Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:fin_inv_klass

Inventari klassid

  • KOOD - Inventari klassi tähis;
  • NIMI - Inventari klassi nimi, kirjelduse (näit. Maa; Ehitised; Transpordivahendid jne.);
  • KULUMI KONTO - Akumuleeritud kulum (bilansi konto);
  • AMORDI KONTO - Amortisatsioonikulu (kulukonto, kasumiaruande konto). Kasutatakse koos kontoga väljalt KULUMI KONTO amortisatsiooniarvestuse kandes: Deebet AMORDI KONTO; Kreedit KULUMI KONTO;
  • MAHAKANDMISE KONTO- Jääkväärtuse kulukonto põhivara maha kandmisel;
  • VARA KONTO- Soetusmaksumus (bilansi konto);
  • AMORDI %- antud klassi kuuluva inventari tavapärane amortisatsiooni määr aastas;
  • TAKSONOOMIA- taksonoomia kood elektroonses aastaaruandes. Vt. RAAMAT > Aastaaruanded;
  • MASTER- Inventari klassi ülemklass (peab olema ka ise klassina defineeritud). Võimaldab inventari aruannetes teha päringuid terve ülemklassi (master) kohta korraga. Näiteks, saame luua inventari klassi ’Masinad ja seadmed’, mille määrame master-klassiks klassidele ’Transpordivahendid’, ’Arvutid ja arvutisüsteemid’ ja ’Muud masinad ja seadmed’. Kusjuures klassi ’Masinad ja seadmed’ enda alla ei kuulu ühtegi põhivara. Ehk, saame aastaaruande tarvis pärida infot iga üksiku klassi kohta kui ka kokku ’Masinad ja seadmed’.

:!: Väljade KULUMI KONTO, AMORDI KONTO, MAHAKANDMISE KONTO, VARA KONTO, AMORDI % väärtused asetatakse Inventarile klassi valides vastavate Inventari kaardi väljade väärtusteks. Inventari kaardil saab nende väljade väärtusi vajadusel muuta. Kannetes jms kasutatakse väärtusi, mis on Inventari kaardil.

et/fin_inv_klass.txt · Viimati muutnud: 2021/04/25 12:19 persoon evelin