Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:du_formos

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:du_formos [2021/05/04 08:53]
ieva [3.3.2. Priskaitymo lapelių formavimas]
lt:du_formos [2021/10/15 14:43] (esamas)
ieva [1.3. PD aprašymas/kūrimas]
Linija 23: Linija 23:
   * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;​   * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;​
   * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija   * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija
-  * „01_LIGA_SICK“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami liga;+  * „03_LIGA_SICK“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami liga;
   * „01_PRASTOVA“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamos prastovos;   * „01_PRASTOVA“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamos prastovos;
   * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;​   * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;​
Linija 67: Linija 67:
   * 01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H;​   * 01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H;​
   * 01_NATURA_KIND;​   * 01_NATURA_KIND;​
-  * 01_LIGA_SICK;+  * 03_LIGA_SICK;
   * 01_PRASTOVA;​   * 01_PRASTOVA;​
   * ANTSTOLIS_SEIZURE;​   * ANTSTOLIS_SEIZURE;​
Linija 242: Linija 242:
   * **L13** - visada tuščias.   * **L13** - visada tuščias.
  
 +=== 2.1.2.3. GPM312U priedas ====
  
-=== 2.1.2.3. Deklaracijos formavimas ===+FIXME 
 + 
 +:!: Informacija apie tiekėją traukiama į **U** preidą jei teikėjo kortelės duomenų lauke **GPM U** (KODAS: ''​GPM_U''​) parinkta reikšmė **TAIP** 
 + 
 +:!: Jei norite duomenis teikti su skirtingomis reikšmemis būtina kurti atskiras teikėjų korteles 
 + 
 +  * **U1** - užpildoma viena reikšmė. :?: Jei užpildytos visos reikšmės - infomaija atvaizduojama pagal aukščiausią prioritetą,​ t. y. nuo ''​prioritetas 1''​ iki ''​prioritetas 6''​ 
 +    * (''​prioritetas 1''​) identifikacinis numeris (kodas) - nurodomas teiėkjo kortelės laukelyje **Įm. kodas** - nurodomas asmens kodas  
 +    * (''​prioritetas 2''​) verslo liudijimo numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1  
 + ​verslo liudijimo numeris** (kodas: ''​GPM_U1_VERSLO_LIUD''​) 
 +    * (''​prioritetas 3''​)PVM mokėtojo kodas - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. kodas** jei neužpildytas nei vienas iš tiekėjo kortelės duomenų laukų: ''​GPM_U1_IDENTNR'',​ ''​GPM_U1_VERSLO_LIUD'',​ ''​GPM_U1_IVPN'',​ ''​GPM_U1_LEIDGYV'',​ ''​GPM_U1_IDENTKODAS''​ 
 +    * (''​prioritetas 4''​) individualios veiklos numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 individualios veiklos numeris**(kodas:​ ''​GPM_U1_IVPN''​) 
 +    * (''​prioritetas 5''​) išduoto leidimo nuolat arba laikinai gyventi numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 Leidimas gyventi** (kodas: ''​GPM_U1_LEIDGYV''​) 
 +    * (''​prioritetas 6''​) Lietuvos ar užsienio vieneto identifikacinis kodas - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 Vieneto identifikacinis kodas **(kodas: ''​GPM_U1_IDENTKODAS''​) 
 +  * **U2**: :?: Jei užpildytos visos **U1** reikšmės - infomaija atvaizduojama pagal **U1** prioritetą 
 +    * įsirašo reikšmė **1** - jei užpildytas laukelis **Įm. kodas** 
 +    * įsirašo reikšmė **2** - jei užpildytas duomenų laukas **U1  
 + ​verslo liudijimo numeris** (kodas: ''​GPM_U1_VERSLO_LIUD''​) 
 +    * įsirašo reikšmė **3** - jei užpildytas teikėjo kortelės laukelis **PVM mok. kodas** ir neužpildytas nei vienas iš tiekėjo kortelės duomenų laukų: ''​GPM_U1_IDENTNR'',​ ''​GPM_U1_VERSLO_LIUD'',​ ''​GPM_U1_IVPN'',​ ''​GPM_U1_LEIDGYV'',​ ''​GPM_U1_IDENTKODAS''​ 
 +    * įsirašo reikšmė **4** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 individualios veiklos numeris**(kodas:​ ''​GPM_U1_IVPN''​) 
 +    * įsirašo reikšmė **5** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 Leidimas gyventi** (kodas: ''​GPM_U1_LEIDGYV''​) 
 +    * įsirašo reikšmė **6** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 Vieneto identifikacinis kodas **(kodas: ''​GPM_U1_IDENTKODAS''​) 
 +  * **U3** - teiėkjo kortelės laukelis **Pavadinimas** 
 +  * **U4** - visada reikšmė **B** 
 +  * **U5** - tiekėjo kortelės duomenų laukas **Išmokos rūšies kodas** (kodas: ''​GPM_ISMOKA''​) 
 +  * **U6** - užsipildo jei, tiekėjo kortelės duomenų lauke **U6 Pajamos natūra** (kodas: ''​GPM_U6_NATURA''​) parinkta reikšmė **N** 
 +  * **U7** - užsipildo tiekėjo kortelės duomenų lauke **U7 Individuali veikla / MB narys** (kodas: ''​GPM_U6_INVMB''​) parinkta reikšmę **D** arba **M** 
 +  * **U8** - išmokėta suma iš apmokėjimo dokumento laukelio **Sumokėta** 
 +  * **U9** - visada **0.00** 
 +  * **U10** - visada **0.00** 
 +  * **U11** - visada **0.00** 
 +  * **U12** - Tiekėjo korelės duomenų laukas **U12 Gimimo metai** (kodas: ''​GIMIMO_METAI''​) :?: Data atvaizduojama formatu ''​metai-mėnuo-diena''​ 
 +  * **U13** - Tiekėjo korelės duomenų laukas **U13 Užsienio mok. kodas/​tapatybės dok. Nr.** (kodas: ''​GPM_U13_TAPATYBNR''​) 
 +  * **U14** - Tiekėjo kortelės laukelis **Šalis** (atvaizduojamas šalies kodas) 
 +  * **U15** - Tiekėjo kortelės laukeliai: **Gatvė**, **Miestas**,​ **Pašto kodas** 
 +=== 2.1.2.4. Deklaracijos formavimas ===
  
