Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:leftnav

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:leftnav [2021/01/08 14:40]
lasma
lv:leftnav [2021/04/13 09:19] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
   * [[lv:​yldine|Vispārīgi]]   * [[lv:​yldine|Vispārīgi]]
 +    * [[lv:​news|Jaunumi]]
     * [[lv:​start|BUJ]]     * [[lv:​start|BUJ]]
     * [[lv:​default|Galvenais logs]]     * [[lv:​default|Galvenais logs]]
Rinda 34: Rinda 35:
       * [[lv:​yld_personal2#​rindu_skaita_noteiksana|Rindu skaita noteikšana]]       * [[lv:​yld_personal2#​rindu_skaita_noteiksana|Rindu skaita noteikšana]]
       * [[lv:​yld_personal2#​e-pasta_sutisanas_iestatijumi|Pasta sūtīšanas iestatījumi]] ​           * [[lv:​yld_personal2#​e-pasta_sutisanas_iestatijumi|Pasta sūtīšanas iestatījumi]] ​    
-    * [[lv:​yld_aru_menetlus|Dokumentu virzīšana]]+    * [[lv:​yld_aru_menetlus|Dokumentu virzīšana ​(saskaņošana)]]
     * [[lv:​yld_retsept|Receptes (komplekti)]]     * [[lv:​yld_retsept|Receptes (komplekti)]]
   * [[lv:​dokumendid|Dokumenti]]   * [[lv:​dokumendid|Dokumenti]]
Rinda 48: Rinda 49:
     * [[lv:​ladu_inventuur|Inventarizācija]]     * [[lv:​ladu_inventuur|Inventarizācija]]
     * [[lv:​yld_klient|Klientu kartītes]]     * [[lv:​yld_klient|Klientu kartītes]]
 +    * [[lv:​tell_tellimus|Klientu pasūtījumi]]
     * [[lv:​creditnote|Kredītrēķini]]     * [[lv:​creditnote|Kredītrēķini]]
     * [[lv:​leping|Līgumi]]     * [[lv:​leping|Līgumi]]
Rinda 60: Rinda 62:
     * [[lv:​ladu_aru_artikli_ajalugu|Artikulu kustības pārskats]]     * [[lv:​ladu_aru_artikli_ajalugu|Artikulu kustības pārskats]]
     * [[lv:​mr_aru_hinnakiri|Cenu lapas]]     * [[lv:​mr_aru_hinnakiri|Cenu lapas]]
 +    * [[lv:​mr_saldokinnitus|Debitoru salīdzināšanas akti]]
     * [[lv:​mr_aru_laek_ennustus|Ieskaitīšanas prognoze]]     * [[lv:​mr_aru_laek_ennustus|Ieskaitīšanas prognoze]]
     * [[lv:​ladu_aru_intrastat|Intrastat]]     * [[lv:​ladu_aru_intrastat|Intrastat]]
     * [[lv:​fin_aru_per|Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite]]     * [[lv:​fin_aru_per|Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite]]
 +    * [[lv:​or_saldokinnitus|Kreditoru salīdzināšanas akti]]
     * [[lv:​yld_aru_log|Lietojuma reģistrs]]     * [[lv:​yld_aru_log|Lietojuma reģistrs]]
     * [[lv:​mr_aru_laekumised|Maksājumu žurnāls]]     * [[lv:​mr_aru_laekumised|Maksājumu žurnāls]]
Rinda 75: Rinda 79:
     * [[lv:​fin_aru_pea|Virsgrāmata]]     * [[lv:​fin_aru_pea|Virsgrāmata]]
   * [[lv:​salaries|Algu modulis]]   * [[lv:​salaries|Algu modulis]]
 +    * [[lv:​per_tasumine|Algas avansu izmaksāšana]]
     * [[lv:​per_aru_palgad|Algu atskaite]]     * [[lv:​per_aru_palgad|Algu atskaite]]
-    * [[lv:per_pyhad|Brīvdienas kartīte]] +    * [[lv:per_aru_tooajad|Atskaite Kavējumi]] 
-    * [[lv:working_day_card|Darba dienas ​kartīte]] +    * [[lv:per_ametikohad|Amati]] 
-    * [[lv:​absences|Kavējumu tipi]] +    * [[lv:​per_persoon|Darbinieku ​kartītes]] 
-    * [[lv:per_aru_tooajad|Kavējumu atskaite]] +    * [[lv:​absences|Prombūtņu veidi jeb kavējumu tipi]] 
-    * [[lv:per_persoon|Personāla kartītes]]+    * [[lv:per_maksuvalem|Nodokļu formulas]] 
 +    * [[lv:​per_ajad|Prombūtņu ievadīšana]] 
 +    * [[lv:​per_pyhad|Valsts oficiālās svētku dienas]] 
 +    * [[lv:working_day_card|Pārceltās darba dienas]]
   * [[lv:​hooldus|Uzturēšana]]   * [[lv:​hooldus|Uzturēšana]]
     * [[lv:​hooldus#​dokumentu_atverejs|Dokumentu atvērējs]]     * [[lv:​hooldus#​dokumentu_atverejs|Dokumentu atvērējs]]
lv/leftnav.1610109601.txt.gz · Labota: 2021/01/08 14:40 , labojis lasma