Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_print_form

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:yld_print_form [2020/10/05 14:05]
ott [splitter- Mingi tekstilise sisu laiali jagamine separaatori alusel]
et:yld_print_form [2021/01/25 17:02]
mrtn
Rida 4: Rida 4:
   * ''​ÜLDINE > Väljatrükkide häälestamine''​ \\ või    * ''​ÜLDINE > Väljatrükkide häälestamine''​ \\ või 
   * ''​ÜLDINE > Üldised seadistused > Väljtrükkide häälestamine''​   * ''​ÜLDINE > Üldised seadistused > Väljtrükkide häälestamine''​
 +
 +{{:​et:​mrtn20210125-165234.png}}
 +
 +Igal dokumendiliigil saab olla mitu erinevat väljatrükivormi. Kasutaja saab trükkides või meilides valida sobiva vormi, klõpsates *Trüki* või *Meil* nupu peal parema hiireklahviga. Juhul, kui kasutaja ise väljatrükki ei vali, teeb Directo seda automaatselt.
 +
 +Automaatvaliku korral kasutatakse esimest väljatrükimalli,​ mis sobib kõikide kirjeldatud tingimustega,​ st seadistustes määratud keel, projekt, objekt vms kattuvad trükitaval dokumendil olevate väärtustega. Automaatvaliku järjekorra määramiseks muudetakse seadistustes välja Järjekord väärtust - väljatrükimallide valik käib selle numbri järgi kasvavas järjekorras.
 +
 +:!: Alati peab seadistama vähemalt ühe väljatrükimalli,​ millel ei ole määratud ühtegi filtrit ja mis on järjekorras viimane (kõige suurema järjekorranumbriga). Niimoodi välditakse olukorda, kus ühtegi vormi valida ei õnnestu ja trükkimine ebaõnnestub.
 +
 +Väljatrükimall,​ mille juures on märgitud linnuke *Nupp*, ilmub vastava dokumendi päisesse eraldi nupuna. Nii saab kiiresti ja mugavalt kasutada erinevaid väljatrükimalle,​ ilma et peaks neid parema hiireklahvi abil valima. ​
  
