Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:group_rights2

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:group_rights2 [2020/05/21 14:21]
triin [Muu]
et:group_rights2 [2021/09/05 15:36]
jane [Kasutaja seadistused]
Rida 6: Rida 6:
 Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajad**''​ vajutades kasutaja NIME peale.\\ Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajad**''​ vajutades kasutaja NIME peale.\\
 Kasutajagrupile õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajagrupid**''​ ja vajutada grupi NIME peale.\\ Kasutajagrupile õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajagrupid**''​ ja vajutada grupi NIME peale.\\
 +
 +:!: Lisaks on kasutajate ja kasutajagruppide lehitsejas eraldi tulp Muuda õiguseid, mis viib samuti õiguste seadistamisse.\\
 +
 +{{:​et:​kete20190907-192447.png}}\\
  
 Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks leheküljeks:​ **dokumendid,​ aruanded, seadistus ja muu**. \\  Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks leheküljeks:​ **dokumendid,​ aruanded, seadistus ja muu**. \\ 
Rida 16: Rida 20:
 Lehekülje alguses on ikoon {{:​et:​kete20190907-163157.png}}. See annab võimaluse valitud seadistuste read korraga kustutada. Selle kasutamiseks on iga rea ees kastike, kuhu saab linnukese lisada ja nupule **Kustuta rida** vajutades kustuvad kõik linnutatud read. Ridade korraga valimiseks on NR välja ees linnutamise võimalus.\\ Lehekülje alguses on ikoon {{:​et:​kete20190907-163157.png}}. See annab võimaluse valitud seadistuste read korraga kustutada. Selle kasutamiseks on iga rea ees kastike, kuhu saab linnukese lisada ja nupule **Kustuta rida** vajutades kustuvad kõik linnutatud read. Ridade korraga valimiseks on NR välja ees linnutamise võimalus.\\
  
-{{:et:kete20190907-171153.png}}\\ ​+{{:et:triin20200521-151021.png}}\\ ​
  
 Õiguse valimine käib **Moodul** väljalt topeltklikk või Ctrl+Enter vajutades. \\ Õiguse valimine käib **Moodul** väljalt topeltklikk või Ctrl+Enter vajutades. \\
Rida 55: Rida 59:
 :?: Vajutades vastava rea "​õigus grupilt"​ lingile on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada. :?: Vajutades vastava rea "​õigus grupilt"​ lingile on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada.
  
 +===== Seadistatavad oma õigused ​ =====
 +
 +Teatud oma õiguste toimimist on võimalik laiendada süsteemi seadistuste kaudu. Kui tavapäraselt näeb kasutaja oma õiguse puhul ainult enda (loodud) dokumente, siis alljärgnevad süsteemi seadistused muudavad selle seadistatavaks:​
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud projekt kehtestab ka Oma õiguse**''​ - valiku **juht** puhul laieneb oma õigus dokumendi päises oleva projekti juhiks märgitud kasutajale. See tähendab, et projektijuhil on võimalik näha lisaks enda loodud dokumentidele ka kõiki teisi tema projektiga seotud dokumente. Valiku **juht ja liikmed** korral kehtib dokumendi oma õigus nii projektijuhile kui -liikmetele.
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse**''​ - valik **Jah** lisab kasutajale õiguse näha dokumenti, kui ta on sellel menetlejaks määratud.
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Oma õigusega näeb ka alluvate personalikaarte ja aruandeid**''​ -  valik **Jah** annab õiguse personalile juhiks määratud kasutajal näha tema alluvate personalikaarte ning andmeid palga ja puudumiste aruandes.
  
 ===== Seadistus ===== ===== Seadistus =====
Rida 60: Rida 73:
 Seadistuste leheküljel määratakse ära kasutaja/​grupi õigused seadistustele. Metoodika on sama nagu dokumentide õiguste puhul - linnutada tuleb soovitud seadistused ja nende ulatus. \\ Seadistuste leheküljel määratakse ära kasutaja/​grupi õigused seadistustele. Metoodika on sama nagu dokumentide õiguste puhul - linnutada tuleb soovitud seadistused ja nende ulatus. \\
  
-{{:et:triin20200515-155611.png}} \\+==== Seadistused ==== 
 +{{:et:jane20210905-153359.png}} \\
  
   *Lehitse - annab õiguse seadistusi näha vastava tulba seadistuste all;   *Lehitse - annab õiguse seadistusi näha vastava tulba seadistuste all;
Rida 69: Rida 83:
   *Kustuta - annab õiguse seadistusi kustutada; \\   *Kustuta - annab õiguse seadistusi kustutada; \\
  
-Kasutaja seadistused ​on olemas ainult kasutaja õiguste andmisel, grupi puhul eraldi sellist akent ei eksisteeri. Kasutaja seadistused saab siis kas lubada või keelata.\\+==== Kasutaja seadistused ​====
  
