Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalutfi:or_arve

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:or_arve [2016/04/13 11:18]
samuli
fi:or_arve [2020/01/29 14:04] (nykyinen)
samuli [Ostolasku]
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Ostolasku ====== ====== Ostolasku ======
 +Ostolasku on järkevintä muodostaa sitä vastaavalta ostotilaukselta tai varastokirjaukselta,​ mikäli sellainen on olemassa. Jotta ostotilaukselta voidaan luoda ostolasku, pitää ostotilauksen tila olla "​Otettu vastaan"​. ​
  
 +**Opastusvideot:​**
 +
 +  - [[fi:​tr_dok|Ostolaskun kirjaaminen saapuneesta e-laskusta]]
 +  - [[fi:​tr_dok3|Ostolaskun kirjaaminen saapuneesta sähköpostilaskusta]]
 +
 +**Opastusvideo:​**[[https://​youtu.be/​09mvgA1ducA|Asiakirjat ja Pikanäppäimet]]
 +
 +**Opastusvideo:​**[[https://​youtu.be/​hyqZIlx0p0c|Päänäyttö ja Asiakirjaselailu]]
 +
 +===== Käyttö: =====
 +  - //Uusi "​tyhjä"​ ostolasku// voidaan luoda Ostolaskujen listasta painamalla "​F2-Lisää uusi", joilloin avautuu uusi tyhjä laskupohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkastetaan laskun tiedot ja painetaan "​Tallenna"​. Ostolasku kirjataan tilitapahtumaksi vahvistamalla se. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. ​
 +  - //​Ostolasku,​ joka kohdistuu ​ varastoon vastaanotettuihin tavaroihin//,​ luodaan vahvistetusta varastokirjauksesta. Paina varastokirjaus asiakirjassa olevaa painiketta "​Ostolasku",​ jolloin uuteen ikkunaan aukeaa Ostolasku asiakirja, johon siirtyy vastaavat varastokirjauksen tiedot. Tämän jälkeen tarkasta asiakirjan tiedot ja paina "​Tallenna"​. Asiakirjan kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista asiakirja painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta.  ​
 +  - //​Ostolaskun luominen ostotilauksesta//:​ Vastaan otetulta Ostotilaukselta painamalla "​Ostolasku",​ aukeaa "​Ostolasku"​ asiakirja, johon siirtyy vastaavan Ostotilauksen tiedot. Tämän jälkeen tulee tarkastaa tiedot ja painaa "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. ​
 +
 +
 +===== Asiakirjan kentät: =====
 +**Numero**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron.
 +  * **Toimittaja**- toimittajanumero. Valitaan kaksoisnapsauttamalla,​ hiiren oikealla, Ctrl + Enter tai syötetään suoraan kenttään. Jos ko. asiakaskortti on täytetty asianmukaisesti,​ haetaan automaattisesti kentät Nimi, Maksuehto, Ale%, Katuosoite, Kaupunki, Postinumero ja Maa. 
 +  * **Laskun maksaja**- voidaan jättää tyhjäksi, yleensä = asiakas, mutta voi olla myös toinen yritys ​
 +  * **Toimit. nimi**- järjestelmä noutaa automaattisesti asiakasnumeron perusteella asiakasrekisteristä
 +  * **Sähköposti**- toimittaja sähköpostiosoite
 +  * **Toimitt. lasku**- toimittajan lähettämän laskunnumero ​
 +
 +==== Yläkentät/​ Pää-välilehti:​ ==== 
 +  * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen. ​
 +  * **Maksuehto**- asiakirjan maksuehto, järjestelmä noutaa automaattisesti perusteella asiakasrekisteristä,​ mikäli se on sinne syötetty ​
 +  * **Eräpäivä**- ​ asiakirjan eräpäivä. Lasketaan automaattisesti maksuehdon mukaan. ​
 +  * **Kirjauspäivä**- asiakirjan tilitapahtumaan kirjattava päivämäärä. ​
 +  * **Käyttäjä**- laskun syöttäjä järjeslemään
 +  * **Kohde** - kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter
 +  * **Kred.tili**- hyvitystili,​ jolla lasku kirjataan ​
 +  * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään,​ jos halutaan sitoa tavaroiden liikkuminen tiettyyn projektiin. Kun projekti on valittu, näkyy asiakirja ko. projektin raporteissa ja kirjanpidossa. Projekti voidaan valita hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. ​
 +  * **Alkuperämaa**- toimituksen alkuperämaa,​ käytetään Intrastat raportoinnissa Valikosta löytyy maakoodit ​
 +  * **Laji**- voidaan luoda erilaisia laskulajea, joita voidaan käyttää raportoinnissa,​ Järjestelmä asetukset / laskulajit ​
 +  * **Pankkitunnus** - toimittajan ​ pankki ​
 +  * **Pankkitili**- toimittajan tilinumero
 +  * **Viitenumero**- toimittajan viitenumero ostolaskulla
 +  * **Kauppamuoto**- käytetään Intrastat raportoinnissa. Valikosta löytyy kauppamuodot koodeilla varustettuna
 +  * **Tila**- asiakirjan tila, voidaan luoda esivalittavia tiloja, joita voidaan käyttää raporttisuodattimina. Järjestelmäasetukset / laskujen tilatiedot ​
 +  * **Ostotilaus**- ostotilaus, johon asiakirja liittyy ​
 +  * **Maksettu**- näyttä summa, joka laskulta on maksettu ​
