Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_hankija

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:yld_hankija [2019/02/19 17:34]
ott
et:yld_hankija [2020/02/20 15:31] (Hetkel kehtiv)
triin [Seadistamine]
Rida 93: Rida 93:
  
 ==== Automaatika ==== ==== Automaatika ====
-{{page>et:dokumentide_transport#​automaatika}}+Pärast saabunud **e-arvest** ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve **ridade** täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlbulikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärset aja kokkuhoidu, eriti paljurealist ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). **Hankija automaatika** võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve realt mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/​töötaja ning sellest lähtuvalt tagada eelnimetatud väljade täitmine.  
 + 
 +Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub **Hankija automaatika**. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele. 
 + 
 +===Seadistamine=== 
 +Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika:​  
 + 
 +{{:et:triin20200220-151403.png}} 
 + 
 +**Sisaldus** - tekstilõik,​ mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt); 
 + 
 +**Artikkel** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust.  
 + 
 +**Viitenumber** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust.  
 + 
 +**Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid,​ Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud Seadistused->​Personal->​Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon,​ siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber,​ mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine.  
 + 
 +**Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine;  
 + 
 +**KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood.  
 + 
 +**Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;  
 + 
 +**Projekt** - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;  
 + 
 +**Kasutaja** - reegli tulemusele vastav projekt. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine.  
 + 
 +**Artikkel** - reegli tulemusele vastav artiklikood.  
 + 
 +Väljade **Sisaldus, Artikkel ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja** on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse.  
 + 
 +===Toimimine=== 
 +**Hankija ​automaatika** teeb järgmised sammud ja kirjeldatud järjekorras:​ 
 + 
 +**1.** Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Dokumendid**.  
 + 
 +Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:  
 + 
 +  * **Sisu** sisaldab mõne **Dokumendid** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  
 +  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Dokumendid** __tüübile__ vastavat väärtust väljalt **Dok.nr.** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​ Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud. \\ 
 +Näiteks e-arvest loodud ostuarve **Sisu** on järgmine: ''​95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: ​         56.87 Gid:​704483382122005476''​\\ 
 + 
 +Reeglid ja personali kaart toimivad skemaatiliselt järgnevalt:​ 
 + 
 +{{:​et:​egon20190620-172256.png}} 
 +  
 +Kui leitakse ostuarve rida, millel kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk **Sisu** sisaldab nii reegli **Sisaldust** kui ka Personali alamregistrist Dokumendid mõnd **Dok.nr**, millel on sama **tüüp** kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:  
 + 
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.  
 + 
 +{{:​et:​egon20190620-172640.png}} 
 + 
 + 
 +**2.** Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Seotud isikud**.  
 + 
 +Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:  
 + 
 +  * **Sisu** sisaldab mõne **Seotud isikud** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  
 +  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Seotud isikud** __tüübile__ vastavat väärtust väljadelt **Nimi** või **Isikukood** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? ​ Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.  
 + 
 +Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:  
 + 
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.  
 + 
 +**3.** Järgmisena ​ täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Vahendid**.  
 + 
 + 
 +Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:  
 + 
 +  * **Sisu** sisaldab mõne **Vahendid** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;  
 +  * **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Vahendid** __tüübile__ vastavat väärtust väljalt **Kommentaar** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Vahendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli **Kommentaar** vastaval kirjel on tühi, siis vaadatakse, kas sellel real on täidetud väli **Inventar**. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadatakse, kas selle seerianumber (**SN**) leidub ostuarve rea **Sisus**. Täpsemalt, tuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.  
 + 
 +Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Vahendid mõnd Kommentaari või inventari, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:  
 + 
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.  
 + 
 + 
 +**4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **teksti** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski muu reegli osa (Personal või Artikkel) ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti.  
 + 
 +Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:  
 + 
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli. 
 + 
 +**5.** Viimasena täidetakse need reeglid, mis on seotud **artikli** sisalduse otsimisega e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. St. reeglid, kus ükski muu reegli osa (Sisaldus või Personal) ei ole kasutusel.  
 +Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast leidub mõni tekstilõik,​ mis on kirjeldatud reegli väljal **Artikkel**?​ Otsitakse vastavat sisaldust. Seega kui soovitakse e-arvega kaasas olnud artiklite seast sisalduvust otsida, siis peab reegli väli **Artikkel** omama mingit otsitavat teksti.  
 + 
 +Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve reale jõudnud e-arve artikkel sisaldab reegli Artiklit, siis:  
 + 
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  
 +  * Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli;  
 + 
 + 
 +:!: Iga järgnev samm võib kirjutada eelneva tulemuse üle, kui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid. Samas, võib olla käitumine, kus järgnev reegel kirjutab eelmise tulemuse üle, ka teadlik valik (näiteks, et ostuarve rida saaks kindlasti millegagi „pihta“),​ aga siis tuleb arvestada reeglite rakendamise järjekorda.  
 + 
 +:!: Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - iga järgmine reegel kirjutab eelneva üle.  
 + 
 +**Näide:** E-arve real on sõne “BENSIIN 95“  
 + 
 +Loome reeglid, kus esimesel juhul tuvastatakse rida sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 4444) ja teisel juhul sõna „BENSIIN 95“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 4444, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks hoopis 5555. 
 + 
 +:?: kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli alguses, mitte lõpus, sest vastasel juhul kirjutaks see spetsiifilised reeglid „üle“. Kui eelneva näite puhul lisada esimeseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333 siis loodavas ostuarves saaksid kõik read algatuseks kontoks 3333, kuid kuna teised read rakenduvad hiljem siis BENSIIN ja BENSIIN 95 saavad kontod nii nagu näites kirjas. 
 + 
 + 
  
et/yld_hankija.1550590485.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/02/19 17:34 persoon ott