Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2019/01/15 10:59]
lasma
lv:finanses [2020/03/04 14:40]
marija
Rinda 1: Rinda 1:
-======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam====== +Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ 
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst,​ ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ +Finanšu uzstādījumus ​var atvērtno galvenā loga uzklikšķinot uz ''​Galvenie uzstādījumi''​.\\ 
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatusir jābūt veiktai** “Directo” maksājuma dokumentā norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\+{{ :​lv:​finance_settings.png?​nolink |}}
  
-Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Samaksas veidi''​ un samaksas ​veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda. (Ja konkrētais samaksas veids vēl nav izveidots, tad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.)\\ +=====Jauna ​samaksas ​veida pievienošana=====
-\\ +
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\+
  
-**Samaksas ​veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:​**\\ +Samaksas ​veids Directo g-kārt tiek izmantots ienākošajos maksājumu un maksājuma ​uzdevumu dokumentos ​(kā arī maksājumos avansa norēķinu personāun algu maksājumosun tajā tiek noteikts ar kādu finanšu kontu tiks veikti šie norēķini
-• ''​Kods''​ – **maksājuma ​veida īsais nosaukums** ​(kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes ​un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.\\ +Tas var uzņēmuma ​bankas ​konts maksājuma veidam ​BANKA (vai vairākiem, atbilstoši katram bankas kontam, ja tie ir vairākivai ir konti vairākās bankās)vai tas var būt kāds cits finanšu ​kontskas tiks izmantots rēķinu noslēgšanaipiemēramieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts.
-• ''​Komentārs''​ – lauciņš, kurā var norādīar samaksas veidu saistītu informāciju. Šajā lauciņā parasti norāda ​bankas ​nosaukumu.\\ +
-• ''​Konts''​ – **maksājuma veidam ​atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ +
-• ''​Bankas konts''​.\\ +
-• ''​Banka''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam ​atbilstošā ​banka**.\\ +
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā bankatad ir jāizveido konkrētās bankas kartīte. Lai to izdarītujāatver finanšu ​uzstādījumu sadaļa ''​Bankas''​tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'',​ kartītē noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu)bankas nosaukums un SWIFT kods, un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-• ''​Eksporta tips''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. ISO XML formāts “Directo” tiek apzīmēts kā ''​SEPA EST''​. Ja internetbanka atbalsta ISO XML formātutad kā eksporta tipu ir ieteicams norādīt ''​18 (SEPA EST)'',​ jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī citu formātu failus).\\+
  
-Kad samaksas ​veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācijatā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+Lai izveidotu jaunu samaksas ​veidu, jāieiet finanšu iestatījumos un kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi, kuru atverot, jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.
  
-======Vidustransakcija====== +Samaksas veida kartītē ​jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +  ​Kods sais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem
-\\ +  * Komentārs (samaksas veida aprakstslai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās,​ ka katra grāmatvedības konta kartītē ​ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ''​3 (Ienākums)'',​ bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda ''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ +  ​* Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos).
-\\ +
-Lai izveidotu vidustransakciju,​ jāatver finanšu iestatījumu sadaļa ''​Vidus Transakcijas''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokumentskurā var izveidot vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ​ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +
-\\ +
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +
-\\ +
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​3 ​(Ienākums)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink&​ |}} +
- +
-Tad dokuments ​tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem, un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "​Directo"​ aizpildītajām rindām).\\ +
- +
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+
lv/finanses.txt · Labota: 2020/12/14 02:34 , labojis marija