:​per_ametikohad|Amati]]
-    * [[lv:absences|Kavējumu tipi]] +    * [[lv:per_persoon|Darbinieku kartītes]] 
-    * [[lv:per_aru_tooajad|Kavējumu ​atskaite]]+    * [[lv:absences|Prombūtņu veidi jeb kavējumu ​tipi]]
     * [[lv:​per_maksuvalem|Nodokļu formulas]]     * [[lv:​per_maksuvalem|Nodokļu formulas]]
-    * [[lv:​per_persoon|Personāla kartītes]] 
     * [[lv:​per_ajad|Prombūtņu ievadīšana]]     * [[lv:​per_ajad|Prombūtņu ievadīšana]]
     * [[lv:​per_pyhad|Valsts oficiālās svētku dienas]]     * [[lv:​per_pyhad|Valsts oficiālās svētku dienas]]
lv/leftnav.1618225666.txt.gz · Labota: 2021/04/12 14:07 , labojis lasma