-{{:et:kete20190907-181358.png}} \\ +{{:et:jane20210905-153439.png}} \\
  
 ===== Muu ===== ===== Muu =====
  
 Sellele leheküljele on koondatud moodulite kasutamise, nägemise ja muutmise õigused. Sellele leheküljele on koondatud moodulite kasutamise, nägemise ja muutmise õigused.
 +==== Moodulite kasutamine ====
 +__Keelatud/​Lubatud__ ​
 +  * Massimport
 +  * Masseksport
 +  * Hooldus
 +  * Päästikud
 +  * Näidikud
 +  * Dokumentide avamise link
  
-:!: Pärast ​ misiganes õiguste andmist/muutmist tuleb vajutada nupule ''​SALVESTA'',​ millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused. Varasemad muudatused on leitavad muudatuste logi alt.+==== Muutmisõigused ==== 
 +__Keelatud/​Lubatud__ 
 +  * Lehitseja muutmine 
 +  * peenhäälestus 
 +  * Vormi muutmine 
 +  * Allsüsteemist tulnud kannete muutmine 
 +  * Sündmuse staatuse muutmine 
 +  * Arveldusarve muutmine 
 +  * Tasumistingimuse muutmine müügidokumendil 
 +  * Müügidokumentidel katte muutmine 
 +  * Müügidokumentidel müügihinna muutmine 
 +  * Kinnitatud sissetulekul hinna muutmine 
 +  * Maksetingimuse muutmine hankijatel/klientidel 
 +  * Kassa-arve administreerimine 
 +  * Allahindluse muutmine allahindluskoodita 
 +  * Kinnitatud tootmistellimusel töökulu muutmine 
 +  * Sisse võtta kallima hinnaga kui artikli ostuhind 
 +  * Mass-kustutaja lehitsejates 
 +  * Hankija automaatika 
 +Maksimaalne lubatud allahindlus % - saab määrata eri kasutajagrupile eri allahindlusprotsendi.
  
-{{:​et:​triin20200521-142044.png}}+==== Nägemisõigused ==== 
 +__Keelatud/​Lubatud__ 
 +  * Asetajad 
 +  * Omahinna ja katte nägemine aruandes 
 +  * Arve ladumuuda linnuke 
 +  * Laoseisu tulp 
 +  * Sidumata manused
  
 +__Koodide nimekiri - Lubatud__
 +  * Uuringu tüübid
 +  * Lubatud tasumisviisid
 +:!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. 
 +
 +==== Kanalid ====
 +__Keelatud/​Lubatud__
 +  * LHV Connect
 +  * Swedbank GW
 +  * Avalo
 +
 +
 +===== Üldine kasutamine =====
 +
 +:!: Pärast ​ misiganes õiguste andmist/​muutmist tuleb vajutada nupule ''​SALVESTA'',​ millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused. Varasemad muudatused on leitavad muudatuste logi alt, kus punasena on tähistatud muutunud ning rohelisena juurde tulnud õigused.
 +
 +{{:​et:​triin20200521-142044.png}}
 +{{:​et:​triin20200521-153540.png}}
 ===== Hea teada ===== ===== Hea teada =====
  
Rida 89: Rida 154:
 :?: Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda õigusi**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.\\ ​ :?: Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda õigusi**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.\\ ​
  
-Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise "oma elu elada"​. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.\\ ​+Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Näiteks, kui kopeerida SEADISTUSED,​ saab kasutaja endale teise kõik kasutuses olevad peenhäälestused,​ mis asuvad dokumentidel ja aruannetes haamrimärgi all. VORMI VÄLJAD puhul, aga määratud kasutaja Ressursi dokumendi väljad. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise "oma elu elada"​. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.\\ ​
 Kasutajalt on võimalik Lehitsejate muutmise võimalus ka ära võtta. \\  Kasutajalt on võimalik Lehitsejate muutmise võimalus ka ära võtta. \\ 
  
Rida 95: Rida 160:
  
 Sel juhul kasutajal lehitsejates Vali tulbad nuppu pole. Eeldab, et kasutajale on häälestatud tööks sobilikud lehitsejad ja selle plussiks on see, et kasutajatel on ühesugused aknad ja neid on lihtsam juhendada.\\ ​ Sel juhul kasutajal lehitsejates Vali tulbad nuppu pole. Eeldab, et kasutajale on häälestatud tööks sobilikud lehitsejad ja selle plussiks on see, et kasutajatel on ühesugused aknad ja neid on lihtsam juhendada.\\ ​
- 
-:!: Iga õiguste seadistamise lehekülje lõpus on link {{:​et:​kete20190907-183115.png}}. Seda on hea teada, kui peaks tekkima vajadus kõik seadistatud väljad korraga tühjendada. 
et/group_rights2.txt · Viimati muutnud: 2021/09/05 15:36 persoon jane