Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/12/05 10:11]
lasma
lv:finanses [2019/01/17 16:15]
lasma dzēsts
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu budžeti====== 
-=====Finanšu budžeta izveidošana===== 
-Lai izveidotu finanšu budžetu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Budžeti''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērta jauna finanšu budžeta kartīte.\\ 
-\\ 
-**Budžets jāaizpilda,​ lauciņos ''​Konts''​ norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ 
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}} 
-\\ 
-• Lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda **finanšu intervāls**,​ kurš noteiks dokumenta numuru.\\ 
-• Lauciņā ''​Tips''​ ir jāieraksta **budžeta identifikators**,​ piemēram, “2019”.\\ 
-• Lauciņā ''​Datums''​ ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ 
-• Lauciņā ''​Apraksts''​ ir jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ 
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**,​ tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kurā sākas ar vārdu ''​noklusējums'',​ lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ 
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink&​600 |}} 
-\\ 
-Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana''​ un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ norādītajai informācijai.\\ 
-\\ 
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāaizpilda,​ jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.\\ 
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink&​500 |}} 
-Nospiežot pogu ''​Sadalīt budžetus'',​ tiks atvērta jauna cilne. Tajā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie teksta ''​Periods'',​ var izvēlēties,​ vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ 
-\\ 
-Savukārt pie ''​Laiki''​ jānorāda periodu skaits.\\ 
-\\ 
-Šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem:​\\ 
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink&​460 |}} 
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga ''​Nosūtīt''​.\\ 
-\\ 
-**Tad tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:​ 
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?​nolink |}} 
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**,​ ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''​Izplatīties''​.\\ 
-{{ :​lv:​budzets_izplatities.png?​nolink |}} 
-\\ 
-Piemērā redzams, ka pēc pogas ''​Izplatīties''​ nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:​\\ 
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} 
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Pievienot summu'',​ tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ 
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Izplatīt iepriekšējo sezonu'',​ summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ 
-• Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt.\\ 
-\\ 
-**Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu ''​Taisīt budžetu''​**.\\ ​ 
-{{ :​lv:​taisit_budzetu.png?​nolink |}} 
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Visiem šādi izveidotiem budžetiem būs piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019), un visi budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Budžeti''​.\\ 
- 
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== 
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot atskaiti P/Z aprēķins.**\\ 
- 
-Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.\\ 
-\\ 
-• Vispirms **jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ 
-• Pēc tam **lauciņos pie ''​1. periods''​ jānorāda periods, par kuru nepieciešams iegūt datus**.\\ 
-{{ :​lv:​1periods.png?​nolink&​500 |}} 
-\\ 
-• **Pēc tam jānospiež poga ''​Salīdzināt''​**.\\ 
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink&​500 |}} 
-\\ 
-Pēc pogas ''​Salīdzināt''​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu ''​4. periods''​.\\ 
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink&​500 |}} 
-\\ 
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''​4. periods'',​ jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**.\\ 
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink&​500 |}} 
-\\ 
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda "​Directo"​ izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ 
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink&​500 |}} 
-\\ 
-• Lauciņā ''​Atskaite''​ jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.\\ 
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} 
-• Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.\\ 
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\ 
-{{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}} 
-\\ 
- 
 ======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam====== ======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam======
 **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst,​ ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst,​ ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\
Rinda 86: Rinda 17:
  
 Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija,​ tā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija,​ tā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
- 
-======Vidustransakcija====== 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ 
-\\ 
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās,​ ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ''​3 (Ienākums)'',​ bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda ''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ 
-\\ 
-Lai izveidotu vidustransakciju,​ jāatver finanšu iestatījumu sadaļa ''​Vidus Transakcijas''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\ 
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ 
-\\ 
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ 
-\\ 
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​3 (Ienākums)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ 
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}} 
- 
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ 
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink&​ |}} 
- 
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem, un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "​Directo"​ aizpildītajām rindām).\\ 
- 
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ 
lv/finanses.txt · Labota: 2020/12/14 02:34 , labojis marija