Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:group_rights2

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:group_rights2 [2020/06/04 14:16]
triin [Hea teada]
et:group_rights2 [2021/09/05 15:36] (Hetkel kehtiv)
jane [Kasutaja seadistused]
Rida 6: Rida 6:
 Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajad**''​ vajutades kasutaja NIME peale.\\ Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajad**''​ vajutades kasutaja NIME peale.\\
 Kasutajagrupile õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajagrupid**''​ ja vajutada grupi NIME peale.\\ Kasutajagrupile õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajagrupid**''​ ja vajutada grupi NIME peale.\\
 +
 +:!: Lisaks on kasutajate ja kasutajagruppide lehitsejas eraldi tulp Muuda õiguseid, mis viib samuti õiguste seadistamisse.\\
 +
 +{{:​et:​kete20190907-192447.png}}\\
  
 Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks leheküljeks:​ **dokumendid,​ aruanded, seadistus ja muu**. \\  Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks leheküljeks:​ **dokumendid,​ aruanded, seadistus ja muu**. \\ 
Rida 55: Rida 59:
 :?: Vajutades vastava rea "​õigus grupilt"​ lingile on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada. :?: Vajutades vastava rea "​õigus grupilt"​ lingile on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada.
  
 +===== Seadistatavad oma õigused ​ =====
 +
 +Teatud oma õiguste toimimist on võimalik laiendada süsteemi seadistuste kaudu. Kui tavapäraselt näeb kasutaja oma õiguse puhul ainult enda (loodud) dokumente, siis alljärgnevad süsteemi seadistused muudavad selle seadistatavaks:​
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud projekt kehtestab ka Oma õiguse**''​ - valiku **juht** puhul laieneb oma õigus dokumendi päises oleva projekti juhiks märgitud kasutajale. See tähendab, et projektijuhil on võimalik näha lisaks enda loodud dokumentidele ka kõiki teisi tema projektiga seotud dokumente. Valiku **juht ja liikmed** korral kehtib dokumendi oma õigus nii projektijuhile kui -liikmetele.
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse**''​ - valik **Jah** lisab kasutajale õiguse näha dokumenti, kui ta on sellel menetlejaks määratud.
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Oma õigusega näeb ka alluvate personalikaarte ja aruandeid**''​ -  valik **Jah** annab õiguse personalile juhiks määratud kasutajal näha tema alluvate personalikaarte ning andmeid palga ja puudumiste aruandes.
  
 ===== Seadistus ===== ===== Seadistus =====
Rida 60: Rida 73:
 Seadistuste leheküljel määratakse ära kasutaja/​grupi õigused seadistustele. Metoodika on sama nagu dokumentide õiguste puhul - linnutada tuleb soovitud seadistused ja nende ulatus. \\ Seadistuste leheküljel määratakse ära kasutaja/​grupi õigused seadistustele. Metoodika on sama nagu dokumentide õiguste puhul - linnutada tuleb soovitud seadistused ja nende ulatus. \\
  
-{{:et:triin20200515-155611.png}} \\+==== Seadistused ==== 
 +{{:et:jane20210905-153359.png}} \\
  
   *Lehitse - annab õiguse seadistusi näha vastava tulba seadistuste all;   *Lehitse - annab õiguse seadistusi näha vastava tulba seadistuste all;
Rida 69: Rida 83:
   *Kustuta - annab õiguse seadistusi kustutada; \\   *Kustuta - annab õiguse seadistusi kustutada; \\
  
-Kasutaja seadistused ​on olemas ainult kasutaja õiguste andmisel, grupi puhul eraldi sellist akent ei eksisteeri. Kasutaja seadistused saab siis kas lubada või keelata.\\+==== Kasutaja seadistused ​====
  
-{{:et:kete20190907-181358.png}} \\ +{{:et:jane20210905-153439.png}} \\
  
 ===== Muu ===== ===== Muu =====
  
 Sellele leheküljele on koondatud moodulite kasutamise, nägemise ja muutmise õigused. Sellele leheküljele on koondatud moodulite kasutamise, nägemise ja muutmise õigused.
 +==== Moodulite kasutamine ====
 +__Keelatud/​Lubatud__ ​
 +  * Massimport
 +  * Masseksport
 +  * Hooldus
 +  * Päästikud
 +  * Näidikud
 +  * Dokumentide avamise link
 +
 +==== Muutmisõigused ====
 +__Keelatud/​Lubatud__
 +  * Lehitseja muutmine
 +  * peenhäälestus
 +  * Vormi muutmine
 +  * Allsüsteemist tulnud kannete muutmine
 +  * Sündmuse staatuse muutmine
 +  * Arveldusarve muutmine
 +  * Tasumistingimuse muutmine müügidokumendil
 +  * Müügidokumentidel katte muutmine
 +  * Müügidokumentidel müügihinna muutmine
 +  * Kinnitatud sissetulekul hinna muutmine
 +  * Maksetingimuse muutmine hankijatel/​klientidel
 +  * Kassa-arve administreerimine
 +  * Allahindluse muutmine allahindluskoodita
 +  * Kinnitatud tootmistellimusel töökulu muutmine
 +  * Sisse võtta kallima hinnaga kui artikli ostuhind
 +  * Mass-kustutaja lehitsejates
 +  * Hankija automaatika
 +Maksimaalne lubatud allahindlus % - saab määrata eri kasutajagrupile eri allahindlusprotsendi.
 +
 +==== Nägemisõigused ====
 +__Keelatud/​Lubatud__
 +  * Asetajad
 +  * Omahinna ja katte nägemine aruandes
 +  * Arve ladumuuda linnuke
 +  * Laoseisu tulp
 +  * Sidumata manused
 +
 +__Koodide nimekiri - Lubatud__
 +  * Uuringu tüübid
 +  * Lubatud tasumisviisid
 +:!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. 
 +
 +==== Kanalid ====
 +__Keelatud/​Lubatud__
 +  * LHV Connect
 +  * Swedbank GW
 +  * Avalo
 +
 +
 +===== Üldine kasutamine =====
  
 :!: Pärast ​ misiganes õiguste andmist/​muutmist tuleb vajutada nupule ''​SALVESTA'',​ millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused. Varasemad muudatused on leitavad muudatuste logi alt, kus punasena on tähistatud muutunud ning rohelisena juurde tulnud õigused. :!: Pärast ​ misiganes õiguste andmist/​muutmist tuleb vajutada nupule ''​SALVESTA'',​ millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused. Varasemad muudatused on leitavad muudatuste logi alt, kus punasena on tähistatud muutunud ning rohelisena juurde tulnud õigused.
Rida 89: Rida 154:
 :?: Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda õigusi**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.\\ ​ :?: Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda õigusi**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.\\ ​
  
-Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise "oma elu elada"​. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.\\ ​+Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Näiteks, kui kopeerida SEADISTUSED,​ saab kasutaja endale teise kõik kasutuses olevad peenhäälestused,​ mis asuvad dokumentidel ja aruannetes haamrimärgi all. VORMI VÄLJAD puhul, aga määratud kasutaja Ressursi dokumendi väljad. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise "oma elu elada"​. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.\\ ​
 Kasutajalt on võimalik Lehitsejate muutmise võimalus ka ära võtta. \\  Kasutajalt on võimalik Lehitsejate muutmise võimalus ka ära võtta. \\ 
  
et/group_rights2.1591269391.txt.gz · Viimati muutnud: 2020/06/04 14:16 persoon triin