Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:group_rights2

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
et:group_rights2 [2020/05/15 15:56]
triin [Seadistus]
et:group_rights2 [2020/10/09 10:53]
triin [Kasutaja/kasutajagrupi õigused]
Rida 6: Rida 6:
 Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajad**''​ vajutades kasutaja NIME peale.\\ Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajad**''​ vajutades kasutaja NIME peale.\\
 Kasutajagrupile õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajagrupid**''​ ja vajutada grupi NIME peale.\\ Kasutajagrupile õiguste andmiseks tuleb võtta ''​Üldised seadistused>​ **Kasutajagrupid**''​ ja vajutada grupi NIME peale.\\
 +
 +:!: Lisaks on kasutajate ja kasutajagruppide lehitsejas eraldi tulp Muuda õiguseid, mis viib samuti õiguste seadistamisse.\\
 +
 +{{:​et:​kete20190907-192447.png}}\\
  
 Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks leheküljeks:​ **dokumendid,​ aruanded, seadistus ja muu**. \\  Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks leheküljeks:​ **dokumendid,​ aruanded, seadistus ja muu**. \\ 
-Üleval paremas nurgas on võimalus kopeerida teiselt kasutajalt või grupilt õigused. Seda on näiteks mõistlik kasutada siis, kui kasutajal on sarnased õigused kellegi teisega , aga midagi on natuke vähem või rohkem, siis hoitakse seadistamisele kuluvat aega kokku kopeerides vastava grupi/​kasutaja õigused ning lisatakse või eemaldatakse vajalikud/​ebavajalikud.\\ ​+Üleval paremas nurgas on võimalus kopeerida teiselt kasutajalt või grupilt õigused. Seda on näiteks mõistlik kasutada siis, kui kasutajal on sarnased õigused kellegi teisega, aga midagi on natuke vähem või rohkem, siis hoitakse seadistamisele kuluvat aega kokku kopeerides vastava grupi/​kasutaja õigused ning lisatakse või eemaldatakse vajalikud/​ebavajalikud.\\ ​
  
 {{:​et:​kete20190907-162430.png}} \\  {{:​et:​kete20190907-162430.png}} \\ 
Rida 14: Rida 18:
 ===== Dokumendid ===== ===== Dokumendid =====
  
-Lehekülje alguses on ikoon {{:​et:​kete20190907-163157.png}}. See annab võimaluse valitud seadistuste read korraga kustutada. Selle kasutamiseks on iga rea ees kastike, kuhu saab linnukese lisada ja nupule **Kustuta rida** vajutadeskustuvad kõik linnutatud read. Ridade korraga ​valmiseks ​on NR välja ees linnutamise võimalus.\\+Lehekülje alguses on ikoon {{:​et:​kete20190907-163157.png}}. See annab võimaluse valitud seadistuste read korraga kustutada. Selle kasutamiseks on iga rea ees kastike, kuhu saab linnukese lisada ja nupule **Kustuta rida** vajutades kustuvad kõik linnutatud read. Ridade korraga ​valimiseks ​on NR välja ees linnutamise võimalus.\\
  
-{{:et:kete20190907-171153.png}}\\ ​+{{:et:triin20200521-151021.png}}\\ ​
  
-Õiguse valimine käib **Moodul** väljalt ​topelt klik või Ctrl+Enter vajutades. \\+Õiguse valimine käib **Moodul** väljalt ​topeltklikk ​või Ctrl+Enter vajutades. \\
 **Kuidas tulp** - selles tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses kasutajal vastavas moodulis õigused on. Valida on kolme valiku vahel: ​ \\ **Kuidas tulp** - selles tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses kasutajal vastavas moodulis õigused on. Valida on kolme valiku vahel: ​ \\
 * Oma - näeb ainult enda dokumente valitud moodulis\\ * Oma - näeb ainult enda dokumente valitud moodulis\\
-* Laiendatud -näeb kas lao, objekti vms piiranguga dokumente valitud moodulis.\\+* Laiendatud - näeb kas lao, objekti vms piiranguga dokumente valitud moodulis.\\
 * Kõik - näeb kõiki dokumente valitud moodulis.\\ * Kõik - näeb kõiki dokumente valitud moodulis.\\
  
Rida 53: Rida 57:
   *Kõik - lubab aruannet kõikide parameetritega vaadata; ​   *Kõik - lubab aruannet kõikide parameetritega vaadata; ​
   ​   ​
-:?: Vajutades ​vasta rea õigus grupilt lingile on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada.+:?: Vajutades ​vastava ​rea "õigus grupilt" ​lingile on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada.
  
