Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:yld_hankija

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
et:yld_hankija [2020/02/20 15:31]
triin [Seadistamine]
et:yld_hankija [2021/05/26 17:51]
jane [Hankijate register]
Rida 7: Rida 7:
  
 Hankijate register asub ''​Ost -> DOKUMENDID -> **Hankijad**''​ : Hankijate register asub ''​Ost -> DOKUMENDID -> **Hankijad**''​ :
- 
-{{:​et:​egon20180612-205301.png}} 
  
 Klikkides sõnal **Hankijad** avaneb hankijate register: Klikkides sõnal **Hankijad** avaneb hankijate register:
Rida 100: Rida 98:
 Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: ​ Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: ​
  
-{{:et:triin20200220-151403.png}}+{{:et:jane:​hankija_automaatika.png|}} 
  
 **Sisaldus** - tekstilõik,​ mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt); **Sisaldus** - tekstilõik,​ mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt);
Rida 107: Rida 106:
  
 **Viitenumber** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust. ​ **Viitenumber** - tekstilõik,​ mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust. ​
 +
 +**Kogus** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5.
 +
 +**Summa** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. ​
  
 **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid,​ Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud Seadistused->​Personal->​Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon,​ siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber,​ mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine. ​ **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid,​ Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud Seadistused->​Personal->​Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon,​ siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber,​ mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine. ​
Rida 118: Rida 121:
 **Projekt** - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​ **Projekt** - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; ​
  
-**Kasutaja** - reegli tulemusele vastav ​projekt. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine. ​+**Kasutaja** - reegli tulemusele vastav ​kasutaja kood. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine.  
 + 
 +**Artikkel** - reegli tulemusele vastav Directo artiklikood.  
 + 
 +**Klient** - reegli tulemusele vastav kliendikood. 
 + 
 +**Sisu** - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtris. Kui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstiga. Kui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve rea sisu
  
-**Artikkel** - reegli tulemusele vastav ​artiklikood+**Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav ​finantsretsept,​ mis rakendatakse ostuarve loomisel. Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti
  
-Väljade **Sisaldus, Artikkel ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja** on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse. ​+Väljade **Sisaldus, Artikkel, Viitenumber,​ Kogus, Summa ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, KM kood, Objekt, Projekt, Kasutaja, Artikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept** on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse. ​
  
 ===Toimimine=== ===Toimimine===
Rida 179: Rida 188:
  
  
-**4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **teksti** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski ​muu reegli osa (Personal või Artikkel) ​ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti. ​+**4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **teksti**, **artikli**,​ **viitenumbri**,​ **koguse** ja **summa** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski ​Personali ja Finantsretsepti rida ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti. ​ 
  
 Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:  Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis: 
Rida 188: Rida 197:
   * Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli.   * Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli.
  
-**5.** Viimasena täidetakse need reeglid, mis on seotud **artikli** sisalduse otsimisega e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. St. reeglid, kus ükski muu reegli osa (Sisaldus või Personal) ei ole kasutusel. ​ 
-Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast leidub mõni tekstilõik,​ mis on kirjeldatud reegli väljal **Artikkel**?​ Otsitakse vastavat sisaldust. Seega kui soovitakse e-arvega kaasas olnud artiklite seast sisalduvust otsida, siis peab reegli väli **Artikkel** omama mingit otsitavat teksti. ​ 
  
-Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve reale jõudnud e-arve artikkel sisaldab reegli Artiklit, siis+:!: Iga järgnev samm EI kirjuta eelneva tulemuse üle, kui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid. ​
  
-  * Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. ​Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;  +:!: Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - kui rida "saab pihta" mitme reegliga, siis rakendub ainult esimene
-  * Asendatakse ostuarve ​rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;  +
-  * Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;  +
-  * Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajagaKui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli; +
  
 +**Näide:** E-arve real on sõne “BENSIIN 95“ 
  
-:!: Iga järgnev samm võib kirjutada eelneva tulemuse ülekui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid. Samas, võib olla käitumine, kus järgnev reegel kirjutab eelmise tulemuse üle, ka teadlik valik (näiteks, et ostuarve rida saaks kindlasti millegagi ​pihta“), aga siis tuleb arvestada reeglite rakendamise järjekorda +Loome reeglikus esimesel real on Sisalduseks sõna „BENSIIN 95“ (määrame kontoks 4444) ja teisel real nö üldisema reegli sõna BENSIIN“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 5555välja arvatudkui real sisaldub ​BENSIIN 95 - see saab kontoks esimesel reeglireal määratud konto 4444.
- +
-:!: Kui luua reeglidmis kehtivad mingi rea kohta samal hetkelsiis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - iga järgmine reegel kirjutab eelneva üle.  +
- +
-**Näide:** E-arve ​real on sõne “BENSIIN 95“ +
  
-Loome reeglid, ​kus esimesel ​juhul tuvastatakse rida sõna BENSIIN“ abil (määrame ​kontoks ​4444) ja teisel juhul sõna „BENSIIN 95“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad ​kõik BENSIIN ​sisaldusega read kontoks 4444, välja arvatud, kui real sisaldub ​BENSIIN 95 - see saab kontoks ​hoopis 5555.+:?: kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised ​reeglid ​luua tabeli lõpussest vastasel ​juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid ​ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva reeglinäite puhul lisada viimaseks kirjelduse reaks % ja kontoks ​3333 siis loodavas ostuarves rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ​ja BENSIIN 95 ning edasi kõik ülejäänud ridadele (mis ei sisalda ​BENSIIN ​ja BENSIIN 95) määrataks ​kontoks ​3333.
  
-:?: kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli alguses, mitte lõpus, sest vastasel juhul kirjutaks see spetsiifilised reeglid „üle“. Kui eelneva näite puhul lisada esimeseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333 siis loodavas ostuarves saaksid kõik read algatuseks kontoks 3333, kuid kuna teised read rakenduvad hiljem siis BENSIIN ja BENSIIN 95 saavad kontod nii nagu näites kirjas. 
  
 +==== Transport ====
 +Ostuarvete loomisel:
  
 +{{:​et:​egon20180214-113848.png}}
  
 +**Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul**- e-mailiaadress,​ kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel;​\\
 +**Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid**-kasutaja kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale ''​Kasutaja'';​\\
 +**Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid**-objekti kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''​Objekt'';​\\
 +**Tekst artikliväljale,​ kui sisendokumendi artikkel on puudu**-
 +**Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid**- numbriseeria,​ mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;\\
 +**Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read**- finantskonto,​ kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;\\
 +**Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/​Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse ''​Dokumentide transport'',​ siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema;
  
et/yld_hankija.txt · Viimati muutnud: 2021/05/26 17:57 persoon jane