Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:per_palk

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:per_palk [2019/10/20 12:13]
lida [1. Vidurkių skaičiavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai]
lt:per_palk [2021/10/19 11:09] (esamas)
ieva [3. Nedarbingumų atvaizdavimas DU dokumente]
Linija 1: Linija 1:
 ====== Darbo užmokesčio priskaitymas ====== ====== Darbo užmokesčio priskaitymas ======
  
-===== 1. Vidurkių skaičiavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai =====+Bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis,​ tenkantis vienam samdomajam darbuotojui (neatskaičius fizinių asmenų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo mokesčių, kuriuos moka darbuotojas).
  
-Kuriant priskaitymo dokumentąkuris turi įtakos vidurkių skaičiavimui ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai patikrinkite ​ **Salary periodization** nustatymąNUSTATYMIPAGRINDINIAI NUSTATYMAIFINANSŲ NUSTATYMAI→Salary periodization:​+Norėdami priskaičiuoti darbo užmokestįeikitePAGRINDINIS MENIUPERSONALASDarbo užmokestis
  
-  ​* **with transaction** - priskaitymo dokumento korespondencija bus išskaidyta į laikotarpius;​ +Spaudžiate F2 arba mygtuką F2-Naujas 
-  * **only calculation** - priskaitymo dokumento korespondencija nebus skaidoma į laikotarpius,​ tačiau darys įtaką vidurkio skaičiavimui.+ 
 +===== 1. Priskaitymas ===== 
 + 
 +Pildomi laukai: 
 +  ​* **Data** – darbo užmokesčio priskaitymo data (paskutinė mėnesio diena); 
 +  * **Laikotarpio pr.** – laikotarpio,​ už kurį priskaitomas darbo užmokestis,​ pradžia; 
 +  * **Pabaiga** – laikotarpio,​ už kurį priskaitomas darbo užmokestis,​ pabaiga; 
 +  * **Mėn. kodas** – mėnesio, už kurį daromas DU priskaitymas,​ kodas. Dokumente esantis **Mėn. kodas** gali apjungti keletą priskaitymų,​ atliekamų ta patį mėn.  
 + 
 +{{ :​lt:​du_priskaitymas.png |}} 
 + 
 +  * Jei norite užpildyti darbo užmokesčio dokumentą vienam darbuotojui,​ užpildžius ir išsaugojus dokumento antraštę, spauskite **Pridėti padalinio darbuotojus**. Naujai atsidariusiame lange ištrinkit visus darbuotojus,​ išskyrus tą, kuriam norite paskaičiuoti darbo užmokestį ir spauskite **Užpildyti dokumentą** Jei viskas teisinga, išsaugokite dokumentą spausdami mygtuką **Išsaugoti**. Jei dokumentas baigtas pildyti, spauskite **Patvirtinti** ir **Išsaugoti**;​ 
 +  * Jei darbo užmokestį norite skaičiuoti visiems darbuotojams,​ užpildžius ir išsaugojus dokumento antraštę, spauskite **Pridėti padalinio darbuotojus**. Naujai atsidariusiame lange spauskite **Užpildyti dokumentą** - užsipildžius dokumento eilutėms galite jį išsaugoti arba atlikti reikiamus pakeitimus:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​du_priskaitymas_visi.png |}} 
 + 
 +  * Jei visų darbuotojų kortelėse nurodoma, kad tai tam tikro padalinio darbuotojai (pavyzdžiui,​ DU ir NUOMA), tuomet įvedamas tam tikras padalinys ir dokumentą reikia išsaugoti. Tada atsiranda mygtukas **Pridėti padalinio darbuotojus**. Atsiradusioje lentelėje spausti mygtuką **Užpildyti dokumentą**,​ tada visi darbuotojai su savo formulėmis ir įkeliami į dokumentą. Analogiškai veikia mygtukas **Objekto darbuotojai**. Jei viskas teisingai užpildyta, spauskite mygtukus **Patvirtinti** ir **Išsaugoti**. 
 + 
 +===== 2. Vidurkių skaičiavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai ===== 
 + 
 +Kuriant priskaitymo dokumentą, kuris turi įtakos vidurkių skaičiavimui ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai patikrinkite ​ **DU išskaidymas į periodus** nustatymą: NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DU išskaidymas į periodus: 
 + 
 +  * **su korespondencija** - priskaitymo dokumento korespondencija bus išskaidyta į laikotarpius;​ 
 +  * **tik skaičiavimas** - priskaitymo dokumento korespondencija nebus skaidoma į laikotarpius,​ tačiau darys įtaką vidurkio skaičiavimui.
       ​       ​
 Kuriant darbo užmokesčio dokumentą: Kuriant darbo užmokesčio dokumentą:
-  * **Laikotarpio pr.** ir **Pabaiga** - nurodykite laikotarpį kuriam šis priedas darys įtaką vidurkio skaičiavimui;​+  * **Laikotarpio pr.** ir **Pabaiga** - nurodykite laikotarpįkuriam šis priedas darys įtaką vidurkio skaičiavimui;​
   * Pažymėkite **Išskaidyti į periodus**;   * Pažymėkite **Išskaidyti į periodus**;
   * Užpildykite dokumento eilutes ir patvirtinkite dokumentą.   * Užpildykite dokumento eilutes ir patvirtinkite dokumentą.
  
 {{ :​lt:​du_met_premija.png |}} {{ :​lt:​du_met_premija.png |}}
 +
 +===== 3. Nedarbingumų atvaizdavimas DU dokumente =====
 +
 +Įvedus neatvykimai į darbą dokumentą ir nurodžius nedarbingumą (pvz. Atostogos), Darbo užmokesčio dokumente įsikels DU formulė su susijusiu nedarbingumu bei laukelyje PASTABA bus atvaizduojamas nedarbingumo laikotarpis:​
 +
 +{{ :​lt:​nedarbingumas_laikotarpiai.png |}}
 +
 +Darbo užmokesčio ataskaita su filtru PRELIMINARUS,​ taip pat galima matyti nedarbingumo laikotarpį:​
 +
 +{{ :​lt:​du_laikotarpiai.png |}}
lt/per_palk.1571562807.txt.gz · Keista: 2019/10/20 12:13 vartotojo lida