Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:group_rights2

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:group_rights2 [2019/09/07 18:46]
kete
et:group_rights2 [2021/09/05 15:36] (Hetkel kehtiv)
jane [Kasutaja seadistused]
Rida 6: Rida 6:
 Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajad**''​ vajutades kasutaja NIME peale.\\ Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajad**''​ vajutades kasutaja NIME peale.\\
 Kasutajagrupile õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajagrupid**''​ ja vajutada grupi NIME peale.\\ Kasutajagrupile õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajagrupid**''​ ja vajutada grupi NIME peale.\\
 +
 +:!: Lisaks on kasutajate ja kasutajagruppide lehitsejas eraldi tulp Muuda õiguseid, mis viib samuti õiguste seadistamisse.\\
 +
 +{{:​et:​kete20190907-192447.png}}\\
  
 Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks leheküljeks:​ **dokumendid,​ aruanded, seadistus ja muu**. \\  Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks leheküljeks:​ **dokumendid,​ aruanded, seadistus ja muu**. \\ 
-Üleval paremas nurgas on võimalus kopeerida teiselt kasutajalt või grupilt õigused. Seda on näiteks mõistlik kasutada siis, kui kasutajal on sarnased õigused kellegi teisega , aga midagi on natuke vähem või rohkem, siis hoitakse seadistamisele kuluvat aega kokku kopeerides vastava grupi/​kasutaja õigused ning lisatakse või eemaldatakse vajalikud/​ebavajalikud.\\ ​+Üleval paremas nurgas on võimalus kopeerida teiselt kasutajalt või grupilt õigused. Seda on näiteks mõistlik kasutada siis, kui kasutajal on sarnased õigused kellegi teisega, aga midagi on natuke vähem või rohkem, siis hoitakse seadistamisele kuluvat aega kokku kopeerides vastava grupi/​kasutaja õigused ning lisatakse või eemaldatakse vajalikud/​ebavajalikud.\\ ​
  
 {{:​et:​kete20190907-162430.png}} \\  {{:​et:​kete20190907-162430.png}} \\ 
Rida 14: Rida 18:
 ===== Dokumendid ===== ===== Dokumendid =====
  
-Lehekülje alguses on ikoon {{:​et:​kete20190907-163157.png}}. See annab võimaluse valitud seadistuste read korraga kustutada. Selle kasutamiseks on iga rea ees kastike, kuhu saab linnukese lisada ja nupule **Kustuta rida** vajutadeskustuvad kõik linnutatud read. Ridade korraga ​valmiseks ​on NR välja ees linnutamise võimalus.\\+Lehekülje alguses on ikoon {{:​et:​kete20190907-163157.png}}. See annab võimaluse valitud seadistuste read korraga kustutada. Selle kasutamiseks on iga rea ees kastike, kuhu saab linnukese lisada ja nupule **Kustuta rida** vajutades kustuvad kõik linnutatud read. Ridade korraga ​valimiseks ​on NR välja ees linnutamise võimalus.\\
  
-{{:et:kete20190907-171153.png}}\\ ​+{{:et:triin20200521-151021.png}}\\ ​
  
-Õiguse valimine käib **Moodul** väljalt ​topelt klik või Ctrl+Enter vajutades. \\+Õiguse valimine käib **Moodul** väljalt ​topeltklikk ​või Ctrl+Enter vajutades. \\
 **Kuidas tulp** - selles tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses kasutajal vastavas moodulis õigused on. Valida on kolme valiku vahel: ​ \\ **Kuidas tulp** - selles tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses kasutajal vastavas moodulis õigused on. Valida on kolme valiku vahel: ​ \\
 * Oma - näeb ainult enda dokumente valitud moodulis\\ * Oma - näeb ainult enda dokumente valitud moodulis\\
-* Laiendatud -näeb kas lao, objekti vms piiranguga dokumente valitud moodulis.\\+* Laiendatud - näeb kas lao, objekti vms piiranguga dokumente valitud moodulis.\\
 * Kõik - näeb kõiki dokumente valitud moodulis.\\ * Kõik - näeb kõiki dokumente valitud moodulis.\\
  
-Nupp **Kõik** -  on mõeldud selleks, et korraga täita punktikesed lehitse, vaata, lisa, otse, muuda, kustuta, kinnita, manused, kaustad.\\+Nupp **Kõik** -  on mõeldud selleks, et korraga täita punktikesed lehitse, tulbad, vaata, lisa, otse, muuda, kustuta, kinnita, manused, kaustad.\\
  