 +  * **Hyvitys ostolaskulle**- ostolaskun numero, jota tällä laskulla mahdollisesti halutaan hyvitettävän
 +
 +==== Yläkentät/​Menettely välilehti: ====
 +  * **Tekijä**- valitaan ostolaskun mahdollinen tarkastaja ja hyväksyjä ​
 +  * **Rooli**- esim. tarkastaja tai hyväksyjä
 +
 +==== Välikenttä:​ ====
 +  * Näyttää asiakirjaan liittyvät dokumenttit ja niiden linkit. Näyttää kuka ja koska dokumenttia on viimeksi muutettu.  ​
 +  * **Tiedon tuonti**- voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle. ​
 +  * **Lisää maksu**- voidaan lisätä laskulle etukäteen valmisteltu maksu 
 +
 +==== Välikenttä2:​ ====
 +  * **Valuutta**- asiakirjan valuutta, valitaan kaksoisnapsauttamalla,​ hiiren oikealla, Ctrl + Enter:llä luodusta valuuttaluettelosta tai syötetään suoraan kenttään. ​
 +  * **Kurssi**- hakee viimeisen syötetyn kurssi valuuttaluettelosta valitun valuutan perusteella,​ voidaan muuttaa käsin ​
 +  * **ALV yhteensä**- ​ yhteenlaskettu arvonlisävero ​
 +  * **Pyöristys**- käytettävä pyöristystarkkuus ​
 +  * **llman ALV**- ALV 0% loppusumma ​
 +  * **Yhteensä**- ALV:llinen loppusumma ​
 +  * **Jaettava summa**- ostolasku voidaan jakaa useamman projektin välille ​
 +  * **Ero**- ostolaskun summa ja jaettavan summan erotus ​
 +  * **Ennakkomaksu**- ​ suoritettu ALV:llinen ennakkomaksu,​ vähentää saldoa vastaavasti ​
 +  * **Saldo**- asiakirjan saldo, eli summa, joka vielä suorittamatta ​
 +
 +==== Rivien kentät/ ensimmäinen välilehti: ====
 +  * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu ​
 +  * **Tili**- Ostotili, jolle lasku kirjataan ​
 +  * **Kohde**- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos Kirjanpidossa on otettu käyttöön ja kohteet halutaan sitoa tavaroiden liikkumista kohteeseen. Kohde voidaan valita hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Jos  jätetään täyttämättä,​ käytetään yläkentän ​ välilehden ​ tietoa. ​
 +  * **Projekti**- rivikohtainen projektitieto,​ jos  jätetään täyttämättä,​ käytetään yläkentän ​ välilehden ​ tietoa. ​
 +  * **Kuvaus**- valitun Ostotilin kuvaus, järjestelmä hakee automaattisesti tilikartasta ​
 +  * **Ilman ALV**- rivin arvo ilman ALV 
 +  * **ALVK**- ALV-koodi, voidaan hakea verokoodeista ​
 +  * **ALV**- ALV määrä suuruus rivillä ​
 +  * **Määrä**- tuotemäärä rivillä ​
 +  * **Varasto ID**- voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään,​ hiiren oikealla tai kaksoisklikkauksella aukeaa uusi ikkuna ​
 +  * **Resurssi**- johon Ostolasku kohdistuu ​
 +
 +
 +==== Rivien kentät/​toinen välilehti: ==== 
 +  * **Asiakas**- jolle lasku maksetaan, kun jätetään tyhjäksi, käytetään yläkentän tietoa
 +  * **As. lask. nro**- asiakkaan lähettämän laskun numero ​
 +  * **Sopimus**- johon rivi liittyy ​
 +
 +==== Rivien kentät/​kolmas välilehti ==== 
 +  * **Alku** - kun ostolaskun meno jaksotetaan kuluksi tietylle ajanjaksolle,​ niin tähän merkitään alkupäivämäärä
 +  * **Loppu** - kun ostolaskun meno jaksotetaan kuluksi tietylle ajanjaksolle,​ niin tähän merkitään loppupäivämäärä
 +  * **Varastokirjaus** - mihin varastokirjaukseen ko. rivi liittyy ​
 +
 +
 +===== Kirjanpidon tiliöinnit:​ =====
 + 
 +Ostoaskusta syntyy vahvistamalla kirjanpitoon tilitapahtuma.
 +
 +^Maksulaji^Debet/​Kredit^
 +^Normaali veloituslasku ^^
 +|Ostovelat|Kredit |
 +|Kulutili|Debet | 
 +^Riippuen ehdoista vielä^^
 +|Ostojen ALV|Debet | 
 +|Ostovelat|Kredit |
 +|Kulutili|Debet | 
 +^Hyvityslasku^^ ​
 +|Ostovelat|Debet |
 +|Kulutili|Kredit | 
 +
 +
 +  * Tili OSTOVELAT otetaan yleisistä asetuksista - osto asetukset - ostovelat
 +  * Kulutili- kirjoitetaan ostolaskulle käsin tai valitaan klikkaamalla tilikartasta
 +  * Ostojen ALV tili – yleiset asetukset – osto asetukset – ostojen ​ ALV
  
 ===== Painikkeet ===== ===== Painikkeet =====
Rivi 19: Rivi 129:
   * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.   * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
   * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.   * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
-  * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.  +  * **Vasaran kuva**- voidaan konfiguroida liitteen esikatselu 
-  * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan ​siis myydä koko varasto kerrallaan +  * **Toimitus**- avaa ostolaskua vastaavan toimituksen
 +  * **Maksu**- avaa maksut asiakirjanjolla ostolasku ​voidaan ​maksaa 
  
 ===== Asiakirjan tila ===== ===== Asiakirjan tila =====
fi/or_arve.1460535523.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/13 11:18 / samuli