 +===== Seadistatavad oma õigused ​ =====
 +
 +Teatud oma õiguste toimimist on võimalik laiendada süsteemi seadistuste kaudu. Kui tavapäraselt näeb kasutaja oma õiguse puhul ainult enda (loodud) dokumente, siis alljärgnevad süsteemi seadistused muudavad selle seadistatavaks:​
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud projekt kehtestab ka Oma õiguse**''​ - valiku **juht** puhul laieneb oma õigus dokumendi päises oleva projekti juhiks märgitud kasutajale. See tähendab, et projektijuhil on võimalik näha lisaks enda loodud dokumentidele ka kõiki teisi tema projektiga seotud dokumente. Valiku **juht ja liikmed** korral kehtib dokumendi oma õigus nii projektijuhile kui -liikmetele.
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse**''​ - valik **Jah** lisab kasutajale õiguse näha dokumenti, kui ta on sellel menetlejaks määratud.
 +
 +''​Süsteemi seadistused > **Oma õigusega näeb ka alluvate personalikaarte ja aruandeid**''​ -  valik **Jah** annab õiguse personalile juhiks määratud kasutajal näha tema alluvate personalikaarte ning andmeid palga ja puudumiste aruandes.
  
 ===== Seadistus ===== ===== Seadistus =====
Rida 75: Rida 88:
 ===== Muu ===== ===== Muu =====
  
-Sellele leheküljele on kokku koodnatud ​moodulite kasutamise, nägemiseja muutmiseõigused.+Sellele leheküljele on koondatud ​moodulite kasutamise, nägemise ja muutmise õigused.
  
-:!: Pärast ​ misiganes õiguste andmist/​muutmist tuleb vajutada nupule ''​SALVESTA'',​ millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused. ​+:!: Pärast ​ misiganes õiguste andmist/​muutmist tuleb vajutada nupule ''​SALVESTA'',​ millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused. Varasemad muudatused on leitavad muudatuste logi alt, kus punasena on tähistatud muutunud ning rohelisena juurde tulnud õigused.
  
 +{{:​et:​triin20200521-142044.png}}
 +{{:​et:​triin20200521-153540.png}}
 ===== Hea teada ===== ===== Hea teada =====
  
Rida 85: Rida 100:
 {{:​et:​kete20190907-181944.png}}\\ ​ {{:​et:​kete20190907-181944.png}}\\ ​
  
-:?: Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda ​õiguseid**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.\\ ​+:?: Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda ​õigusi**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.\\ ​
  
 Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise "oma elu elada"​. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.\\ ​ Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise "oma elu elada"​. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.\\ ​
Rida 92: Rida 107:
 Seda saab teha kasutajaõiguste Muu lehel **Muutmisõigused** blokis: {{:​et:​kete20190907-182225.png}}\\ ​ Seda saab teha kasutajaõiguste Muu lehel **Muutmisõigused** blokis: {{:​et:​kete20190907-182225.png}}\\ ​
  
-Sel juhul kasutajal lehitsejates ​Muuda nuppu pole. Eeldab, et kasutajale on häälestatud tööks sobilikud lehitsejad ja selle plussiks on see, et kasutajatel on ühesugused aknad ja neid on lihtsam juhendada.\\ ​ +Sel juhul kasutajal lehitsejates ​Vali tulbad ​nuppu pole. Eeldab, et kasutajale on häälestatud tööks sobilikud lehitsejad ja selle plussiks on see, et kasutajatel on ühesugused aknad ja neid on lihtsam juhendada.\\ ​
- +
-:!: Iga õiguste seadistamise lehekülje lõpus on link {{:​et:​kete20190907-183115.png}}. Seda on hea teada, kui peaks tekkima vajadus kõik seadistatud väljad korraga tühjendada.+
et/group_rights2.txt · Viimati muutnud: 2021/02/11 14:53 persoon kaie