Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:yld_user

Uue kasutaja loomine

Igal Directot kasutaval inimesel võiks olla oma unikaalne kasutaja. Kasutajaid võib luua Directosse lõputult, piiratud on üheaegsete kasutajakohtade arv.

Kasutajate register

Kasutajate register asub Seadistused → Üldised seadistused → Kasutajad :

Uue kasutaja loomine

Uue kasutaja loomiseks tuleks vajutada nuppu Lisa uus. Avaneb uus ja tühi kasutaja kaart.

Järgmised väljad kasutaja kaardil on kohustuslikud täita, et kasutaja saaks hakata programmi kasutama:

  • KOOD - esimesena tuleb kasutajale anda kood. See võib olla inimese nimi, numbrid vms. Soovitame koodis mitte kasutada täpitähti ning keerulisi sümboleid nagu näiteks ! # % & ? + . Sidekriipsu ja tühiku asemel on võimalik kasutada koodis alakriipsu. Näiteks kui soovitakse koodiks panna inimese ees- ja perekonnanimi, siis võiks kood olla KALLE_KARU.
  • NIMI - kasutaja nimi, soovitatavalt ees- ja perekonnanimi.
  • GRUPP - kasutajagrupp, millega kasutaja saab kaasa õigused ja load, mida temal programmi kasutamiseks vaja on.

Kasutajagrupi õiguste andmisest saad lähemalt lugeda siit-http://wiki.directo.ee/et/group_rights

  • Uus parool - kasutaja parool, millega ta saab programmi sisse logida. Peale esimest sisselogimist ja ka hiljem on kasutajal võimalik juba endal parooli muuta.
  • E-MAIL - kasutaja või ettevõtte e-maili aadress. See aadress läheb saatja aadressiks, kui kasutaja hakkab läbi programmi e-maile saatma. Näiteks arveid, pakkumisi, tellimusi jms.

Seejärel tuleb vajutada nuppu Salvesta ning uus kasutaja ongi loodud ja sisselogimiseks valmis.

Olemasoleva kasutaja parooli muutmine

Esiteks tuleks uuesti minna kasutaja registrisse ning seal vajutada kasutaja koodi peale, kelle parooli on soov muuta.

Kasutaja kaardile jõudes tuleb uus parool kirjutada lahtrisse Uus parool ning seejärel vajutada nuppu Salvesta, et uus parool kasutajale külge salvestuks.

Nüüd saab kasutaja enda uue parooliga programmi sisse logida.

Parooliga logimise keelamine

Kui baasis on aktiveeritud ID-kaardi / Mobiil-ID / Smart-ID login, siis on võimalus keelata kasutajal siseneda parooliga.
Selleks tuleb kasutaja seadistustes täita kasutaja isikukood ja vajutada parooli välja kõrval olevat nuppu „Luba ainult ID-kaardi/Mobiil-ID/Smart-ID login“.

et/yld_user.txt · Viimati muutnud: 2020/03/12 14:37 persoon kulli