-{{:et:kete20190907-174200.png}} \\+{{:et:triin20200515-155130.png}} \\
  
   *Lehitse - annab õiguse vastava dokumendi lehitsejas olevaid dokumente näha ja samas sorteerida, lehitseda; ​   *Lehitse - annab õiguse vastava dokumendi lehitsejas olevaid dokumente näha ja samas sorteerida, lehitseda; ​
 +  *Tulbad - annab õiguse registris tulpasid valida;
   *Vaata - annab õiguse dokumenti avada ja vaadata. Kui lehitseja õigust pole, aga mingi aruande õigus on, siis saab aruandest seda dokumenti avada; ​   *Vaata - annab õiguse dokumenti avada ja vaadata. Kui lehitseja õigust pole, aga mingi aruande õigus on, siis saab aruandest seda dokumenti avada; ​
   *Lisa - annab õiguse uut dokumenti koostada. NB! Kui on antud lisa õigus aga muuda õigust ei ole, siis kasutaja saab dokumenti koostada ja ainult üks kord salvestada. Pärast salvestamist rohkem salvestada ei saa;    *Lisa - annab õiguse uut dokumenti koostada. NB! Kui on antud lisa õigus aga muuda õigust ei ole, siis kasutaja saab dokumenti koostada ja ainult üks kord salvestada. Pärast salvestamist rohkem salvestada ei saa; 
Rida 52: Rida 57:
   *Kõik - lubab aruannet kõikide parameetritega vaadata; ​   *Kõik - lubab aruannet kõikide parameetritega vaadata; ​
   ​   ​
-:?: Vajutades ​vasta rea õigus grupilt lingile on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada.+:?: Vajutades ​vastava ​rea "õigus grupilt" ​lingile on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada.
  
 +===== Seadistatavad oma õigused ​ =====
 +
 +Teatud oma õiguste toimimist on võimalik laiendada süsteemi seadistuste kaudu. Kui tavapäraselt näeb kasutaja oma õiguse puhul ainult enda (loodud) dokumente, siis alljärgnevad süsteemi seadistused muudavad selle seadistatavaks:​
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud projekt kehtestab ka Oma õiguse**''​ - valiku **juht** puhul laieneb oma õigus dokumendi päises oleva projekti juhiks märgitud kasutajale. See tähendab, et projektijuhil on võimalik näha lisaks enda loodud dokumentidele ka kõiki teisi tema projektiga seotud dokumente. Valiku **juht ja liikmed** korral kehtib dokumendi oma õigus nii projektijuhile kui -liikmetele.
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse**''​ - valik **Jah** lisab kasutajale õiguse näha dokumenti, kui ta on sellel menetlejaks määratud.
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Oma õigusega näeb ka alluvate personalikaarte ja aruandeid**''​ -  valik **Jah** annab õiguse personalile juhiks määratud kasutajal näha tema alluvate personalikaarte ning andmeid palga ja puudumiste aruandes.
  
 ===== Seadistus ===== ===== Seadistus =====
Rida 59: Rida 73:
 Seadistuste leheküljel määratakse ära kasutaja/​grupi õigused seadistustele. Metoodika on sama nagu dokumentide õiguste puhul - linnutada tuleb soovitud seadistused ja nende ulatus. \\ Seadistuste leheküljel määratakse ära kasutaja/​grupi õigused seadistustele. Metoodika on sama nagu dokumentide õiguste puhul - linnutada tuleb soovitud seadistused ja nende ulatus. \\
  
-{{:et:kete20190907-181127.png}} \\+==== Seadistused ==== 
 +{{:et:jane20210905-153359.png}} \\
  
   *Lehitse - annab õiguse seadistusi näha vastava tulba seadistuste all;   *Lehitse - annab õiguse seadistusi näha vastava tulba seadistuste all;
 +  *Tulbad - annab õiguse seadistuste õigusega seotud registrites tulpasid valida;
   *Vaata - annab õiguse konkreetseid seadistusi avada ja vaadata;   *Vaata - annab õiguse konkreetseid seadistusi avada ja vaadata;
   *Lisa - annab õiguse uusi seadistusi lisada;   *Lisa - annab õiguse uusi seadistusi lisada;
Rida 67: Rida 83:
   *Kustuta - annab õiguse seadistusi kustutada; \\   *Kustuta - annab õiguse seadistusi kustutada; \\
  
-Kasutaja seadistused ​on olemas ainult kasutaja õiguste andmisel, grupi puhul eraldi sellist akent ei eksisteeri. Kasutaja seadistused saab siis kas lubada või keelata.\\+==== Kasutaja seadistused ​====
  
-{{:et:kete20190907-181358.png}} \\ +{{:et:jane20210905-153439.png}} \\
  
 ===== Muu ===== ===== Muu =====
  
-Sellele leheküljele on kokku koodnatud ​moodulite kasutamise, nägemiseja muutmiseõigused.+Sellele leheküljele on koondatud ​moodulite kasutamise, nägemise ja muutmise õigused. 
 +==== Moodulite kasutamine ==== 
 +__Keelatud/​Lubatud__  
 +  * Massimport 
 +  * Masseksport 
 +  * Hooldus 
 +  * Päästikud 
 +  * Näidikud 
 +  * Dokumentide avamise link
  