  
Rida 13: Rida 23:
   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​mailnopdf:​1<​nowiki>​ --></​nowiki>​pdfi asemelt tehakse html    * <​nowiki><​!--</​nowiki>​mailnopdf:​1<​nowiki>​ --></​nowiki>​pdfi asemelt tehakse html 
   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​mailnoattachment:<​nowiki>​ --></​nowiki>​pdfi manust ei lisata üldse, ainult enda kirjutatud tekst    * <​nowiki><​!--</​nowiki>​mailnoattachment:<​nowiki>​ --></​nowiki>​pdfi manust ei lisata üldse, ainult enda kirjutatud tekst 
-  * PDF parameetrid \\ Väljund landscape: \\ <​nowiki><​!--</​nowiki>​pdfparams:​BrowserWidth=1000,​isLandscape=1,​version=1,​HeaderHeight=60,​FooterHeight=60<​nowiki>​--></​nowiki> ​ **debug_pdf=1** - näha visuaalselt päise ja jaluse tsoon \\ **Engine=1** - Gecko renderer (IE asemel) \\ **FontEmbed=1** - lisab PDFi fondid kaasa (lisada saab serverile [[et:​fntlist|installitud fontide]] seast) \\ **InsetX=10,​InsetY=10** - X ja Y koordinaadid joonistamise alguseks \\ **BrowserWidth=800** võimaldab määrata nö Zoom astet, ehk kui suur vaade välja näeb (vaikimisi 800).+  * PDF parameetrid \\ Väljund landscape: \\ <​nowiki><​!--</​nowiki>​pdfparams:​BrowserWidth=1000,​isLandscape=1,​version=1,​HeaderHeight=60,​FooterHeight=60<​nowiki>​--></​nowiki> ​ **debug_pdf=1** - näha visuaalselt päise ja jaluse tsoon \\ **Engine=1** - Gecko renderer (IE asemel) \\ **FontEmbed=1** - lisab PDFi fondid kaasa (lisada saab serverile [[et:​fntlist|installitud fontide]] seast) \\ **InsetX=10,​InsetY=10** - X ja Y koordinaadid joonistamise alguseks \\ **BrowserWidth=800** võimaldab määrata nö Zoom astet, ehk kui suur vaade välja näeb (vaikimisi 800). \\ ** ImageQuality=10** pildifailide kompressioon 0 - 100  (0=pakitud, halb kvaliteet, 100=ilma pakkimata, kvaliteedikaota)
   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​output-excel <​nowiki>​ --></​nowiki>​lisab exceli headeri - fail avatakse exceliga ​   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​output-excel <​nowiki>​ --></​nowiki>​lisab exceli headeri - fail avatakse exceliga ​
   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​clear-output<​nowiki>​ --></​nowiki>​väljundiks on ainult puhas XSL-i transformatsioon (ilma Directo päiseta)   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​clear-output<​nowiki>​ --></​nowiki>​väljundiks on ainult puhas XSL-i transformatsioon (ilma Directo päiseta)
Rida 366: Rida 376:
   - EveryPay portaalis tuleb luua **LINKPAY>​Lingid** alt link   - EveryPay portaalis tuleb luua **LINKPAY>​Lingid** alt link
   - Lingi detailvaates on kuvatud **Lingi token**, mis tuleb kopeerida ning määrata Directo süsteemi seadistustes ''​EveryPay LinkPay lingi token''​ väärtuseks   - Lingi detailvaates on kuvatud **Lingi token**, mis tuleb kopeerida ning määrata Directo süsteemi seadistustes ''​EveryPay LinkPay lingi token''​ väärtuseks
-  - Lingi //Muuda// vaates tuleb //​Aktiivne//​ tulbas valida aktiivseks __ainult__ //Arve number// väli+  - Lingi //Muuda// vaates tuleb //​Aktiivne//​ tulbas valida aktiivseks __ainult__ //Arve number// väli. Lisaks määrata väljadele //​Tasumisele kuuluv summa// ja //Arve nr// linnud ​ tulbas ​ //URL MUUDETAV// {{:​et:​ott20201005-151349.png}} :!: Kui //URL MUUDETAV// tulpa pole näha, pöörduda EveryPay kasutajatoe poole, et see lisada.
   - EveryPay portaali **SEADED>​Üldised seaded** alt kopeerida **API salasõna** Directo süsteemiseadistuse ''​EveryPay LinkPay API salasõna''​ väärtuseks   - EveryPay portaali **SEADED>​Üldised seaded** alt kopeerida **API salasõna** Directo süsteemiseadistuse ''​EveryPay LinkPay API salasõna''​ väärtuseks
   - Süsteemi seadistus ''​EveryPay LinkPay URL''​ on vaikimisi täidetud testkeskkonna aadressiga <​nowiki>​https://​igw-demo.every-pay.com</​nowiki>​ Pärast testimist tuleb see täita live teenuse aadressiga <​nowiki>​https://​pay.every-pay.eu</​nowiki>​   - Süsteemi seadistus ''​EveryPay LinkPay URL''​ on vaikimisi täidetud testkeskkonna aadressiga <​nowiki>​https://​igw-demo.every-pay.com</​nowiki>​ Pärast testimist tuleb see täita live teenuse aadressiga <​nowiki>​https://​pay.every-pay.eu</​nowiki>​
Rida 481: Rida 491:
 ====Splitter - Mingi tekstilise sisu laiali jagamine separaatori alusel==== ====Splitter - Mingi tekstilise sisu laiali jagamine separaatori alusel====
   ​   ​
-  * Parameetrid 1. String, 2. separaator (näiteks tühik ' '), 3. mitmes element tagastada (algab 0-iga, ehk siis esimene tagastatav element on 0)+Parameetrid 1. String, 2. separaator (näiteks tühik ' '), 3. mitmes element tagastada (algab 0-iga, ehk siis esimene tagastatav element on 0)
   * XSL- päises peab olema [[et:​yld_print_form#​scripti_kasutamine_xslis|skripti deklaratsioon]]   * XSL- päises peab olema [[et:​yld_print_form#​scripti_kasutamine_xslis|skripti deklaratsioon]]
   * splitterfunktsioon <code js>​function splitter( str, splitter, pos ){   * splitterfunktsioon <code js>​function splitter( str, splitter, pos ){
Rida 493: Rida 503:
   * Funktsiooni kutsumine <code xml> ​         <​xsl:​for-each select="/​documents/​document/​rows/​row">​   * Funktsiooni kutsumine <code xml> ​         <​xsl:​for-each select="/​documents/​document/​rows/​row">​
                        
-                  <td> <​xsl:​value-of select="​string(splitter(string(nimetus),'​ ', 1))"/> ​                 ​+                  <td> <​xsl:​value-of select="​string(script:splitter(string(nimetus),'​ ', 1))"/> ​                 ​
                   </td>                   </td>
                 ​                 ​
Rida 598: Rida 608:
 <​xsl:​variable name="​pjaak2"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​ <​xsl:​variable name="​pjaak2"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​
 <​xsl:​variable name="​pjaak3"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​ <​xsl:​variable name="​pjaak3"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​
-<​xsl:​variable name="​pjaak4"​ select="​substring-after(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​+<​xsl:​variable name="​pjaak4"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak, ';'​), ';'​),​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​
  
 <​xsl:​value-of select="​format-number($pjaak2 - $pjaak3 - $pjaak1 - $pjaak4, '#####​0'​)"/>​ <​xsl:​value-of select="​format-number($pjaak2 - $pjaak3 - $pjaak1 - $pjaak4, '#####​0'​)"/>​
et/yld_print_form.txt · Viimati muutnud: 2021/03/01 10:53 persoon mariliis