Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:t_list

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:t_list [2019/10/15 16:12]
ats [Otsimine]
et:t_list [2021/05/12 09:24] (Hetkel kehtiv)
gretel [7. Teise kasutaja valikute kopeerimine]
Rida 1: Rida 1:
 ======Register====== ======Register======
-Registrid on dokumentide nimekirjad ehk lehitsejad. Näiteks ​ArtiklidKliendidTellimusedArved jne.+Registrid on dokumentide nimekirjad ehk lehitsejad. Näiteks: artiklidkliendidtellimusedarved jne.
  
 =====Sorteerimine===== ​ =====Sorteerimine===== ​
Rida 26: Rida 26:
 |DVD Klounkala!|DVD Klounkala\\ DVD Klounkala2| |DVD Klounkala!|DVD Klounkala\\ DVD Klounkala2|
 |DVD Klounkala!!|DVD Klounkala| |DVD Klounkala!!|DVD Klounkala|
-Lisaks kui on peal süsteemiseadistus ''​Mitme teksti korraga otsingu märk''​ - näiteks **&**, siis saab otsida lisaks mitut sõna ühest tekstist+Lisakskui on peal süsteemiseadistus ''​Mitme teksti korraga otsingu märk''​ - näiteks **&**, siis saab otsida lisaks mitut sõna ühest tekstist
 ^Otsing^Tulemus^ ^Otsing^Tulemus^
 |kala&​dvd|DVD Haikala\\ DVD Klounkala\\ DVD Klounkala2| |kala&​dvd|DVD Haikala\\ DVD Klounkala\\ DVD Klounkala2|
Rida 35: Rida 35:
  
 Ctrl ja nooled vasakule/​paremale liiguvad mööda otsingu kaste. ​ Ctrl ja nooled vasakule/​paremale liiguvad mööda otsingu kaste. ​
- 
-=====Registri kohandamine===== ​ 
- 
-Registrisse saab kasutaja nupu Vali tulbad abil seadistada need andmetulbad,​ mis on tema töös vajalikud andmete otsimiseks, sorteerimiseks ja koheselt info saamiseks. ​ 
- 
-{{:​et:​evelin20180914-075835.png}} 
- 
-Vali tulbad nupu alt avanevas aknas valitakse andmeväljad,​ mida lehitsejas näha soovitakse. ​ 
- 
-{{:​et:​evelin20180914-080551.png}} 
- 
-  * **Aktiivsed tulbad** - valitud tulbad, mida registris kuvatakse. **Nr** näitab mitmenda tulbana andmevälja registris kuvatakse. Järjekorra muutmiseks vajutada hiirega nimetuse peale ja lohistada soovitud asukohta. Miinusmärk eemaldab tulba. 
-  * **Kasutamata tulbad** - valimata tulbad, mida saab lisada aktiivsete hulka. Valimiseks klõpsata nime peal ja see liigub aktiivsete tulpade listi viimaseks, kus saab selle soovitud asukohta lohistada. 
-  * **Tegevus** - saab määrata, millise dokumendi või aruande see avab (see andmeväli muutub registris lingiks). 
-  * **Kopeeri omale kasutaja seadistus** - valikust võib endale kopeerida mõne teise kasutaja selle registrija seadistused. 
-  * Akna päises olevate valikute ja nuppude abil saab endale luua erinevaid tulpade komplekte andes neile ise nime, muuta olemasolevate komplektide sisu ja nime ning kustutada neid. 
-  * **Salvesta ja rakenda** - salvestab valitud komplekti sisu, sulgeb valiku akna ja register avaneb valitud komplektiga. ​ 
  
 Registri ridade tihedus on kohandatav meelepäraseks vaateks. Registri ridade tihedus on kohandatav meelepäraseks vaateks.
Rida 61: Rida 44:
 {{:​et:​triin20181004-091850.png}} {{:​et:​triin20181004-091850.png}}
  
-=====Andmete muutmine otse lehitsejast=====  +=====Andmete muutmine otse registrist=====  
-Osade dokumentide/​registrite lehitsejast (Artiklid, Ostuarved, Kliendid, Sissetulekud) ​on võimalik teatud andmeid ​otse lehitsejast ​muuta. Kui redigeerimine on võimalik, muutub hiirega üle andmete liikudes kursor pliiatsiks. ​+Osade dokumentide/​kaartide registrist ​on võimalik teatud andmeid muuta otse registrist ​ (artiklid, ostuarved, kliendid, sissetulekud,​ sündmused, arved). Kui redigeerimine on võimalik, muutub hiirega üle andmete liikudes kursor pliiatsiks. ​
  
-:!: Et redigeerimine oleks võimalik, peab lehitseja ​olema [[et:​t_list#​lehitseja_kohandamine|kohandatud]] ehk väljad ise valitud või siis lihtsalt vaikimisi valik üle salvestatud (Muuda, Salvesta)+:!: Et redigeerimine oleks võimalik, peab register ​olema [[et:​t_list#​registri_kohandamine|kohandatud]] ehk väljad ise valitud või siis lihtsalt vaikimisi valik üle salvestatud (Muuda, Salvesta)
 + 
 +:?: Kui muutmine pole võimalik, aga selleks on soov, võib sellest julgelt teada anda [[info@directo.ee]]
  