 Deklaraciją formuojama iš ataskaitos **Apmokėjimų sąrašas**:​ **PIRKIMAI→ATASKAITOS→APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS** Deklaraciją formuojama iš ataskaitos **Apmokėjimų sąrašas**:​ **PIRKIMAI→ATASKAITOS→APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS**
Linija 334: Linija 370:
 {{ :​lt:​sam_liga2.png |}} {{ :​lt:​sam_liga2.png |}}
  
-:?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelę ​"​Always"​. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai,​ net ir tais atvejais, jei suma bus lygi nuliui.+:?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelę ​**VISADA**. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai,​ net ir tais atvejais, jei suma bus lygi nuliui.
 ==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ==== ==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ====
  
Linija 350: Linija 386:
 {{ :​lt:​sam_2019-09-11.png |}} {{ :​lt:​sam_2019-09-11.png |}}
  
-:?: Kaip suvesti duomenis į Directo, kad '​deklaracijos 4, 13 ir 14 laukelius (pagrindinis,​ t. y. pirmas deklaracijos lapas) užsipildytų automatiškai,​ skaitykite nustatymų skiltyje ​'2.1.4. Transporto parametrai".+:?: Kaip suvesti duomenis į Directo, kad '​deklaracijos 4, 13 ir 14 laukelius (pagrindinis,​ t. y. pirmas deklaracijos lapas) užsipildytų automatiškai,​ skaitykite nustatymų skiltyje 2.1.4. Transporto parametrai.
  
 ===== 2.4. 1SD ===== ===== 2.4. 1SD =====
Linija 499: Linija 535:
   * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**;   * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**;
   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​
-  * Pažymėkite požymį ​"Naudojami mokesčiai";+  * Pažymėkite požymį ​**Naudojami mokesčiai**; 
 +  * Pažymėkite požymį **DU formulės**;
   * Spaudžiame „Ataskaita“;​   * Spaudžiame „Ataskaita“;​
   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“
Linija 548: Linija 585:
   * Spaudžiame „Ataskaita“;​   * Spaudžiame „Ataskaita“;​
   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame SPAUSDINTI.   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame SPAUSDINTI.
 +
 +{{ :​lt:​priskaitymo_lapeliai.png |}}
  
 **Nuorodos:​** **Nuorodos:​**
lt/du_formos.1620107605.txt.gz · Keista: 2021/05/04 08:53 (redaguoti papildomomis priemonėmis)