Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:customer_class

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:customer_class [2021/01/14 10:03]
lasma
lv:customer_class [2021/01/19 14:06] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 Lai atskaitēs varētu iegūt datus par dažādām klientu grupām, klientus var iekļaut klientu klasēs. Atskaitēs norādot klientu klasi, atskaites tiks sagatavotas par tiem klientiem, kuru kartītēs šobrīd ir norādīta konkrētā klientu klase.\\ Lai atskaitēs varētu iegūt datus par dažādām klientu grupām, klientus var iekļaut klientu klasēs. Atskaitēs norādot klientu klasi, atskaites tiks sagatavotas par tiem klientiem, kuru kartītēs šobrīd ir norādīta konkrētā klientu klase.\\
 \\ \\
-Klientus iekļauj klientu klasēs arī tad, ja konkrētiem klientiem jāpiešķir ​priekšapmaksu ​un/vai debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos noteiktā, jo klientu klases kartītē var norādīt ​priekšapmaksu ​un debitoru kontus, kuri jāattiecina uz klientu klasē esošajiem klientiem.\\+Klientus iekļauj klientu klasēs arī tad, ja konkrētiem klientiem jāpiešķir ​avansu ​un/vai debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos noteiktā, jo klientu klases kartītē var norādīt ​avansu ​un debitoru kontus, kuri jāattiecina uz klientu klasē esošajiem klientiem.\\
 ======Klientu klases izveidošana====== ======Klientu klases izveidošana======
 Lai izveidotu klientu klases kartīti, jāatver pārdošanas uzstādījumu sadaļa ''​Klientu klases''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ Lai izveidotu klientu klases kartīti, jāatver pārdošanas uzstādījumu sadaļa ''​Klientu klases''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
Rinda 11: Rinda 11:
 Pārējie lauciņi jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības.\\ Pārējie lauciņi jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības.\\
 • ''​CENU FORMULA''​ – ja uz visiem klientu klasē esošajiem klientiem vienmēr attiecas konkrēta cenu formula, tad šajā lauciņā var norādīt konkrētās cenu formulas kodu.\\ • ''​CENU FORMULA''​ – ja uz visiem klientu klasē esošajiem klientiem vienmēr attiecas konkrēta cenu formula, tad šajā lauciņā var norādīt konkrētās cenu formulas kodu.\\
-• ''​PP KONTS''​ – priekšapmaksu ​konts. Tas jānorāda tad, ja klientu ​klasei ​piemēro priekšapmaksu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos ​noteiktā konta.\\ +• ''​PP KONTS''​ – avansu ​konts. Tas jānorāda tad, ja klientu ​klasē ietilpstošo klientu avansi ​grāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos ​norādītā avansu ​konta.\\ 
-• ''​DEBITORU KONTS''​ -  jānorāda tad, ja klientu ​klasei ​jāpiemēro debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos ​noteiktā.\\+• ''​DEBITORU KONTS''​ -  jānorāda tad, ja klientu ​klasē ietilpstošajiem klientiem ​jāpiemēro debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos ​norādītā konta.\\
 \\ \\
 Lai saglabātu kartīti un tajā veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai saglabātu kartīti un tajā veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/customer_class.txt · Labota: 2021/01/19 14:06 , labojis lasma