   * Topeltklikk redigeeritaval väljal võimaldab andmeid koheselt muuta   * Topeltklikk redigeeritaval väljal võimaldab andmeid koheselt muuta
-  * Andmed salvestatakse kohe peale väljalt lahkumist (Enter klahv/klikk kusagil mujal)+  * Andmed salvestatakse kohe pärast ​väljalt lahkumist (Enter klahv/klikk kusagil mujal)
   * Andmeväljalt on võimalik ära liikuda ka nooleklahvidega üles/alla, millepeale muudatus salvestatakse ja aktiveerub järgmise rea sama andmeväli   * Andmeväljalt on võimalik ära liikuda ka nooleklahvidega üles/alla, millepeale muudatus salvestatakse ja aktiveerub järgmise rea sama andmeväli
   * Kui lahkuda andmeväljalt vajutades **Ctrl+Nool alla**, salvestatakse muudatus **KÕIKIDELE** hetke kirjest alla poole jäävatel ridadele ​   * Kui lahkuda andmeväljalt vajutades **Ctrl+Nool alla**, salvestatakse muudatus **KÕIKIDELE** hetke kirjest alla poole jäävatel ridadele ​
   * Suletud kirjeid ei saa redigeerida ​   * Suletud kirjeid ei saa redigeerida ​
  
 +{{:​et:​nipp_pliiats.mp4|}}
  
 =====Nupud ja klahvid===== ​ =====Nupud ja klahvid===== ​
Rida 79: Rida 65:
   * F5 või **Uuenda** - uuendab nimekirja ​   * F5 või **Uuenda** - uuendab nimekirja ​
   * **Vali tulbad** - registris olevate tulpade ja linkide seadistamine (linkide legend on nimekirja all lõpus kirjas) ​   * **Vali tulbad** - registris olevate tulpade ja linkide seadistamine (linkide legend on nimekirja all lõpus kirjas) ​
-  * **Prindi** - trükib välja ekraanil oleva osa. Juhul kui on vaja täisnimekirja välja trükkida (või excelisse ​kopeerida), siis tuleb ridu lehel muuta +  * **Prindi** - trükib välja ekraanil oleva osa. Juhul kui on vaja täisnimekirja välja trükkida (või Excelisse ​kopeerida), siis tuleb ridu lehel muuta  
-  * **Exceli tabel** - avab erkaanil ​oleva osa excelisse.+  * **Exceli tabel** - avab ekraanil ​oleva osa Excelisse
   * **Puhasta väljad** - tühjendab otsingu väljad   * **Puhasta väljad** - tühjendab otsingu väljad
-  * **Ava Kood/​Number** - avab väljale sisestatud numbriga dokumendi.+  * **Ava Kood/​Number** - avab väljale sisestatud numbriga dokumendi
  
  
Rida 96: Rida 82:
   *Ladu - mis lao nõudlusega arvestatakse   *Ladu - mis lao nõudlusega arvestatakse
   *Projekt - mis projekti nõudlusega arvestatakse   *Projekt - mis projekti nõudlusega arvestatakse
-  *Lähetatavad kuni - võetakse arvesse nõudlusi antud kuupäevani.+  *Lähetatavad kuni - võetakse arvesse nõudlusi antud kuupäevani
  
 ====Ostuarved==== ====Ostuarved====
Rida 105: Rida 91:
  
