Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

Command disabled: media
et:mr_aru_pakkumised

Pakkumiste nimekiri

Aruanne on mõeldud pakkumiste nimekirja, pakkumiste tabavuse või kokkuvõtvalt summade vaatamiseks erinevate parameetrite lõikes.

Aruandel on kolm erinevat vaadet:

 • Tavaline - nimekiri pakkumistest vastavalt parameetritele. Ridade puhul näidatakse artiklit, nime, kogust ja reasummat. Vastavalt valikule ka ostuhind, kate.
 • Tabavus näitab mitu protsenti ja mis summas pakkumistest on saanud kas tellimus või arve. Arve on nii otse pakkumiselt kui ka läbi pakkumise tehtud arve
 • Kokku millegi lõikes - näidatakse valitud parameetrite järgi tellimusi, mis on grupeeritud kas objekti, tüübi, staatuse, oleku, projekti, kliendi või lähetusviisi lõikes ning vastavalt valikule näidatakse peale summa ja arvu veel katet ja omahinda. Filtreeringud toimivad nagu teistelgi.

Filtreeringud

 • Klient - kliendi kood pakkumisel
 • Klass - pakkumisel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
 • Müüja - vastavalt valikule, kas ainult pakkumised, kus on peal valitud müüja või ainult need pakkumised, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
 • Objekt - objekt pakkumisel
 • Tingimus - pakkumise tasumistingimus
 • Projekt - pakkumise projekt
 • Seeria - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Näiteks 1000:1020
 • Periood - vaadatavate pakkumiste ajavahemik (kaasaarvatud)
 • Inventar - kliendi või firma oma inventar pakkumisel
 • Lähetusviis - lähetusviis pakkumisel
 • Staatus - valikvariant staatustest pakkumisel
 • Tüüp - valikvariant tüüpidest pakkumisel

Valikud

 • Kokku - grupeerib pakkumised vastavalt valikule näidates grupeeritu koodi, nime, pakkumiste arvu ja summat (valituna ka katet, omahinda)
 • näita ridu - näitab mitte kokku variandis ridu. Ei tööta koos tabavuse aruandega
 • omahind - näitab aruandes omahinda
 • näita katet - näitab katet
 • tabavus - näitab pakkumiste arvu ja summat grupeerituna müüja järgi ning vastavat tellimuste arvu ja summat
 • arved - töötab koos tabavusega, näitab eelmisele tabelile lisaks vastavat arvete arvu ja summat
et/mr_aru_pakkumised.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:26 persoon ott