Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:yld_aru_firma

Aruanne PALK ja TÖÖJÕUD

Personal → ARUANDED → Palk ja tööjõud

Aruanne kuvab perioodis arvestatud töötajate tasusid, töötajate arvu sh taandatud täistöö ajale. Arvestus aeg langeb vaadeldavasse perioodi dokumendi PALK aeg lahtri alusel.

Transpordi parameetrite seadistamine

Palk ja tööjõud aruande veerus x on koodid (tunnused), mille kaudu saab üldistest seadistustes transpordi parameetrite alt vajadusel lisada täiendavaid andmeid. Näiteks kood 05 - mis arvutab kokku kõik töötaja poolt saadud tasusid. Parameeter 1 alla on lisatud kõik need palgavalemid, mille summad peavad antud reas kajastuma.

Seadistused → ÜLDISED → Transpordi parameetrid

Kontroll aruanne

  • Struktuuris JAH - Ei kuva aruandes 01-04 veergudes töötajaid, kellele on lisatud puudumine, kus puudumise liigil on struktuuris EI (nt ajateenistus ja lapsehoolduspuhkus). Juhul kui selline töötaja on saanud tasu aruande perioodil siis vaatamata selle, et tal algas puudumine vaadeldavas perioodis on töötaja töötajate nimekirjas.
  • Vaade Töösuhe - kokku veerus on keskmine töötajate arv
  • Koormus - <1 näitab personali kaardile lisatud neid mitte suletud ja kehtivaid töösuhteid, mille koormus on väiksem kui üks.

et/yld_aru_firma.txt · Viimati muutnud: 2019/06/26 08:58 persoon katrin