Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:kassa_juhend

Kassamüügi juhend

Uue kassarve saab lahti: Müügi tulp → Kassa-arved → F2 Lisa uus

Dokumendil olulised väljad, mis peavad olema täidetud

Kassa-arve päise väljad

 • Arve – arve number, programm annab salvestamisel automaatselt;
 • Klient – programm annab automaatselt kliendi ERA (eraisik). Soovi korral saab seda hiire topeltklõpsuga vahetada;
 • T-ting – tasumistingimus, programm pakub ise vaikimisi sularaha tingimust. Kui klient maksabki sularahas, siis jääb see muutmata.
 • Müüja – sisselogija nimi, programm täidab automaatselt;
 • Objekt – tuleb sisselogija küljest automaatselt, muuta ei tohi;
 • Ladu – tuleb sisselogija küljest automaatselt;
 • Raha – siia kirjutatakse kliendilt saadud raha summa. Peale Enteri vajutamist arvutab programm “Tagasi” lahtrisse palju peab kliendile tagasi andma.
 • Summa – programm arvutab siia kokku ridadel olevate toodete summa. See on raha summa, mida klient peab maksma.

Kassa-arve ridade väljad:

 • Artikkel – hiire kursor tuleb panna välja vilkuma ja triipkoodi lugejaga lugeda sinna triipkood. Kui triipkood on varem tootekaardile sisestatud, tunneb programm automaatselt toote ära. Kui triipkoodiga toodet ei leitud, siis tuleb teha artikli väljas hiire topeltklõps. Avaneb artiklite asetamise aken, kus otsitakse nime, hinna, klassi jne järgi õige toode.
 • Kogus – ostetud toote kogus. Programm paneb automaatselt koguseks ühe, mida saab vajadusel muuta.
 • Ale% - allahindluse protsent. Sinna tuleb kirjutada positiivne number. Ale mõjub summa reale. Ühikuhind jääb muutmata.
 • Sisu – toote nimi. Artikli asetamisel täidab programm selle välja automaatselt artikli nimega. Soovi korral saab seda kassa-arvel üle kirjutada.
 • Tk hind – artikli tüki hind. Asetub artikli asetamisel automaatselt. Vajadusel võimalik üle kirjutada.
 • Summa – tükihind korda kogus. Täitub automaatselt.
 • Laos – artikli asetamisel näitab programm, palju seda toodet müümise hetkel laos on.

Tööjärjekord

 1. Võtta lahti uus kassa-arve (F2 Lisa uus);
 2. Asetada ridadele artiklid. Vajadusel muuta kogust ja lisada allahindlus;
 3. Päises olevast “Summa” lahtrist ütlete kliendile summa ja küsite kuidas ta maksab;
 4. Kui klient maksab sularahas, siis võtate temalt raha trükite selle “Raha” lahtrisse, vajutate klaviatuuri klahvi Enter, saate teada tagasi makstava summa ning vajutate klaviatuuri klahvi F12.
 5. Kui klient maksab kaardiga, siis vajutate klaviatuuri klahvi F9. Ekraanile ilmub nupp “Kaardimakse”, vajutate seda. Avaneb väike aken, kus on toodud makstav summa. Sama summat näitab ka kaardimakse terminal ning nõuab kaardi sisestamist. Teete kaardimakse terminaliga tehingu. Kui kaardilt raha maha võetud sulgub ekraanil varem avanenud väike aken ning teie vajutate klaviatuuri klahvi F12.
 6. Peale F12 vajutamist kinnitab programm kassa-arve ning trükib kohe tðeki. Müügitehing on sellega lõpetatud.

Kauba vahetamine või tagastamine

Tagastuse/vahetuse korral tehakse kassa-arve nagu tavaliseltki. Ainuke erinevus on selles, et tagastatavad kogused on miinusega.

Vahetus

 1. Esimeseks artikliks pannakse tagastatav toode miinus kogusega.
 2. Teiseks reaks uus toode positiivse kogusega.
 3. Päisesse summa lahtrisse annab programm kahe toote hinna vahe. Selle järgi on näha, kas klient peab teile maksma (positiivne summa) või teie kliendile (negatiivne summa).

Tagastus

 1. Kassa-arvele pannakse tooted, mis tagasi ostetakse. Kõikide kogused miinusega.
 2. Päise summa lahtris on näha palju kliendile raha tagasi peab maksma.

Päeva lõpetamine kassas

Kassas olevat rahasummat kontrollitakse programmi aruandega “Kassa aruanne”. Sealt näeb sularahamüügi summat. Raamatu tulp → Kassa aruanne

Kassa aruande vajalikud filtrid

 • Objekt – raamatupidamislik kuluüksus, programm täidab selle automaatselt sisselogija järgi;
 • Periood – aja vahemik, mida aruandes jälgitakse. Programm pakub ise käesolevat päeva. Vajadusel saab perioodi muuta;
 • Tasumisviis – tasumisviisiga määratakse, kas programm näitab sularaha või kaarditehinguid. Programm pakub ise vaikimisi sularaha tingimuse;
 • Olek – päeva lõpuks peaksid olema kõik arved kinnitatud, seega valitakse olekuks “Kinnitatud”;
 • Linnuke arved – linnukese peale panemisel näidatakse aruandes kassa-arveid. Muidu on näha ainult kassa väljaminekud (panka raha viimine).

Sularaha kontrollimine

 1. Täita ülevaltoodud filtrid ning vajutada nuppu “Aruanne”
 2. Aruande lõppu toob programm lõppsaldo. Täpselt sama summa peab olema kassas sularaha!

Kaarditehingute kontrollimine

Kaarditehingute summat kontrollitakse aruandest “Arvete nimekiri” (müügi tulba aruannete all).