-:!: Pärast ​ misiganes õiguste andmist/muutmist tuleb vajutada nupule ''​SALVESTA'',​ millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused+==== Muutmisõigused ==== 
 +__Keelatud/​Lubatud__ 
 +  * Lehitseja muutmine 
 +  * peenhäälestus 
 +  * Vormi muutmine 
 +  * Allsüsteemist tulnud kannete muutmine 
 +  * Sündmuse staatuse muutmine 
 +  * Arveldusarve muutmine 
 +  * Tasumistingimuse muutmine müügidokumendil 
 +  * Müügidokumentidel katte muutmine 
 +  * Müügidokumentidel müügihinna muutmine 
 +  * Kinnitatud sissetulekul hinna muutmine 
 +  * Maksetingimuse muutmine hankijatel/klientidel 
 +  * Kassa-arve administreerimine 
 +  * Allahindluse muutmine allahindluskoodita 
 +  * Kinnitatud tootmistellimusel töökulu muutmine 
 +  * Sisse võtta kallima hinnaga kui artikli ostuhind 
 +  * Mass-kustutaja lehitsejates 
 +  * Hankija automaatika 
 +Maksimaalne lubatud allahindlus % - saab määrata eri kasutajagrupile eri allahindlusprotsendi.
  
 +==== Nägemisõigused ====
 +__Keelatud/​Lubatud__
 +  * Asetajad
 +  * Omahinna ja katte nägemine aruandes
 +  * Arve ladumuuda linnuke
 +  * Laoseisu tulp
 +  * Sidumata manused
 +
 +__Koodide nimekiri - Lubatud__
 +  * Uuringu tüübid
 +  * Lubatud tasumisviisid
 +:!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. 
 +
 +==== Kanalid ====
 +__Keelatud/​Lubatud__
 +  * LHV Connect
 +  * Swedbank GW
 +  * Avalo
 +
 +
 +===== Üldine kasutamine =====
 +
 +:!: Pärast ​ misiganes õiguste andmist/​muutmist tuleb vajutada nupule ''​SALVESTA'',​ millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused. Varasemad muudatused on leitavad muudatuste logi alt, kus punasena on tähistatud muutunud ning rohelisena juurde tulnud õigused.
 +
 +{{:​et:​triin20200521-142044.png}}
 +{{:​et:​triin20200521-153540.png}}
 ===== Hea teada ===== ===== Hea teada =====
  
Rida 83: Rida 152:
 {{:​et:​kete20190907-181944.png}}\\ ​ {{:​et:​kete20190907-181944.png}}\\ ​
  
-:?: Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda ​õiguseid**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.\\ ​+:?: Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda ​õigusi**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.\\ ​
  
-Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise "oma elu elada"​. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.\\ ​+Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Näiteks, kui kopeerida SEADISTUSED,​ saab kasutaja endale teise kõik kasutuses olevad peenhäälestused,​ mis asuvad dokumentidel ja aruannetes haamrimärgi all. VORMI VÄLJAD puhul, aga määratud kasutaja Ressursi dokumendi väljad. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise "oma elu elada"​. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.\\ ​
 Kasutajalt on võimalik Lehitsejate muutmise võimalus ka ära võtta. \\  Kasutajalt on võimalik Lehitsejate muutmise võimalus ka ära võtta. \\ 
  
 Seda saab teha kasutajaõiguste Muu lehel **Muutmisõigused** blokis: {{:​et:​kete20190907-182225.png}}\\ ​ Seda saab teha kasutajaõiguste Muu lehel **Muutmisõigused** blokis: {{:​et:​kete20190907-182225.png}}\\ ​
  
-Sel juhul kasutajal lehitsejates ​Muuda nuppu pole. Eeldab, et kasutajale on häälestatud tööks sobilikud lehitsejad ja selle plussiks on see, et kasutajatel on ühesugused aknad ja neid on lihtsam juhendada.\\ ​ +Sel juhul kasutajal lehitsejates ​Vali tulbad ​nuppu pole. Eeldab, et kasutajale on häälestatud tööks sobilikud lehitsejad ja selle plussiks on see, et kasutajatel on ühesugused aknad ja neid on lihtsam juhendada.\\ ​
- +
-:!: Iga õiguste seadistamise lehekülje lõpus on link {{:​et:​kete20190907-183115.png}}. Seda on hea teada, kui peaks tekkima vajadus kõik seadistatud väljad korraga tühjendada.+
et/group_rights2.1567871204.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/09/07 18:46 persoon kete