 Nupp "Tee kanne" uuendab inventaril amordi ajalugu ja teeb ajaloo pealt kande. Soovi korral saab kannet objektiga filtreerida,​ kui on väga suure inventaride arvu korral ja soov kannet lühendada. Nupp "Tee kanne" uuendab inventaril amordi ajalugu ja teeb ajaloo pealt kande. Soovi korral saab kannet objektiga filtreerida,​ kui on väga suure inventaride arvu korral ja soov kannet lühendada.
 +
 +
 +======Registri lehitseja ja miniotsingu tulpade valimine======
 +Enamustes Directo baasregistrites nagu artiklid, kliendid, hankijad jms ning dokumendiregistrites nagu arved, tellimused, ostuarved jne saab kasutaja ise valida kuvatavaid tulpasid, nende järjekorda ja nendega seotud kiirvalikuid. Häälestamise vaade avaneb registri akna ülaosas nupu ''​Vali tulbad'' ​
 +
 +{{:​et:​mrtn20201215-094248.png}}
 +
 +või miniotsingu akna alumises nurgas oleva mutrivõtmekese abil.
 +
 +{{:​et:​mrtn20201215-094333.png}}
 +
 +
 +=====Registri tulbad===== ​
 +{{:​et:​mrtn20201215-094849.png}}
 +
 +====1. Aktiivsed tulbad==== ​
 +Akna vasakus servas on näha, milline tulpade komplekt on valitud, sh nende järjekord. Esimeses tulbas on alati registri võtmeväli (dokumendi number, andmekaardi kood), ülejäänud tulpade järjekorda saab kasutaja muuta. Tulba nime kõrval oleva miinusmärgi klikkimine eemaldab tulba, st see kolib Kasutamata tulpade sektsiooni.
 +
 +====2. Kasutamata tulbad==== ​
 +Akna paremas servas on komplekt kõikidest tulpadest, mida registri vaatesse saab valida, aga pole veel valitud. Mõnedes registrites on valitavate väljade arv väga suur, sellisel puhul on abi sektsiooni päises olevast otsingukastist,​ mis filtreerib kuvatavate tulpade komplekti nime järgi. Tulba nimel või selle kõrval oleval plussmärgil klikkimine aktiveerib tulba ehk see kolib Aktiivsete tulpade sektsiooni viimaseks valikuks.
 +
 +====3. Järjekorra määramine==== ​
 +Aktiivsete tulpade järjekorda saab määrata tulba nime hiirega üles-alla lohistades või sama rea kõrval olevate üles-alla nooleikoonide abi.
 +
 +====4. Tegevused ehk kiirvalikud==== ​
 +Paljudes registrites saab tulbale lisada tegevuse, mille tulemusena muutub registris tulp klikitavaks. Nii saab näiteks artiklite registris panna mõne tulba avama artikli laoseisu aruannet või arvete registrisse lisada kiirvaliku arve trükkimiseks.
 +
 +=====Miniotsing===== ​
 +Miniotsingu aken avaneb suvalisel Directo dokumendil mõne koodivälja (artiklikood,​ kliendikood,​ objekt jne) sees olles paremat hiireklahvi,​ Windowsi kontekstimenüü klahvi (paikneb tavaliselt klaviatuuril tühikust paremal pool, klahvide AltGR ja Ctrl vahel) või klahvikombinatsiooni Alt-nool alla abil.
 +
 +Juhul, kui enne vajaliku klahvi vajutamist on koodi väljale juba mingi tekst sisestatud, kasutatakse seda otsingutekstina. Kui miniotsingu aken on juba avanenud, siis kirjutamine kitsendab teksti otsingutulemusi jooksvalt.
 +
 +{{:​et:​mrtn20201215-100426.png}}
 +
 +:!: Kui enne miniotsingu avamist oli sisestatud otsingutekst,​ millel on ainult üks vaste, siis miniotsingu aken ei avane ja leitud kood asetub automaatselt.
 +
 +
 +====5. Nähtavus ja otsitavus==== ​
 +Iga aktiivse tulba juures on võimalik määrata, kas:
 +  - see on otsinguaknas nähtav
 +  - otsinguteksti rakendatakse selle tulba sisule
 +
 +Ülaltoodud ekraanipildil on nähtavaks valitus artikli kood, nimi ja lisaväli Värv, aga otsing rakendub ainult tulpadele Nimi ja Värv.
 +
 +:?: Soovi korral saab miniotsingu väljad häälestada ka nii, et mõnda tulpa, mille sisust sisestatud teksti otsitakse, otsinguaknas üldse ei näidata. Nii on võimalik näiteks leida artiklit lisavälja Värv sisu järgi, ilma et see tulp üldse otsinguaknas nähtav oleks.
 +
 +:!: Juhul, kui ühtegi miniotsingu tulpa häälestatud ei ole, toimub otsing ainult nime välja järgi ning otsinguaknas näidatakse samuti ainult nime tulpa.
 +
 +=====Salvestamine===== ​
 +====6. Rakendamine ja komplektid==== ​
 +Tulpade valimise akna ülemises servas on nupp Salvesta ja rakenda, mis salvestab valikud ja sulgeb akna. Nupust vasakul asuva rippmenüü kaudu on võimalik valida, kas muudetakse mõnda sisseloginud kasutaja isiklikest komplektidest või antud Directo baasi üldist tulpade komplekti, mis rakendub kõikidele kasutajatele,​ kes isiklikku valikut teinud ei ole.
 +
 +Link ''​Salvesta uue komplektina''​ lisab kasutaja isiklikku valikusse uue nimega väljade komplekti, mida saab hiljem registris hõlpsasti valida nupu ''​Vali tulbad''​ paremast servast avaneva rippmenüü kaudu.
 +
 +====7. Teise kasutaja valikute kopeerimine====
 +Ise registri tulpade valimise asemel on võimalik endale kopeerida ka mõne teise kasutaja poolt varem valmis seadistatud komplekt. Valikus on näha loetelu kasutajates,​ kes on endale mingi isikliku tulpade komplekti seadistanud.
 +
 +:!: Kasutaja valimine ja Kopeeri nupu vajutamine asendab sisseloginud kasutaja tulpade valiku ning eelnevalt tehtud isiklik valik kaob jäädavalt.
 +
 +
 +
 +
et/t_list.1571145163.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/10/15 16:12 persoon ats