Täita filtrid:

 • Tingimus – valida hiire topeltklõpsuga kaardimaksetingimus;
 • Periood – sisestada käesolev päev;
 • Kinnitatud – rippmenüüst valida “Kinnitatud”.
 • Vajutada nuppu “Aruanne”;

Aruande lõppu toob programm kaarditehingute summa. Täpselt sama summat peab näitama kaardimakse terminalist saadud raport!

Kassast raha panka viimisel tuleb teha kassa väljaminekuorder.

Raamatu tulp → Kassa välja → F2 Lisa uus

Kassa väljamineku orderi vajalikud väljad

 • Number – dokumendi number, mille annab programm salvestamisel automaatselt;
 • Aeg – dokumendi kuupäev, programm annab automaatselt hetke kuupäeva;
 • Objekt – raamatupidamislik kuluüksus, programm annab automaatselt;
 • T viis (K) – väli, kus näidatakse, millisest kassast raha välja viiakse. Saab valida hiire topeltklõpsuga tasumistingimuste nimekirjast. Igal poel on oma sularaha tingimus ja seda kasutatakse ka kassa väljamineku orderil (sama, mis kassa-arvel sularahaga müümise puhul);
 • K viis (D) – siia tuleb hiire topeltklõpsuga valida “Pank”.
 • Kasutaja – sisselogija kasutajanimi, programm paneb selle automaatselt;
 • Kommentaar – kommentaari lahtrisse kirjutatakse põhjus, miks raha kassast välja viiakse;
 • Kokku – siia kirjutatakse summa, mis kassast panka viiakse.

Tööjärjekord

 1. Täida eelnevalt toodud vajalikud väljad;
 2. Salvesta muudatused nupuga “Salvesta”;
 3. Veendu, et kõik on õigesti täidetud;
 4. Kinnita dokument. Selleks vajuta nuppu “Kinnita” ja seejärel “Salvesta”.

Kui olete korra juba kassa väljamineku orderiga raha panka viinud, siis järgnevad väljaminekud saate vormistada väga lihtsalt!

 1. Võta lahti Raamatu tulbast “Kassa välja”.
 2. Avanenud aknas klikka hiirega varem tehtud kassa väljamineku orderi numbril. Seepeale avaneb vana order.
 3. Tee vanast väljamineku orderist koopia. Selleks vajuta dokumendi päises olevat nuppu “Koopia”.
 4. Avanenud uues orderis muuda “Kokku” lahtris olev summa õigeks.
 5. Salvesta muudatused ja kinnita dokument nagu varem kirjeldatud.

Kui kassa aruande summad klappisid reaalse rahaga kassas ja mingi osa rahast on panka viidud, on päev edukalt lõpetatud.

Päeva või vahetuse alustamise ja lõpetamise vorm

See aruanne/vorm on mõeldud kasutamiseks jaemüügis ja võimaldab vahetuse alustades ja lõpetades fikseerida (sula)rahaliste vahendite ning oluliste kaupade loetud seisu. Samuti saab sellesse vormi sisestada kassast väljaantava raha. Vorm on avatav kassaarve dokumendilt ülevalt paremast nurgast nupukesest:

Samuti võib selle aruande klahvikombinatsiooni Alt+A abil salvestada.

Seadistamine

 • Rahatabel tekib, kui süsteemi seadistusse on sisestatud nominaalid.

Märkus: Nominaale ei salvestata andmebaasi, aga need lihtsustavad raha lugemist. Kui säte on tühi, siis rahatabelit pole ja sisestatakse kokku loetud summa (seda võib teha ka siis kui rahatabel on, aga seda ei soovita kasutada).

 • Kassasse jääb ehk kassasse jääva kassapõhja summa saab eelseadistada, kui on kokku lepitud, et alati jääb kassasse kindel summa. ÜLDINE>Seadistused>Üldised seadistused>Kohad

Igal kohal võib see summa olla erinev.

 • Raha kassast välja liigutamine, nt panka, seifi jne.

Kassa suunad võetakse Raamatu seadistuste alt. Siia kuvatakse Tasumisviisi, Tasumisviisist on see koht, millesse ollakse sisse loginud.

 • Kassavahe ehk kassa ei klapi loetud rahaga. Kassavahest tekib liikumine, selleks tuleb süsteemi seadistustesse määrata kassavahe tasumisviis (eelnevalt tuleb see ka Tasumisviiside nimistusse luua).

 • Inventeeritavate artiklite blokk tekib vormi juhul, kui inventeerivate artiklite komaeraldatud nimekiri on lisatud Koha kaardil olevale väljale.

Aruande vormi täitmine ja toimimine

Kasutaja sisestab loetud kupüüride ja müntide kogused vastavatele väljadele. Selle alusel summeeritakse väljale summa. Väljale Kokku loetud saab ka ise kirjutada summa. Siis lähevad/jäävad nominaalide väljad tühjaks. Kui on vastav õigus (Kassa aruande õigus), siis kassa summa kõrval on nähtav ka programmile teadaolev sularaha tasumisviisi hetke saldo.

Kasutaja saab sisestada kassa suundade alusel loodud väljadele (Panka, Inkasso, Seifi jms.) summad, mida ta soovib suunata teistele tasumisviisidele ehk anda kassast välja. Nendele väljadele sisestatu vähendab Kassas* summat. Kokku summeerib eelnevate väljade summad.

Vahe näitab arvestusliku ja Kokku summade vahet. Kui kasutajal pole õigust näha arvestuslikku saldot, siis ei näe ta ka Vahet.

Kommentaar on summa selgitus. Läheb kinnitamise käigus moodustatud kassa liikumisele.

et/kassa_juhend.txt · Viimati muutnud: 2016/05/02 11:57 persoon keiu